cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nigérie v kvetnu uvezní rodice, kterí odmítají ockování proti detské obrne

Úredníci v nigerijském severním státe Kano ríkají, ze rodice, kterí odmítnou své deti ockovat proti obrne, mohou být stíháni a mohou celit vezení. Vládní narízení, které bylo vydáno tento týden, prichází jako organizace OSN pro deti, UNICEF, tlací nigerijské severní státy k podpore ockování proti vysoce nákazlivé nemoci. Úredníci zahájili ctyrdenní imunizacní kampan ve ctvrtek v Kano s cílem imunizovat sest milionu detí.
Svetová zdravotnická organizace tvrdí, ze v druhé polovine roku 2008 se zacalo sírení epidemie polio. Úsilí o jeho omezení bylo komplikované povestmi, ze ockování je skodlivé pro deti.
Polio vakcína je podána v rade záberu. Deti by mely dostat celkem 4 výstrely. První výstrel je obvykle dán, kdyz je díte staré 2 mesíce. Posilovací výstrely se pak podávají ve 4 mesících, 6 az 18 mesících a pak ve veku 4 az 6 let. Polio vakcína je urcena k pouzití u dospelých a detí, které jsou nejméne 2 mesíce staré.
Polio postihuje centrální nervový systém a míchu. Muze zpusobit svalovou slabost a paralýzu. Polio je zivot ohrozující stav, protoze muze paralyzovat svaly, které vám pomohou dýchat.
Tato ockovací látka pusobí tím, ze vystaví osobu malé dávce bakterií nebo bílkovin z bakterií, coz zpusobuje, ze telo vyvinul imunitu vuci nemoci. Tato vakcína nebude lécit aktivní infekci, která se jiz v tele vyvinula.
Pokud by byly ockování proti obrnem ve Spojených státech zastaveny, behem jednoho roku by existovaly miliony vnímavých detí. Vzhledem k tomu, ze divoká infekce zpusobená poliomi se stále vyskytuje v mnoha cástech sveta, virus by mohl být dovezen a mohlo by dojít k epidemii.
Prípady polio se od roku 1988 snízily o více nez 99%, z odhadovaných 350 000 prípadu na 1604 hlásených prípadu v roce 2009. Snízení je výsledkem celosvetového úsilí o vymýcení choroby.
V roce 2010 zustávají jen ctyri zeme na svete polio-endemické, z více nez 125 v roce 1988. Zbývajícími zememi jsou Afghánistán, Indie, Nigérie a Pákistán.
Dokud jedno díte zustane infikováno, deti ve vsech zemích jsou vystaveny riziku zneuzívání polio. V letech 2009-2010 bylo v dusledku dovozu viru znovu infikováno 23 zemí, které byly predtím bez polio.
Ve vetsine zemí celosvetové úsilí rozsírilo kapacity pro resení dalsích infekcních onemocnení budováním úcinných systému sledování a ockování. Znalost polioviru se rozsírila agresivním výzkumem provádeným v rámci eradikacního úsilí.
Poslední prípad divoké poliovirové infekce získané ve Spojených státech byl v roce 1979. S výjimkou prílezitostného dovozu byly vsechny prípady paralytické poliomyelitidy od roku 1979 zpusobeny zivou orální vakcínou proti obrne.
Poslední prípad divoké poliovirové infekce na západní polokouli se vyskytoval v Peru v roce 1991. Avsak tisíce infekcí poliovirusem se stále vyskytují v jiných cástech sveta. Vetsina prípadu je nyní hlásena z indického subkontinentu, Asie a Afriky.
Úspech a úplná eradikace závisí na uzavrení zásadního nedostatku financních prostredku na financování dalsích kroku globální iniciativy na eradikaci.
Napsal Sy Kraft

Zdá se, ze orgány tela mají sexuální identitu

Zdá se, ze orgány tela mají sexuální identitu

Je vase srdce zenská? Vase játra? Nový výzkum naznacuje, ze kmenové bunky nasich orgánu jsou vyrobeny z "vedí", zda jsou "muzské" nebo "zeny", a ze toto genderové zaujatost muze mít vliv na vývoj a chování orgánu. Výzkum o ovocných mouchách osvetlil hluboké rozdíly muzu a zen.

(Health)

Termografie prsu: Co potrebujete vedet

Termografie prsu: Co potrebujete vedet

Jak termografie pracuje Proces termografie Výhody technologie Terapie prsou je neinvazivní a bezbolestný test bez zárení. Muze detekovat a sledovat vcasné varovné príznaky rakoviny prsu. Tento typ screeningu rakoviny prsu je zvláste uzitecný pro osoby mladsí 50 let.

(Health)