cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.NIH snizuje pouzívání simpanzu ve výzkumu

Národní instituce zdraví (NIH) tvrdí, ze plánuje výrazne snízit uzívání simpanzu v biomedicínském výzkumu financovaném NIH a odebrat vetsinu simpanzu, které v soucasné dobe podporuje nebo vlastní.
Francis S. Collins, MD, Ph.D., reditel NIH, ríká, ze institut prijal vetsinu doporucení nezávislého poradního sboru pro implementaci souboru zásad a kritérií pro pouzití na simpanzích ve výzkumu sponzorovaném NIH. Zásady a kritéria stanovil IoM (Lékarský ústav).
The NIH ríká, ze nebudou chovat zádné simpanzy, ale pro 50 z nich budou mít pro budoucí biomedicínský výzkum. V on-line komuniké NIH napsal: "Simpanzi, kterí zustávají k dispozici pro výzkum, budou vybráni na základe výzkumných projektu, které splnují zásady a kritéria IOM pro financování NIH."
Existuje jiz více nez 150 simpanzu v duchodu ve federálním sanctuary systému, který byl zrízen v roce 2002 Chimpanzee zdravotní zlepsení, údrzba a náprava (CHIMP) zákon. Dr. Collins rekl, ze ti, kterí jsou v soucasné dobe urceni pro odchod do duchodu, se pravdepodobne nakonec pripojí k nim.
Dr. Collins uvedl, ze "Americané mají z biomedicínského výzkumu velkou výhodu ze sluzeb simpanzu, ale nové vedecké metody a technologie je pro jejich výzkum znacne zbytecné.
Jejich podoba s lidmi je pro nekteré typy výzkumu jednoznacne cenná, ale také vyzaduje vetsí zduvodnení jejich pouzití. Po rozsáhlých úvahách s odborným vedením mnoha lidí jsem presvedcen, ze výrazné snízení jejich vyuzití v biomedicínském výzkumu je vedecky zdravé a je to správná vec. "


Pri prijímání doporucení nezávislého poradního výboru uvádí Národní ústav zdraví, ze plánuje:

  • Uchovávejte "malou zlomek" simpanzu pro budoucí výzkum, který splnuje zásady a kritéria stanovená IoM

  • Není simpanze

  • "Zajistete etologicky vhodné zarízení (to jest, jako by to bylo v jejich prirozeném prostredí) pro ty simpanzy, jak jsou definovány NIH na základe doporucení poradního sboru as pozadavky na prostor, které jeste mají být stanoveny"

  • Vytvorte panel pro hodnocení, jehoz úkolem bude zvázit zádosti o výzkumné projekty, které plánují simpanzy (dodrzování zásad a kritérií IoM) poté, co vycistí proces vzájemného hodnocení NIH

  • Zavrete výzkum, který neodpovídá zásadám a kritériím IoM, které pouzívají simpanzy, které vlastní nebo podporují NIH. To musí být provedeno zpusobem, který minimalizuje dopad simpanzu a zachovává výzkum

  • Odeslete vetsinu simpanzu vlastnených NIH do federálního systému Sanctuary "v závislosti na dostupnosti zdroju a dostupnosti místa v systému svatyní".
K odchodu do duchodu od simpanzu do federálního systému Sanctuary je zapotrebí provést nekteré technické zmeny právního orgánu NIH. V soucasné dobe existuje zákonný limit na výsi penez, které NIH muze dovolit senpátkum, kterí odcházejí do duchodu a péce o ne ve federálním systému Sanctuary. NIH ríká, ze bude pokracovat v práci s Kongresem, aby zmenila toto ustanovení.
NIH tvrdí, ze není dostatek vedeckých dukazu, které by dokazovaly, ze kazdý simpanz potrebuje nejméne 1.000 ctverecních stop primárního bydlení, coz doporucila nezávislá poradní rada. NIH uvedl, ze "bude chtít simpanzu chovat a odborníky na zarízení, aby urcili odpovídající minimální pozadavky na prostor pro výzkum simpanzu."
James M. Anderson, Ph.D., zástupce reditele pro programovou koordinaci, plánování a strategické iniciativy NIH, jehoz divize dohlízí na program rízení simpanzu NIH, rekl: "Dnesní rozhodnutí NIH vyvrcholí více nez dva roky intenzivních úvah mezi NIH odborníci na simpanzi, nezávislí simpanzi, výzkumní pracovníci, bioetici a clenové verejnosti. Jsme vdecní vsem, kterí prispeli svým vhledem a odbornými znalostmi behem poradního procesu. "
Toto video od Humánní spolecnosti Spojených státu ukazuje, jak reagují simpanzi, kdyz jsou presunuty z laboratore do svatyne.

Jaké jsou simpanzy v laboratorích?

Podle Humánní spolecnosti Spojených státu existují obrovské rozdíly mezi zivotem simpanze ve volné prírode a v laboratori.
Ve volné prírode mohou simpanzi v jednom dni cestovat mnoho kilometru, zijí ve velmi rozmanitých spolecenských skupinách. V laboratori, mnoho z nich proste existuje v kovových klecích o rozmerech 5'x5'x7 '(1,53x1,53x2,13 metru) po celé dny, týdny a nekdy dokonce mesíce, aniz by byla vystavena prírodnímu chování, jako je sociální péce, hnízdení budov a krmení.
Omezené laboratorní simpanzy se casteji stávají depresivními, agresivními, úzkostnými, frustrovanými - nekterí se mohou dokonce úmyslne ublízit.
Kdyz se laboratore simpanzu pouzívají ve výzkumu, casto se musí podrobit úzkostným a bolestivým postupum, jako jsou jaterní biopsie, knockdowns (výstrel s tranquilizacní pistolí) a lidské virové infekce.

Humánní spolecnost Spojených státu dodává, ze vetsina laboratorních simpanzu se v zádném okamziku nepouzívá v biomedicínském výzkumu. Ovsem i kdyz se nepouzívají v experimentech, znacný pocet je stále omezen na laboratorní prostredí, coz jim muze delat úzkost a strach. Mohou videt, ze ostatní simpanzi podstupují nepríjemné procedury a zacnou premýslet, zda jsou dalsí.
IoM ríkalo, ze simpanzy nejsou potrebné pro biomedicínské experimenty ve vetsine prípadu - zpráva vydala v prosinci 2011 IoM a National Research Council uvedla, ze simpanzi a lidé sdílejí prekvapivý pocet charakteristik chování. Pouzívání techto metod v experimentech by melo být zvázeno jen tehdy, jestlize "neexistuje absolutne zádná jiná moznost - a dokonce i za mnohem prísnejsích podmínek.Pokud predchází experiment s simpanzy, znamená to zabránit nebo podstatne podkopat potrebné prulomy k lécbe nebo predcházení zivot ohrozujícím nebo extrémne oslabujícím lidským podmínkám a neexistuje zádný etický zpusob, jak provádet lidské zkousky, a teprve poté je treba je vzít v úvahu zduraznil. "

V Evrope se testování simpanzu zastavilo pred více nez deseti lety

Evropská unie ukoncila experimenty s simpanzemi v roce 2001 - poslední výzkumné zarízení v Evrope, které provádí experimenty na simpanzích - výzkumné stredisko biomedicínských primátu, Rijswijk, Nizozemsko - ukoncilo v roce 2001 výzkum pomocí lidoopu.
Spojené království zakázalo licence na velký výzkum opice, 1997.
Kozmetické výrobky a prísady testované na zvíratech zakázané v Evropské unii - od 11. brezna 2013 si kazdý, kdo si preje prodávat nové kosmetické výrobky a prísady v EU, nesmí testovat na zvíratech kdekoli na svete. Zákaz zahrnuje jakýkoliv kosmetický výrobek, vcetne kosmetických výrobku, toaletních potreb, od mýdla az po zubní pastu.
Napsal Christian Nordqvist

Vyuzívání sítí pro dospelé v souvislosti s vyssím kourením, pitím a uzíváním drog, USA

Vyuzívání sítí pro dospelé v souvislosti s vyssím kourením, pitím a uzíváním drog, USA

Teenageri v USA, kterí pravidelne pouzívají internetové stránky, pravdepodobne kourí, pijí alkohol a uzívají drogy, ríká pruzkum provádený spolecností CASA Columbia (Národní centrum pro závislost a zneuzívání látek na Columbijské univerzite), nazvaný National Survey of American Postoje k zneuzívání návykových látek XVI: dospívající a rodice.

(Health)

Velký pocet genu odolných proti antibiotikum zjistených u hovezího hnoje

Velký pocet genu odolných proti antibiotikum zjistených u hovezího hnoje

Dríve neidentifikované antibiotické geny rezistence byly objeveny v bakteriích dojnic krávy. Bezne pouzívaný jako zemedelské pudní hnojivo muze kravský hnuj pomoci prenosu techto bakterií do pudy, kde se potraviny pestují pro lidskou spotrebu. Ale budou bakterie uzívat antibiotické rezistence s nimi?

(Health)