cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nocní pust muze pomoci snízit riziko rakoviny prsu

Pust pri spánku více nez 13 hodin v noci muze nabídnout ochranu proti recidive nemoci u zen s ranenou rakovinou prsu, ríkají výsledky publikované online v JAMA onkologie.
Kdyz jeme, stejne jako to, co jíme, muze pomoci predejít recidive rakoviny prsu.

Rakovina prsu je nejcastejsí prícinou smrti rakoviny u zen v rozvojových zemích a druhou nejcastejsí prícinou úmrtí na rakovinu v rozvinutých zemích.

V USA bylo v roce 2012 diagnostikováno 224 147 zen a 2 125 muzu a 41 01 zen a 405 muzu zemrelo na rakovinu prsu.

Velká pozornost se zamerila na pozitivní úcinky zdravé stravy na výsledky rakoviny prsu. Nicméne výsledky výzkumu, které potraviny nebo skupiny potravin a které stravovací návyky mohou pomoci, byly smíseny.

V poslední dobe nová teorie naznacuje, ze nacasování také zálezí a ze kdyz jeme, má vliv na metabolické zdraví a rakovinu.

Predchozí mysí studie ukázaly, ze hlodavci, kterí konzumovali stravu s vysokým obsahem tuku, ale opakovane hladovali po dobu nejméne 16 hodin, meli ochranu proti abnormálním metabolizmum glukózy, zánetu a prírustku hmotnosti. Vsechny tyto faktory byly spojeny se spatnými výsledky rakoviny.

Ruth E. Patterson, PhD, z Kalifornské univerzity v San Diegu, a kolegové se podívali na mozné úcinky nocního nalacno na prognózu rakoviny prsu.

Zdravotní výhody nalacno více nez 13 hodin v noci

Podívali se na údaje za 2413 zen, které byly registrovány ve studii Zdravá výziva a zivot zen v letech 1995-2007. Prumerný vek zen cinil 52,4 roku. Vsichni úcastníci meli rakovinu prsu v pocátecní fázi a byli v dobe diagnózy ve veku 27-70 let. Zádná ze zen nemela cukrovku.

V prumeru se úcastníci postili po 12,5 hodiny kazdé noci.

Studie se zamerila na opakování invazivního karcinomu prsu a nových primárních nádoru prsu behem prumerné doby sledování 7,3 roku, krome úmrtí na rakovinu prsu nebo jakoukoli jinou prícinu v prumeru 11,4 roku.

Zeny, které hladovaly méne nez 13 hodin v noci, mely o 36% vyssí riziko recidivy rakoviny prsu, ve srovnání s temi, kterí postili 13 nebo více hodin.

Nebyl nalezen zádný odkaz mezi kratsí dobou nalacno a úmrtím na rakovinu prsu nebo úmrtností z jakékoli jiné príciny.

Pacienti s rakovinou prsu v casném stadiu, kterí dlouhodobe hladovali, meli významne nizsí koncentrace HbA1c a delsí dobu spánku.

Vzhledem k tomu, ze se zdá, ze nocní hladování zlepsí kontrolu glykemie a spánek, vedci navrhují, ze stejne jako pozitivní vliv na výsledky rakoviny prsu, dlouhodobé hladování muze prispet ke snízení rizika diabetu 2. typu, kardiovaskulárních chorob a dalsích typu rakoviny.

Jedním omezením studie je pouzití vlastních stravovacích údaju.

Autori nicméne poznamenávají, ze zjistení mají významné dusledky pro verejné zdraví.

Oni ríkají:

"Nase studie zavádí novou stra- tegickou intervencní strategii a naznacuje, ze prodlouzení délky nocního pustového intervalu by mohlo být jednoduchou a proveditelnou strategií ke snízení výskytu rakoviny prsu."

Vyzadují dalsí studie, vcetne randomizovaných studií, otestovat úcinnost prodlouzení nocního hladování pri snizování rizika chronických onemocnení.

Zdravotní novinky dnes jiz dríve informoval, ze dodrzování diety s omezeným príjmem kalorií, které napodobují hladování po omezenou dobu, muze být dobré pro zdraví.

Chronické onemocnení ledvin a riziko srdecního záchvatu

Chronické onemocnení ledvin a riziko srdecního záchvatu

Clánek zverejnený online First in The Lancet odhaluje, ze riziko onemocnení srdce u pacientu s chronickým onemocnením ledvin je stejne vysoké jako u pacientu, kterí meli predchozí infarkt. Vedci jiz dlouho vedí, ze pacienti s chronickým onemocnením ledvin mají vyssí riziko srdecních záchvatu. Vedci z univerzity v Alberte se vsak rozhodli provést novou a první rozsáhlou, dlouhodobou studii s cílem posoudit, zda nemoci ledvin nesou stejné riziko, pokud jde o budoucí koronární príhody, nez u osob, které predtím utrpely infarkt.

(Health)

Asymptomatické poskození srdce casté u tezkých uzivatelu kokainu

Asymptomatické poskození srdce casté u tezkých uzivatelu kokainu

Znacný pocet pravidelných uzivatelu kokainu má poskození srdce a nevím, vedci odhalili v lékarském casopise Heart. Závazné poskození srdce mezi uzivateli kokainu obvykle nemá zádné príznaky. Kokain je nejúcinnejsí stimulant prírodního puvodu. To je extrahováno z listu koky kroviny, rostlina puvodem k Andským oblastem v Jizní Americe.

(Health)