cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Seznam "Nekupujte" by mohl omezit vystavení mládeze reklamám na alkohol

Nová sada kritérií seznamu "nevyzádaných" by mohla snízit pocet reklam na alkohol, které nevidí diváci v kabelové televizi, tvrdí studie zverejnená v Vestník studií o alkoholu a drogách.
Televizní reklamy povzbuzují pití mladistvých.

Výrobci alkoholu jsou z hlediska reklamy samoregulacní. V roce 2003 stanovilo odvetví pokyny omezující reklamu na média, kde by alespon 71,6% diváku bylo obvykle starsích 21 let nebo více.

Pokud je vysoká cást publika pravdepodobné, ze je mladá, je inzerentum zakázán.

Seznam nezakupovaných zákazníku sdeluje inzerentum, které programy je treba vyhnout, aby splnili pokyny.

Federální obchodní komise (FTC) povazuje pouzívání seznamu bez nákupu za "osvedcené postupy". Od roku 1999 jsou seznamy doporucovány pro média, která jsou populární u nezletilých diváku. Nekteré spolecnosti pouzívající alkohol pouzívají seznamy pro umístení svých umístení, ale ne vsechny.

V letech 2005-2012 byla mládez vystavena alkoholovým reklamám v televizi více nez 15 miliardám krát, vetsinou v kabelové televizi. Behem této doby spotreboval alkoholový prumysl 7,5 miliardy dolaru na více nez 2 miliony televizních reklam.

Nové kritéria, která pomohou inzerentum vést a snízit pití nezletilých

Nadmerné pití alkoholu je zodpovedné za 4300 úmrtí rocne u osob mladsích 21 let. Jedná se o rizikový faktor pro nehody, sebevrazdu a vrazdu, coz jsou tri hlavní príciny úmrtí této vekové skupiny.

Rychlá fakta o pití mladistvých
  • Pití v USA je nelegální pod 21 let
  • 11% veskerého alkoholu v USA konzumuje mládez ve veku 12-20 let
  • Více nez 90% tohoto alkoholu se spotrebuje v odvykání pití.

Dalsí informace o otrave alkoholem

Studie ukazují, ze reklama na alkohol podporuje pozitivní postoje k pití a povzbuzuje lidi, aby zacali nadmerne pít nebo pít.

Cím více vystavuje publikum mladistvých reklamám a marketingu s alkoholem, tím je pravdepodobnejsí, ze zacnou pít nebo pijí více.

Ve snaze snízit spotrebu neplnoletých osob tím, ze odstraní nekompatibilní reklamní expozici, vedci z Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health v Baltimore, MD, se vydali, aby vytvorili novou sadu kritérií "bez nákupu".

Tým verí, ze jejich prístup je komplexnejsí prístup nez ty, které byly dríve pouzívány.

Tým se nejprve podíval na úroven dodrzování vlastních pokynu týkajících se televizních reklam v odvetví alkoholického prumyslu.

Zjistili, ze od roku 2005 do roku 2012 asi 1 z 8 inzerátu na alkohol, které deti videly v zákonem stanoveném veku konzumace alkoholu, nebyly v souladu s pokyny pro prumysl v oblasti alkoholu. Vetsina techto inzerátu byla v kabelové televizi.

Dále Rossuv tým testoval potenciální úcinnost souboru nových kritérií, které nevytvorili, které navrhli.

Doporucení mohou odstranit nesoulad

Kritéria doporucují, aby reklama na programy, které nedosahovaly vlastních pokynu daného odvetví, byly v uplynulém roce a behem dne, kdy televizní diváci pritahují mladé lidi - napríklad pozde v noci.

Doporucují také, aby byly reklamy na kabelových výstavách s nízkým hodnocením selektivnejsí.

Pokud by byl seznam bez nákupu univerzálne aplikován behem studijního období, ríkají výzkumní pracovníci, mohlo by to odstranit témer veskerou nevyhovující reklamu, kterou deti vidí v zákonném veku pití.

Autor studie David Jernigan, PhD, reditel Centra pro marketing alkoholu a mládí (CAMY) v Johns Hopkins, ríká:

"Dokonce i kdyz rodice stanovují primerené limity pro cas strávený na obrazovce svých detí, deti jsou stále vystaveny ohromujícímu poctu reklam na produkt, který nesmejí zakoupit. Nase nálezy nabízejí návrh pro snízení expozice mládeze alkoholové reklame v rámci soucasného stavu -regulacní reklamní prostredí. "

Vedoucí autor Craig Ross, PhD, výzkumný asistent epidemiologie na Bostonské univerzite, MA a konzultant spolecnosti CAMY, se domnívá, ze kritéria seznamu "nekupovaných" poskytnou pro inzerenty v oblasti alkoholu jednoduchý a ekonomicky zivotaschopný zpusob, jak zlepsit dodrzování predpisu.

Ríká, ze pouzívání tohoto seznamu "by nemelo být zátezí pro prumysl" a poukazuje na to, ze jen malý pocet programu je problematický. Stále existuje siroká skála programu, z nichz si mohou vybrat inzerenty.

Zatímco omezování reklam nezabrání samotnému pití mladistvých, je to dulezitý krok, ríká Ross, protoze reklamní obrazy mohou pomoci nastavit ocekávání detí ohledne alkoholu.

Chcete-li provést zmeny skutecné, CAMY hodlá vytvorit ctvrtletní zprávy, které zvýrazní programy a denní doby, které by inzerenti alkoholu meli vyhnout.

Zdravotní novinky dnes dríve uvádené na výzkumu, který naznacuje souvislost mezi televizní reklamou na alkohol a pitím.

Kraft pripomíná tri výrobky Velveeta v USA

Kraft pripomíná tri výrobky Velveeta v USA

Spolecnost Kraft Foods Global, Inc. oznámila v pátek, ze dobrovolne odvolává tri odrudy Velveeta Shells & Cheese Single Serve s mikrovlnnými nádobami s omezeným termínem "nejlepsí pri pouzití", protoze by mohly obsahovat malé kusy tenkých drátených stetin. Ve svém prohlásení z hlavního sídla spolecnosti Northfield, Illinois, druhá nejvetsí potravinárská spolecnost na svete, uvedla, ze neobdrzela zádné stíznosti na produkty a vydávala odvolání "z hojnosti opatrnosti".

(Health)

Pracovní stres "poskozuje zdraví stejne jako expozice kourení od pasu"

Pracovní stres "poskozuje zdraví stejne jako expozice kourení od pasu"

Vetsina pracovníku bude v urcitém okamziku svého zivota zazívat pracovní stres. Jaký vliv vsak má na nase zdraví? Podle nového výzkumu pracovní stres poskozuje nase zdraví stejne jako expozice pasivnímu cigaretovému kouri. Pracovníci s vysokými nároky na zamestnání mají podle výsledku studie o 50% vyssí pravdepodobnost diagnózy zdravotního stavu.

(Health)