cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.NLP - pohyby ocí neuvádejí lez

NLP nebo Neuro-lingvistické programování, je vedou o chování, kterou nekterí povazují za trochu prohnanou. Televizní prehlídky, jako je The Mentalist, posunuly ideály NLP ponekud do sfér fikce, zatímco popularizovaly ideál, ze je mozné posoudit, zda clovek lze; dokonce ovlivnit jejich chování.
Bylo provedeno hodne výzkumu, abychom zjistili, zda existuje vztah mezi chováním a lhaním, ale nikdo se nezabýval lidovým pojetím, ze oko hnutí se týká toho, zda clovek je pravdivý nebo ne.
NLP obhajuje tvrzení, ze osoba, která lzuje, casto vyhledává a vlevo, kdyz se na ne podíváte, zatímco osoba, která pravdu ríká, má tendenci vypadat doprava. Vztah mezi pohybem ocí a myslenkou je dulezitou soucástí rámce NLP, který se netýká pouze ctení jiných lidí, ale také ucení se lépe se vztahovat k lidem tím, ze má lepsí komunikacní dovednosti.

Vedci tvrdí, ze oci neukazují pravdivost ani podvod

Spojení mezi vyprávením pravdy a pohybem ocí je údajne zpusobeno tím, ze clovek musí vzpomenout spíse namísto budování imaginárních myslenek. Nový výzkum publikovaný v roce 2006 PLoS ONE zdá se, ze tvrzení je neopodstatnené a výzkumní pracovníci smerují tak daleko, ze pozadují, aby byla myslenka opustena.
Profesor Richard Wiseman (University of Hertfordshire, Velká Británie) a dr. Caroline Wattová (univerzita v Edinburghu, Spojené království) tuto myslenku zkoumali natácením dobrovolnických testovacích predmetu, nebot bud lhali, nebo pravdu ríkali. Jejich pohyby ocí byly potom podrobneji hodnoceny podle predem definované metody popisu jejich pohybu.
Ve druhé studii byla pozádána o jinou skupinu lidí, aby sledovaly videozáznamy a zjistily, zda mohou odhalit lzi zalozené na pohybech ocí dobrovolníku.

Wiseman popsal závery jako presvedcivé:
"Výsledky první studie ukázaly, ze neexistuje zádný vztah mezi lhaním a pohybem ocí, a druhý ukázal, ze informování lidí o tvrzeních ucitelu NLP nezlepsilo jejich schopnosti detekce lozu."

Vedci provedli dalsí zkousku, aby si overili své poznatky v reálném svete. Zkoumali tiskové konference, kde lidé tvrdí, ze jsou obetmi zlocinu nebo apelují na pohresované osoby, kde byly jiz známy výsledky.
Doktorka Leanne deska Brinke poznamenala, ze:
"Nás predchozí výzkum s temito filmy naznacuje, ze existují znacné rozdíly v chování lháru a pravdivých telu ... nicméne údajný oznamovací vzor ocních pohybu se nezjistil."

Zatímco Watt dospel k záveru, ze:
"Velké procento lidí se domnívá, ze nekteré ocní pohyby jsou známkou lhaní a tato myslenka se dokonce vyucuje v organizacních skoleních. Nás výzkum neposkytuje zádnou podporu pro tuto myslenku, a tak navrhuje, ze je nacase opustit tento prístup k odhalení podvod"

Napsal Rupert Shepherd

Dengue vakcína slibuje v Thajsku

Dengue vakcína slibuje v Thajsku

Vcasná analýza z prvního pokusu na svete o experimentální vakcíne proti horecce dengue slibuje výsledky. Ve studii, která zahrnovala 4 000 detí v Thajsku, se zdá, ze ockovací látka zabranuje infekci tremi ze ctyr kmenu, které cirkulují v obehu, a ukázala vynikající bezpecnostní profil, uvedl francouzský výrobce léku Sanofi ve stredu.

(Health)

Riziko úmrtí a srdecních onemocnení se zvýsilo u trans-tuku, nikoliv v nasycených tucích

Riziko úmrtí a srdecních onemocnení se zvýsilo u trans-tuku, nikoliv v nasycených tucích

Vedci provádející systematický prehled aktuálne dostupných observacních studií dospeli k záveru, ze zatímco trans-tuky jsou spojeny s vetsím rizikem úmrtí a koronárním onemocnením srdce, nasycené tuky nejsou. Trans-mastné kyseliny se vytvárejí, kdyz se k rostlinnému oleji pridává vodík a lze je nalézt také v potravinách rychlého obcerstvení, mrazených pizz, margarínu a balených pekárenských výrobku.

(Health)