cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nocní posuny a jet lag narusují genetický rytmus

Nová studie z Velké Británie zjistila, ze kdyz jsme se posunout nás cas spánku, to narusuje kazdodenní rytmus nasich genu. Výzkumní pracovníci z University of Surrey podávají zprávu o svých zjisteních ve studii, která bude publikována v Sborník z Národní akademie ved.

Studie rovnez ukazuje, ze nekteré geny jsou následovány cykly spánku-bdení a nekteré jsou regulovány centrálními hodinami.

Senior autor Derk-Jan Dijk, profesor spánku a fyziologie a reditel výzkumného centra Surrey v oblasti spánku, ríká:

"Tento výzkum nám muze pomoci porozumet negativním zdravotním dopadum spojeným se smenou práce, jet lag a dalsími podmínkami, v nichz jsou rytmy nasich genu naruseny."

"Výsledky také naznacují, ze v mnoha biologických procesech lze ovlivnit rytmus spánku-bdení," coz dodává, "coz muze být velmi dulezité pro podmínky, pri kterých dochází ke zmene telesných hodin, jako je stárnutí".

Nocní posun spojený s radou zdravotních problému

Pracovní nocní smena je klasifikována jako "pravdepodobný karcinogen cloveka" kvuli dukazum, které ji spojují s radou zdravotních problému a nemocí.

V cervenci 2013 BMJ publikované dukazy z Kanady, které ukazují, ze dlouhodobá práce na nocní smene je spojena se zvýseným rizikem rakoviny prsu u zen.

Dalsí studie rovnez naznacují, ze zamestnanci smenku nesou vyssí riziko diabetu a ze mají také vyssí riziko srdecních záchvatu a mrtvice.

V rámci této nové studie tým vyzval 22 úcastníku, aby trávili cas v kontrolovaném prostredí bez prirozeného cyklu svetlo-tma.

Dali úcastníkum 28hodinový vzorek, který postupne zpozdoval cyklus spánku-bdení o 4 hodiny na jeden prirozený den, dokud jejich spánek nebyl 12 hodin synchronizován s mozkovými hodinami a vyskytoval se uprostred toho, co by jinak bylo jejich obvyklý den.

Ze vzorku krve shromázdených od úcastníku byli vedci schopni analyzovat to, co se delo s rytmem exprese genu pod tímto posunutým vzorem spánku-bdení.

Sestinásobné snízení exprese rytmického genu

Bylo zjisteno sestinásobné snízení poctu genu, které vykazovaly cirkadiánní rytmus (vzorek, který následuje priblizne 24 hodinový cyklus).

Ty zahrnovaly mnoho regulátorových genu, které se zabývají transkripcí a translací - coz by znamenalo rozsáhlé narusení mnoha biologických procesu.

Geny spojené s transkripcí a regulací - transcriptom - interpretují kód DNA pro tvorbu proteinu a kontrolu chování bunek.

Výsledky studie tedy naznacují, ze narusení naseho cyklu spánku-bdení hluboce zasahuje do rytmu genu, které prepínají a vypínají jiné geny a jemne doladí biologické procesy v nasem tele.

Spoluautor Dr. Simon Archer, ctenár v Chronobiology v Surrey, ríká:

"Pres 97% rytmických genu se stává mimo synchronizaci s nesprávným spánkem a to opravdu vysvetluje, proc se cítíme tak spatne behem jet lag, nebo kdyz musíme pracovat s nepravidelnými zmenami."

Grant od britské Rady pro výzkum biotechnologií a biologických ved (BBSRC) pomohl financovat studii.

Obezita drog Lorcaserin dostane pozitivní hlas od panelu FDA

Obezita drog Lorcaserin dostane pozitivní hlas od panelu FDA

Lorcaserin, zkoumaný lék na obezitu, dostal pozitivní doporucení Poradního výboru pro endokrinologický a metabolický lék, který radí Food and Drug Administration (FDA). Výbor schválil 18 az 4 hlasy pro jednu a zdrzí se hlasování, kdyz doporucuje FDA, zda schválí léky pro obézní nebo nadváhu.

(Health)

"Je to ekonomika" - reknete príjemci programu Medicare

"Je to ekonomika" - reknete príjemci programu Medicare

Podle pruzkumu povazuje 45% 337 duchodcu za spolecnost Medicare za nejdulezitejsí otázku, kterou Spojené státy celí v roce 2012, po níz následuje zdravotnictví (15%), státní dluh (21%) a pracovní místa (19%). 43% respondentu z pruzkumu predpokládá, ze ekonomika zustane v prístím roce "stejná". 24% verilo, ze ekonomika bude v budoucnu "ponekud" nebo "hodne" horsí, zatímco 37% uvedlo, ze bude "ponekud" nebo "mnohem" lepsí.

(Health)