cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nicotinové záplaty, guma, nepomáhají kuráci prestat dlouhodobe, nová studie

Nová studie, provedená v "reálném svete" na rozdíl od klinických podmínek, zjistila, ze nikotinové náplasti a guma a jiné nikotinové náhradní produkty urcené k tomu, aby pomohly lidem prestat kourit, nejsou z dlouhodobého hlediska efektivnejsí nez opustit bez jejich pomoci, dokonce i v kombinaci s poradenstvím.
Vedci z Harvardské skoly verejného zdraví (HSPH) a University of Massachusetts v Bostonu uvedli, ze jejich závery ukazují, ze je dulezité provádet studie u celé populace a ne spoléhat pouze na klinické studie, které mají tendenci podporovat myslenku, ze terapie náhradou nikotinu jsou úcinné.
Zpráva o jejich zjistení se ocekává, ze se tento týden objeví online v casopise BMJ Kontrola tabáku.
Americký úrad pro kontrolu potravin a léciv (FDA) schválil nikotinové náhradní produkty v devadesátých letech od doby, kdy byly k dispozici na prepázce. Schválení probehlo po randomizovaných klinických studiích, které ukázaly, ze úcastníci, kterí opustili s pomocí takových prípravku, byli az trikrát více úspesní.
Gregory Connolly je reditelem Centra pro kontrolu tabáku ve spolecnosti HSPH a spoluautor této nejnovejsí studie. Rekl tiskum, ze jejich zjistení ukazují, ze regulacní orgány USA by mely schvalovat pouze produkty, u nichz se prokázalo, ze dlouhodobe pracují:
"Tato studie ukazuje, ze je potreba, aby správní úrad pro potraviny a léciva, který dohlízí na regulaci obou lécivých prípravku, aby pomohli kuráci opoustet tabákové výrobky, schválila pouze léky, u nichz se ukázalo, ze úcinne pomáhají kourum opustit dlouhodobe a ke snízení nikotinu, aby se snízila závislost cigaret. "
Konnolly, vedoucí autor Hillel Alpert, vedecký pracovník výzkumu HSPH, a spoluautor Lois Biener z University of Massachusetts v Bostonu v centru pro výzkum výzkumu následovali 787 dospelých kuráku zijících v Massachusetts a pozádali je, aby dokoncili pruzkumy. Náborové se pripojili ke studii poté, co nedávno prestali kourit.
Výzkumníci zkoumali úcastníky ve trech casových obdobích po ukoncení studia: v letech 2001-2002, v letech 2003-2004 av letech 2005-2006. Zeptali se jich, zda pouzívali jakékoliv terapie nahrazující nikotin, jako jsou kozní náplasti, dásne, inhalátory nebo nosní spreje, které by jim pomohly vzdát se, a pokud ano, pak je to nejdelsí doba, kdy je uzívali bez prestávky.
Dále se jich zeptal, zda obdrzeli jakoukoli podporu nebo odbornou pomoc, napríklad od lékare nebo poradce, nebo zda se zúcastnili programu odvykání kourení.
Kdyz vedci analyzovali data, která zjistili za kazdé casové období, témer tretina nedávných chlapcu uvedla, ze znovu zacali kourit a ti, kterí pouzívali náhradní produkty nikotinu, meli pravdepodobne relaps, jako ti, kterí se vzdali bez pouzívání techto prostredku.
Výzkumníci také nenasli zádný rozdíl v relapsu mezi tezkými a lehkými kuráky, kterí pouzívali náhradní produkty nikotinu.
Alpert uvedl, ze jejich studie ukázala, ze substitucní lécba nikotinem "není úcinnejsí pomáhat lidem prestat kourit cigarety v dlouhodobém horizontu, nez se snazit prestat na vlastní oci".
Rekl, ze i kdyz klinické studie prokázaly úcinnost substitucních terapií nikotinu, jejich zjistení zduraznují význam provádení empirických studií, které se zabývají efektivitou techto pomucek v obecné populaci (v "reálném svete" na rozdíl od kontrolovaných podmínek) .
Biener rekl, ze bychom meli prehodnotit, ze za náhradní terapii nikotinem bychom prikládali tolik verejných prostredku, zejména pokud by to znamenalo méne penez pro úsilí, které výzkum ukazuje být efektivní, jako je zvýsení cen tabákových výrobku, podpora politik zamerených na kourení a mediální kampane.
Podle amerických stredisek pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se snízil predchozí pokles kourení dospelých v posledních peti letech.
Prostredky z Národního institutu pro lécbu rakoviny, státního a komunitního programu pro výzkum tabákových zákroku prispely ke studiu.
Napsal Catharine Paddock PhD

"Snímac pohybu" muze pomoci diagnostikovat a lécit autismus

"Snímac pohybu" muze pomoci diagnostikovat a lécit autismus

Vedci vyvinuli nový screeningový nástroj, který by mohl pouzít pohyb jednotlivce k diagnostice a lécbe autismu, podle série studií publikovaných v casopise Frontiers in Integrative Neuroscience. Vedci z Indiana University School of Medicine a Rutgers University vyvinuli metodu, která predstavuje jednotlivce s ruznými obrazy, zatímco citlivý sledovatel monitoruje jejich pohyby.

(Health)

Jak lékari reagují na pobídky?

Jak lékari reagují na pobídky?

Podle analýzy v CMAJ, Canadian Medical Association Journal, ekonomika práce muze poskytnout cennou perspektivu pri resení nabídky lékaru a prístupu k péci. Brian Goldenová a Sandra Rotmanová, predsedkyne ve strategii pro oblast zdravotnictví na Rotmanove skole rízení na Torontské univerzite, a jejich spoluautori písí: "Porozumení a presné predvídání reakce lékaru na pobídky je nezbytné, pokud vlády chtejí zvýsit nabídku lékarských sluzeb.

(Health)