cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Má rakovina zpusobit nocní pocení?

Obsah

 1. Nocní pocení a horké záblesky
 2. Jako príznak rakoviny
 3. Lécba
 4. Dalsí príciny
Príznaky rakoviny se typicky lisí od osoby k osobe. Typy príznaku, které se vyskytly, závisí na druhu rakoviny, kde se zdá, na její velikosti a závaznosti, jakoz i na tom, jak ovlivnuje organismus.

Lécba rakoviny, jako je chemoterapie, muze také vést k nástupu dalsích príznaku. Nocní pocení jsou jedním príznakem, který muze a casto dochází v dusledku lécby rakoviny.

Nocní pocení a horké záblesky


Telo se neustále pocí, ale nocní pocení muze znamenat zdravotní potíze.

Nocní pocení nebo nocní hydrolóza jsou, kdyz se clovek nadmerne pojí, zatímco spí.

Pocení je zpusob, jak se telo snazí snízit teplotu tela tím, ze nechá teplo uniknout kuzí. Kdyz se telo pojí, voda a sul se uvolnují z potních zláz na kuzi.

Tam jsou potní zlázy po celém tele rízené nervovými bunkami v dermis, vrstvu kuze. Není to vzdy viditelné, ale telo se neustále pojí. Produkované mnozství muze záviset na faktorech, jako jsou:

 • Co delá osoba
 • Emocionální stav cloveka
 • Teplota

Karcinoidní a nadledvinové nádory, stejne jako lymfom a leukémie, jsou bezne spojeny s nocním potem.

Horké záblesky

Horký záblesk je náhlý, ale docasný pocit tepla v celém tele, který muze vést k pocení. Tato podmínka je bezne spojena se zenami v menopauze, coz je období, kdy se jejich menstruace zastaví. Horké záblesky samy o sobe nejsou obvykle zájmem o zdraví.

Nocní pocity jsou horké záblesky v kombinaci s pocením, které se vyskytují, kdyz clovek spí. Pravé nocní pocení v dusledku silných návalu tepla mohou zpusobit, ze nekterí lidé si oblecou oblecení, stejne jako jejich povlecení. Nocní pocení casto signalizují zdravotní potíze a lékari budou hledat základní prícinu.

Zápal s horkem je dalsím príznakem, který se muze objevit a je casto zamenován s nocními pocity. V prípade muzu nebo zen se muze vyskytnout návaly horka a oznacuje náhlé pocity tepla, které se projevují zarudnutím kuze. Obvykle zacíná v obliceji a na hrudi a pak se rozkládá na zbytek tela.

Horké návaly mohou být doprovázeny:

 • Slabé nebo tezké pocení
 • Závodní srdce
 • Pocity úzkosti nebo podrázdení

Jako príznak rakoviny

U pacientu s rakovinou muze být pocení zpusobeno horeckou, nádorem nebo lécbou rakoviny. Nocní pocení u pacientu s rakovinou a rakovinou prezívají typicky u zen, ale také u muzu.

Menopauza postihuje zeny a muze být cástecne zpusobena prírodními, chirurgickými nebo chemickými prícinami. Chemická menopauza u zen s rakovinou je casto zpusobena chemoterapií, radiací nebo hormonální terapií.

Muzi, kterí mají rakovinu, mohou vyvinout nízké hladiny testosteronu. Tento vývoj je casto zpusoben operací provádenou k premístení jednoho nebo obou varlat nebo lécby hormonální terapie.

Lécba rakoviny, jako je rakovina prsu a prostaty, obvykle zpusobuje menopauzální nebo menopauzální úcinky, které mohou zahrnovat závazné návaly horka.

Nekteré lécivé léky mohou také zpusobit pocení a horké záblesky. Mezi tyto léky patrí:

 • Inhibitory aromatázy: Bezne se pouzívají jako hormonální terapie u zen, u nichz se vyskytly ruzné rakoviny prsu
 • Opioidy: skupina velmi silných léku proti bolesti, casto podávaných pacientum s rakovinou
 • Tamoxifen: Tento lék se pouzívá k lécbe rakoviny prsu u muzu a zen, ale také k prevenci rakoviny u nekterých zen
 • Tricyklické antidepresiva
 • Steroidy: Mohou být pouzity ke snízení otoku a lécbe nekterých nádoru

Lécba


Existují ruzné lécebné moznosti pro osoby s rakovinou, které mají nocní pocení.

Nocní pocení mohou ovlivnit kvalitu spánku u pacienta s rakovinou, takze se casto vyvíjí plán lécby. Celkový plán lécby závisí na presné prícine nocního potu.

První krok lécby je identifikovat a lécit primární prícinu nocního potu. Pocení v dusledku horecky je léceno resením príciny horecky. U pacientu, u kterých je pocení zpusobeno nádorem, plán zahrnuje lécbu základního nádoru.

Existují ruzné zpusoby lécby, které pomáhají zmírnit nocní pocení. Je dulezité si uvedomit, ze mnohé z nich také predstavují vlastní sadu vedlejsích úcinku nebo rizik.

Mezi bezné léky pouzívané k lécbe pacientu patrí:

 • Hormonální substitucní lécba (HRT)
 • Antidepresiva
 • Clonidin, lék na krevní tlak
 • Antikonvulziva

Horké záblesky mohou být kontrolovány substitucní terapií estrogenu. Nekteré zeny, vcetne tech, kterí mají nebo meli rakovinu, nejsou schopni uzívat estrogeny. Programy hormonální substitucní terapie, které kombinují estrogen s progestinem, mohou dokonce zvysovat riziko rakoviny prsu nebo její recidivu a smrt srdce.

U muzu, kterí byli léceni pro rakovinu prostaty a podstupují lécbu nocního potu, mohou být predepisovány estrogeny, progestin, antidepresiva a antikonvulziva. Také u muzu mohou nekteré hormony, vcetne estrogenu, pomoci urychlit rust nekterých nádorových onemocnení.

Pecovatelé doma

Doma mohou pecovatelé pomoci tím, ze zajistí, aby lidé s rakovinou nedostali dehydratované nadmerné pocení. Dalsí kapaliny pomáhají vymenit ztracenou kapalinu.

Opatrovatelé by meli co nejdríve menit vlhké prosteradla nebo oblecení. Meli by se také ujistit, ze osoba, kterou pecují o koupání, casto uklidnuje pokozku a zajistuje dobrou hygienu.

Opatrovatelé by meli také sledovat teplotu cloveka. Potopení muze být zpusobeno zvýsenou teplotou a acetaminofen muze pomoci pri snizování horecky.

Pokud je horecka vyssí nez 100,5 ° F po dobu delsí nez 24 hodin nebo je doprovázena tresem nebo tresavou zimnicí, osetrovatelé by meli okamzite zavolat svého lékare.

Lécivé úcinky

Léky pouzívané k lécbe nocního pocení mohou zpusobit nezádoucí úcinky. Ackoli se ne-estrogenní léky také pouzívají k lécbe návalu zály, zejména u zen s anamnézou rakoviny prsu, casto nefungují stejne jako náhrada estrogenu. Mohou také mít nekteré nepríjemné vedlejsí úcinky.

 • Antidepresiva mohou vést k nevolnosti, ospalosti, sucho v ústech a zmenám chuti k jídlu
 • Antikonvulziva muze zpusobit ospalost, závrate a potíze se soustredit
 • Clonidin byl spojen se sucho v ústech, ospalost, zácpa a nespavost

Pri tak sirokém spektru príznaku pacienti reagují odlisne na programy farmakoterapie. Lékari budou vzít v úvahu léky pacienta, doplnky stravy a jakékoli dalsí doplnky, které mohou uzívat. Není neobvyklé, ze by pacient musel zkusit mnoho léku, nez nasel ty správné, kterí by jim pomohli.

Dalsí lécebné prostredky pro nelékavé lécby


Nocní pocení mohou být zpusobeny ruznými problémy, jako je úzkost a stres.

Mohou být doporucena jednoduchá komfortní opatrení, která pomáhají pacientum lécit nocní pocení a mají klidnejsí spánek. Mezi nekolik bezných postupu patrí:

 • Noste volne oblecený odev z bavlny, který pomáhá udrzovat v pohode
 • Pouzívejte absorpcní lozní povlecení, které absorbují pot a pomáhají zabránit odmastování prosteradel
 • Pouzívání ventilátoru a otevrení oken, aby se vzduch mohl pohybovat
 • Relaxacní trénink a dokonce i akupunktura mohou pomoci nekterým pacientum s rakovinou

Bylinkové léky jsou také nekdy pouzívány k pomoci s nocními pocity. Lidé by meli zkonzultovat lékare pred pouzitím jakýchkoli bylinných nebo dietních doplnku, protoze se u nekterých pacientu nedoporucují. Nekteré nápravné prostredky mohou také mít nedostatek vedeckých dukazu prokazující, ze jsou úcinné.

Dalsí príciny

Jen proto, ze clovek má nocní pocení, neznamená, ze má rakovinu. Hyperhidróza je stav, který zpusobuje, ze se lidé nadmerne potají behem dne nebo v noci. Nepredstavuje obvykle velkou hrozbu a existují moznosti lécby.

Ruzné dalsí problémy mohou zpusobit nocní pocení, vcetne:

 • Menopauza
 • Infekce
 • HIV
 • Nízká hladina cukru v krvi
 • Poruchy hormonu
 • Neurologické stavy, jako je mrtvice
 • Úzkost nebo stres
 • Odber nebo zneuzívání alkoholu nebo drog

Nekteré léky mohou také zpusobit nocní pocení. Dokonce i jednoduchý aspirin, bezne uzívaný ke snízení horecky, muze vést k pocení a je bezne pouzíván k "potríní horecky".

Prestoze je nepríjemné, nocní pocení samotné jsou typicky neskodné. Je dulezité pít dostatek vody, aby se vyloucilo ztrátové mnozství a predeslo se dehydrataci.

Nocní pocení mohou být príznakem dalsích potízí, takze je dulezité kontaktovat lékare, abyste zjistili presné príciny, stejne jako plán lécby. Lidé, kterí zazívají nocní pocení a zaznamenávají dalsí problémy, jako je rychlá ztráta hmotnosti nebo zisk, únava nebo potíze s dýcháním, by se mely snazit o okamzitou péci.

Vcasné tehotenství doplnky kyseliny listové snizují autistické riziko u novorozencu

Vcasné tehotenství doplnky kyseliny listové snizují autistické riziko u novorozencu

1 U 88 narozených detí bude diagnostikováno porucha autistického spektra, podle Centra pro kontrolu a prevenci onemocnení v USA. Nyní vedci zjistili, ze zeny mohou snízit riziko vzniku dítete s poruchou neurodevelopmentu, pokud konzumují doporucené denní dávky kyseliny listové (600 mikrogramu nebo 0.

(Health)

Rakovina vajecníku - nejlepsí zobrazovací technika odhalená

Rakovina vajecníku - nejlepsí zobrazovací technika odhalená

Podle studie zverejnené v casopise Radiology výzkumníci z Cambridge Experimental Cancer Medicine Centre Cancer Research v Cambridgi zjistili, ze nejlepsím zpusobem, jak sledovat, jak zeny s pozdním stárím rakovinou vajecníku reagují na lécbu, muze být magnetická rezonancní imaging (MRI).

(Health)