cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nikotin v e-cigaretách a zarízeních pro odvykání kourení "karcinogenní"

Tým Virginia Tech provádí radu studií, které zkoumaly karcinogenní (nikoliv rakovinné) vlastnosti nikotinu. Ve svém posledním príspevku uvádejí, ze krome dríve uznávaných vlastností, jako je jeho návyková schopnost, je nikotin karcinogenní látka.

MedLine Plus uvádí následující úcinky jako nikotin na tele:

 • Snizuje chut k jídlu
 • Zvysuje náladu
 • Zvysuje strevní aktivitu
 • Vytvárí více slin a hlenu
 • Zvysuje srdecní frekvenci
 • Zvysuje krevní tlak
 • Muze zpusobit pocení, nevolnost a prujem
 • Stimuluje pamet a ostrazitost.

Nikotin je jen jedním z více nez 4 000 chemikálií, které lze nalézt v tabáku, a 19 z techto jiných chemikálií v tabáku je známo, ze jsou karcinogenní. Vzhledem k návykové povaze jak nikotinu, tak tabáku je velmi obtízné prestat pouzívat tabákové výrobky, jakmile se stane pravidelným zvykem.

Americká rakovinová spolecnost (ACS) uvádí, ze asi polovina vsech Americanu, kterí zachovávají zvyk na kourení, zemre v dusledku toho. V USA kazdorocne umírá zhruba 480 000 lidí kvuli nemoci související s uzíváním tabáku - více nez alkohol, dopravní nehody, sebevrazda, AIDS, vrazda a nelegální drogy dohromady.

Nicotinová substitucní terapie je populární metodou, která se snazí vzdát kourení. Zahrnuje pouzití produktu, jako jsou náplasti na kuzi, guma, pastilky a e-cigarety, které vsechny obsahují malé mnozství nikotinu bez prítomnosti toxinu, které jsou prítomny v cigaretovém kouri. Cílem techto produktu je ulehcit uzivatele od kourení tím, ze zmírní chut a zhorsí jejich abstinencní príznaky.

Dalsí nebezpecí vysetrování nikotinu

Návykové vlastnosti nikotinu jsou casto zamereny vzdy, kdyz se diskutuje o nebezpecí kourení. Nicméne, nový výzkum od Virginia Bioinformatics Institute publikoval v casopise Oncotarget se soustredila na zcela nebezpecnejsí vlastnosti látky a zkoumala její úcinky na geny.

Autori uvádejí, ze nikotin jeste není povazován za karcinogen a v dusledku toho se stále casteji pouzívá jako terapeutický. Odkazují také na nedávný krok od Úradu pro kontrolu potravin a léciv (FDA), který uvolnil omezení mnoha výrobku z nikotinu, coz spotrebitelum signalizovalo, ze spotreba nikotinových výrobku je bezpecná.


Mnoho e-cigaret obsahuje nikotin, coz nová studie identifikuje jako karcinogen.

Studie, vedená genetikem Jasminem Bavarvou, vystavila bunky nikotinu a porovnávala je s bunkami, které nebyly vystaveny. Zjistili, ze v bunkách, které byly vystaveny nikotinu ve srovnání s kontrolními bunkami, byly prítomny tisíce dalsích mutací.

Zjistené vzory mutací byly podobné tem pozorovaným v bunkách, které prodelaly oxidacní stres, coz je známý prekurzor rakoviny. Autori dospeli k záveru, ze expozice nikotinu muze negativne ovlivnit geny vyvoláním mutací a v období významné expozice muze prispet ke zvýsené incidenci rakoviny.

Profesor Harold Garner, reditel Divize lékarské informatiky a systému spolecnosti Virginia Bioinformatics Institute, ríká, ze výsledky jsou dulezité:

"Poprvé prímo merí velké mnozství genetických variací zpusobených pouze nikotinem, coz ukazuje, ze samotný nikotin muze mutovat genom a iniciovat stav rakoviny. To je obzvláste vcasné, protoze nikotin se pouzívá jako lék na odvykání kourení."

Tým bude nyní chtít pochopit úcinky dlouhodobé expozice nikotinu prostrednictvím dalsího výzkumu.

Vzhledem k karcinogennímu riziku, které predstavuje nikotin, muze být uzitecné, aby fajci prehodnotili metody, které pouzívají pri pokusu o ukoncení kourení. Nedávno, Zdravotní novinky dnes o studii, která zkoumala, jak efektivní e-cigarety pomáhají kourum opustit. Získaly následující údaje:

 • 20% úcastníku, kterí se snazili ukoncit pouzívání elektronických cigaret, bylo úspesné
 • 10,1% úcastníku, kterí se pokouseli opustit pomocí jiných terapií substituce nikotinem, bylo úspesné
 • 15,4% úcastníku, kterí se pokousejí ukoncit bez pomoci, bylo úspesných.

Ackoli e-cigarety byly nejúspesnejsí metodou k ukoncení kourení, tyto výsledky naznacují, ze vyhýbání se nikotinovým substitucním terapiím by nemelo automaticky snízit pravdepodobnost ukoncení kourení. Ve skutecnosti se vyhýbání výrobku, jako jsou náplasti na kuzi a dásne, muze dokonce zvýsit pravdepodobnost.

IVF zvysuje riziko vzniku krevní srazeniny behem tehotenství

IVF zvysuje riziko vzniku krevní srazeniny behem tehotenství

In vitro fertilizace (IVF) je spojena se zvýseným rizikem plicní embolie (blokáda hlavní arterie plic) a zilní tromboembolismus (krevní srazeniny) behem prvního trimestru tehotenství. Záver vychází z nového výzkumu provedeného Karolinsky institut ve Svédsku a publikovaného v britském lékarském casopise.

(Health)

Chronické únavové lécby vedou ke znovuzískání ve zkusební dobe

Chronické únavové lécby vedou ke znovuzískání ve zkusební dobe

Ve velké studii ve Velké Británii byli pacienti s chronickým únavovým syndromem (CFS), kterí dostávali kognitivní behaviorální terapii (CBT) nebo klasifikovanou cvicební terapii (GET) v kombinaci s odbornou lékarskou pécí, trikrát vyssí pravdepodobnost, ze se zotaví nez ti, kterí dostali dalsí lécbu. Výzkumníci z King's College London, Queen Mary University v Londýne, Oxfordské univerzity a Rady pro lékarské výzkumy psali o výsledcích studie PACE v clánku publikovaném v lednovém on-line prvním vydání psychologického lékarství.

(Health)