cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Zádná detská leukémie nehrozí z elektrických vedení

Deti, které tráví své první roky zijící v blízkosti nadzemních vedení, nejsou podle výzkumníku z University of Oxford ve Velké Británii vystaveny vetsímu riziku vývoje detské leukémie. British Journal of Cancer.

Ve Spojeném království, stejne jako v USA, tvorí leukémie priblizne tretinu vsech prípadu rakoviny diagnostikovaných u detí.

Predchozí výzkum, který zahrnoval prípady detské leukémie diagnostikované mezi lety 1962 a 1995, dospel k záveru, ze deti, které zijí v délce 600 metru nadzemní elektrické síte v dobe, kdy se narodily, mely vyssí riziko vzniku leukémie.

V této nové studii vsak výzkumníci z Oxford's Childhood Cancer Research Group nezjistili zádné zvýsené riziko leukémie u detí narozených od devadesátých let, jejichz matky zily nejdéle jeden kilometr od elektrických vedení, kdyz se deti narodily.

Nová studie zahrnuje témer 16 500 detí s diagnostikovanou leukemií v Británii v letech 1962 az 2008.

Data pocházela z 53 515 prípadu v Národním registru detských nádoru, který zahrnuje témer vsechny deti diagnostikované od roku 1962 a odhaduje se, ze je pro leukémii dokonceno více nez 99%.

Ze záznamu o narození se výzkumníci setkali s detmi narozenými v Británii a prizpusobili je zdravým kontrolám a v kazdém prípade vypocítali vzdálenost od adresy registrované matky k elektrickým vedením v Anglii, Walesu a Skotsku.

Zádný prímý biologický úcinek elektrických vedení na riziko detské leukémie

Autori tvrdí, ze tato nová analýza, která rozsiruje predchozí studii zahrnující 132 kilovoltu (kV), stejne jako 275 a 400 kV elektrických vedení a hledí na vetsí vzdálenosti od elektrických vedení, silne naznacuje, ze neexistuje zádný prímý biologický efekt z elektrických vedení a riziko vzniku detské leukémie.


V posledních desetiletích nedoslo k zádnému zvýsenému riziku leukémie u detí narozených v blízkosti nadzemních elektrických vedení.

Zmeny v charakteristikách obyvatelstva u tech, kterí zijí v blízkosti elektrických vedení, nebo problémy s designem studia, nebo náhodou, by mohly vysvetlit predchozí poznatky, ríkají.

"Je velmi povzbudivé videt, ze v posledních desetiletích nedoslo k zádnému zvýsenému riziku leukémie u detí narozených v blízkosti nadzemních elektrických vedení," ríká hlavní autor Kathryn Bunch.

Prestoze je zapotrebí více výzkumu, aby bylo mozné presne zjistit, proc predcházející studie naznacila, ze existuje riziko pred rokem 1980, ríká, ze "rodice mohou být ujisteni, ze nadzemní elektrické vedení nezvysují riziko jejich leukémie."

Dr. Julie Sharpová, která je vedoucím zdravotnických informací na Cancer Research UK, tvrdí, ze existuje obava, ze zijící v blízkosti nadzemních elektrických vedení muze zvýsit riziko rakoviny - a zejména leukémie - u detí a dodává:

"Tato studie je uklidnující pro úzkostné rodice, nebot naznacuje, ze nadzemní elektrické vedení nevyvolává leukemii ani jiné formy rakoviny u detí."

Zdravotní novinky dnes nedávno hlásena studie jiné skupiny britských vedcu, která nasla detskou leukémii, muze vyplynout z procesu boje s infekcemi. Navrhovali, ze ztráta toho, co nazývají "fúzní geny", v kombinaci se ztrátou genu potrebných pro normální vývoj imunitních bunek zpusobuje leukémii.

H10N8 kmen ptací chripky "není soucasnou hrozbou pro verejné zdraví"

H10N8 kmen ptací chripky "není soucasnou hrozbou pro verejné zdraví"

Nedávný kmen ptací chripky H10N8 pravdepodobne nepovede k ohrození verejného zdraví bez dalsích mutací virem, které by umoznily rozsírení mezi lidmi. H10N8 je poslední z rady neustále se vyvíjejících viru influenzy ptáku, které mohou zpusobit vázné, potenciálne smrtelné onemocnení u lidí.

(Health)

Psychické poruchy u zen související s hladinami hormonu

Psychické poruchy u zen související s hladinami hormonu

Zeny jsou náchylnejsí k nekterým psychologickým úcinkum spojeným se stresujícími zázitky v konkrétních stádiích svého mesícního menstruacního cyklu, uvedli vedci z University College v Londýne v Neurobiologii ucení a pameti. Autori se domnívají, ze spolecné problémy dusevního zdraví, které se vyvíjejí u zen, by mohly být zabráneny, pokud jsou cílena konkrétní data behem menstruacního cyklu.

(Health)