cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Co vedet o nocním potu

Obsah

 1. Príciny
 2. Lécba
 3. U muzu
 4. U zen
Nocní pocení, také známý jako hyperhidróza spánku, se týká nocního pocení, které má za následek vycerpané oblecení na spaní a plechy, které nesouvisí s prehrátým spánkem.

Nocní pocení postihují priblizne 3% populace a mohou být známkou závazné nemoci.

Prestoze vetsina prícin nocního pocení je nezivotne ohrozující, vzdy by mel být konzultován lékar, aby se zjistila základní prícina.

Pocení je prirozený chladicí systém tela, který zabranuje prehrátí.

Hypotalamus mozku reguluje teplotu naseho tela, coz nakonec povede ke stimulaci více nez 2 miliony potních zláz, které nám pomohou ochladit.

Jak se vodní pot vyparuje z kuze, uvolnuje tepelnou energii, coz zase ochlazuje telo. V tomto clánku se budeme zabývat beznými prícinami nocního potu a prípadnými moznými lécebnými postupy.

Príciny


Nemusíte mít identifikovatelnou prícinu pro nocní pocení; toto je oznacováno jako idiopatický hyperhidróza.

Horké dny a cvicení nejsou jedinou vecí, která spustí pohon, který nás ochladí. Jiné podmínky mohou zpusobit vznik nadmerného potu, zejména behem spánku. Mezi tyto podmínky patrí:

 • Infekce: Tuberkulóza (TB) je infekce, která se tradicne spojí s nocním potem. Mezi castejsí príciny patrí HIV, chripka a dalsí horecnaté nemoci.
 • Hormonální (endokrinní) nerovnováhy: Mohou se objevit pri menopauze, diabetu, onemocnení stítné zlázy, pubertu a tehotenství.
 • Obstrukcní spánková apnoe: Steny hrdla úzké, omezující dýchání. Nocní pocení se vyskytují u jedincu, kterí trpí nespavou spánkovou apnoe trikrát casteji nez u obecné populace.
 • Gastroezofageální refluxní nemoc (GERD): Primárním príznakem je pálení záhy, ale nocní pocení jsou také bezným rysem.
 • Rakovina: Nocní pocení mohou být vcasným príznakem rakoviny, ackoliv se ostatní symptomy obvykle objevují ve stejnou dobu. Lymfom a leukémie jsou zvláste spojeny s nocním potem.

Mezi dalsí podmínky patrí:

 • úzkostné poruchy
 • obezita
 • zneuzívání návykových látek, zejména heroinu
 • kardiovaskulární poruchy
 • hypoglykemie nebo nízké hladiny cukru v krvi
 • Parkinsonova choroba
Vse, co potrebujete vedet o menopauzeMenopauza je beznou prícinou nocního poceníPrectete si ted

Vedlejsí úcinky na lécbu

Mnoho léku, jako jsou antidepresiva, hormony, léky na diabetes, léky proti bolesti a steroidy, mohou zpusobit pocení. Nekteré bezne predepisované generické léky, které jsou spojeny s tímto vedlejsím úcinkem, zahrnují:

 • Acyclovir
 • Albuterol
 • Amlodipin
 • Atorvastatin
 • Bupropion
 • Buspirone
 • Citalopram
 • Ciprofloxacin
 • Esomeprazol
 • Glipizide
 • Hydrokodon
 • Inzulín
 • Levotyroxin
 • Lisinopril
 • Loratadin
 • Naproxen sodný
 • Nikotinová náhrada
 • Omeprazol
 • Paroxetin
 • Prednisolon
 • Sertralin
 • Sumatriptan
 • Tadalafil
 • Trazodon
 • Zolpidem

Jedinci by meli zkontrolovat u svého lékare nebo lékárníka, pokud mají nejaké otázky ohledne mozných nezádoucích úcinku svých léku.

Lécba

Lécba volby nocního potu závisí na základní prícine, jako je korekce hormonálních nepravidelností, úprava léku a úcinek prispívajících faktoru.

Pokud neexistuje prímá, urcená prícina nadmerného pocení, lécba spocívá jak v metodách prevence, tak v metodách rízení.

Tyto zahrnují:


Cvicení relaxacních dýchacích cvicení vám pomohou zvládnout nocní pocení.
 • spí v chladném prostredí se svetlými, prodysnými, nesyntetickými nocními prikrývkami a plechy. Bavlnené listy lze zakoupit online.
 • vyhýbat se pres slucování nebo pouzívání tezkého utesovace
 • vyhýbat se alkoholu, kofeinu, koreneným potravinám
 • aplikování klinické síly antiperspirantu na cásti tela, které jsou nejvíce náchylné, jako jsou podpazí, ruce, nohy, vlasové linie, záda, hrudník nebo slabina. K nákupu online jsou k dispozici ruzné znacky.
 • nezít do 2 az 3 hodin pred spaním
 • po strave s nízkým obsahem tuku a nízkým obsahem cukru
 • pomocí klimatizace nebo ventilátoru
 • cvicení relaxacních dýchacích cvicení pred spaním a po probuzení s nocním potu
 • dostat dost denní cvicení
 • udrzování normální hmotnosti
 • pití velkého mnozství vody behem dne

Léky známé jako anticholinergní léky pomáhají snízit pocení, ale je treba uzívat pouze na základe doporucení lékare.

U muzu

Muzi mohou pocitovat nocní pocení jako dusledek nekterého z výse uvedených stavu.

Anecdotální dukazy naznacují, ze muzi mohou pri "manopauze" zazít nocní pocení a existuje spekulace, ze se to týká nízkého testosteronu. Zdá se vsak, ze to má jen málo dukazu.

U zen

Zeny obvykle pocítí nocní pocení a horké záblesky v dobe menopauzy, kvuli hormonálním zmenám.

Aby se snízil výskyt nezádoucího pocení, muze to prispet k udrzení zdravé udrzovací telesnou hmotností a vyvázenou stravou, spát ve dobre vetraném pokoji a na lehkém oblecení.

Lécba hormonu (HT) muze zlepsit príznaky, pokud zmeny v zivotním stylu nestací.

Nocní pocení jsou casté obtezování spojené s spánkem v podmínkách, které jsou prílis teplé. Avsak osoby s dýchacími nocními pocity nebo zmenou vzhledu pocení by mely mluvit s lékarem.

Nekterí lidé se nadmerne potají po celý den a vecer. To je oznacováno jako hyperhidróza. Mnoho jedincu s touto podmínkou se vyvaruje mluvení s lékari z rozpaku; nicméne je k dispozici pomoc a lékari mohou diskutovat o moznostech.

Vybrali jsme propojené polozky zalozené na kvalite produktu a seznamte klady a zápory kazdého z nich, abychom vám pomohli urcit, který z nich bude nejlépe pro vás. Partnerujeme s nekterými spolecnostmi, které tyto produkty prodávají, coz znamená, ze spolecnost Healthline UK a nasi partneri obdrzí cást výnosu, pokud uskutecníte nákup pomocí výse uvedeného odkazu.

Imunoterapeutické studie odhalují "povzbudivé" výsledky lécby melanomem

Imunoterapeutické studie odhalují "povzbudivé" výsledky lécby melanomem

Priblizne 76,100 Americanu bude v tomto roce diagnostikováno melanom a ocekává se, ze zhruba 9,710 lidí zemre na rakovinu kuze. Nový výzkum, který byl nedávno predstaven na výrocní konferenci Americké spolecnosti pro onkologickou spolecnost v Chicagu v roce 2014, odhaluje slibnou novou lécbu pokrocilého melanomu.

(Health)

Co je systematický prehled ve výzkumu?

Co je systematický prehled ve výzkumu?

Obsah Pruzkum Prezkoumání výsledku Výhody Nevýhody Metaanalýza Systematický prehled je formou analýzy, kterou lékari provádejí, aby syntetizovali veskeré dostupné dukazy o urcité otázce, napríklad o tom, jak je lék úcinný. Meta-analýza je druh systematického prezkumu.

(Health)