cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nixon a Obama podobné zdravotní péce ilustrují stranické rozdíly

Prezidentský zákon o cenove dostupné péci prezidenta Obamy byl nazván "radikálním liberálním plánem" a "socializovanou medicínou" republikánskou opozicí. Nicméne role byly obráceny v casných sedmdesátých létech, kdyz prezident Nixon navrhl jeho zdravotní plány. Nový clánek v Pediatrie porovnává návrhy obou predsedu a zpusob, jakým jim opozice reagovala.
Autori clánku srovnávají rétoriku a realitu za návrhy zdravotní péce prezidenta republiky Richarda Nixona a demokratického prezidenta Baracka Obamy.

Zatímco mnozí by váhali, kdyby si mezi Nixonem a Obamou vytycili podobnosti, clánek akademiku z lékarské fakulty University of Michigan dokazuje, ze rozsah politické rétoriky v diskusi o zdravotní politice.

"Není to tak správné a jedno je spatné," ríká autor Dr. Gary Freed. "Ale víc, ze ??je to sance resit vhodné místo politické rétoriky, pokud jde o zlepsení verejného zdraví, a nebezpecí zvedání slepé partizanosti nad smysluplnou debatu o dulezitých otázkách pro zdraví naseho národa."

Autori ilustrují, ze pokud Nixonovy návrhy prosli, více lidí by melo pojistení, nez je císlo, které v soucasné dobe pokrývá zákon o cenove dostupné péci, také známý jako Obamacare.

Nixonuv první návrh zákona o zdravotní strategii v roce 1971 rozhodl, ze vsichni zamestnavatelé budou muset poskytovat základní zdravotní pojistení zamestnancum a ze vetsina z Medicaid pro chudé rodiny bude nahrazena federálním plánem otevreným pro jakoukoli rodinu, jejíz príjem je pod urcitou úrovní.

Poté, co tento návrh selhal, Nixon se v roce 1974 vrátil se svým komplexním plánem zdravotního pojistení. V tomto návrhu bylo uvedeno, ze vsichni zamestnavatelé musí porídit zamestnance na plný pracovní úvazek a ze spolecnost Medicaid bude nahrazena plánem, který bude k dispozici osobám, které nemohou získat zamestnanecké zdravotní pojistení nebo si dovolit vlastní krytí.

Prezident Nixon vysvetlil myslení za jeho prístupem:

"A to i tehdy, kdyz chudí dostanou sluzbu, je to casto druhá míra [...] Tato situace bude opravena pouze tehdy, kdyz mají chudí dostatecnou kupní sílu, aby mohli vstoupit na zdravotnický trh za stejných podmínek ti, kterí jsou bohatsí. "

"Musíme dát zdravotní péci v historické perspektive"

Dr. Freed se domnívá, ze dnesní USA by byly velmi odlisnou zemí, pokud by návrhy Nixona byly schváleny. "Místo toho jsme meli jeste 30 let, pricemz tretina obyvatelstva byla nezajistena," ríká.

Ve srovnání se zákonem o cenove dostupné péci z roku 2010 rozhodlo, ze zamestnavatelé s více nez 50 zamestnanci jsou povinni nabízet cenove dostupné pojistení, vcetne minimálního souboru výhod pro vetsinu zamestnancu, nebo platit zamestnance navíc, pokud mají nárok na danový úver na nákup pojistení na trhu.

Zákon definuje "cenove dostupné" pojistné krytí jako takové, které stojí méne nez 9,5% príjmu domácnosti.

V sedmdesátých letech demokraté prohlásili, ze Nixonovy návrhy nebyly dost daleko a místo toho nabídly návrh na zdraví, který autori clánku zvazují mnohem liberálnejsí nez nic, co strana v posledních letech navrhovala.

Zdá se, ze tyto menící se perspektivy svedcí o vzájemné opozici obou stran, nez o to, co z hlediska zdravotní péce predstavují. Pozice se mohou casem menit, ale zdá se, jako by demokraté a republikáni byli nepruzní, pokud jde o jejich neshody.

"Musíme dát zdravotní péci v historické perspektive a nejít na extrémy pro politické úcely," uzavírá Dr. Freed. "Doufám, ze tato historie pomuze politickým cinitelum premýslet o tom, co se politika snazí udelat pro americký lid, a nezamýslejte s návrhy jednoduse proto, ze jsou navrzena jednou nebo druhou stranou."

Minulý rok, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii, která zkoumala rozdíl v poskytování zdravotních pomucek pro jednotlivé státy, ze zjistení screeningu rakoviny by mohlo být ovlivneno ruznými politikami pro náhradu a zpusobilost.

Cvicení uklidnuje horké záblesky behem menopauzy

Cvicení uklidnuje horké záblesky behem menopauzy

Cvicení behem menopauzy, obzvláste v prípade, ze vás zhorsuje, zpocuje a posiluje, muze snízit pocet a intenzitu návalu tepla, ríká studie publikovaná v The Journal of Physiology. Nepohodlí horkých záblesku muze být usnadneno cvicením. Bricho jsou nejbeznejsí príznakem menopauzy zeny.

(Health)

Zmeny mozku související s Alzheimerovou chorobou se objevují 2 desetiletí pred nástupem príznaku

Zmeny mozku související s Alzheimerovou chorobou se objevují 2 desetiletí pred nástupem príznaku

Zánetlivé zmeny mozku související s Alzheimerovou chorobou se mohou objevit az 20 let pred nástupem príznaku, podle nového výzkumu - zjistení, které by mohlo pripravit cestu pro vcasné intervence, které by mohly zastavit vývoj nemoci. Výzkumníci identifikovali zánetlivé zmeny v mozku lidí s vyssím rizikem Alzheimerovy choroby 20 let pred odhadovaným nástupem príznaku.

(Health)