cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nikotin by mohl pusobit jako bránová droga

Podle Národního ústavu pro zneuzívání drog (NIDA), který je soucástí Národního zdravotnického ústavu, vedci identifikovali biologický mechanismus v mezikontinentální studii u mysí, který by mohl poskytnout prehled o tom, jak by tabákové výrobky mohly pusobit jako vstupní léky, a proto by se mely zvýsit riziko zneuzívání kokainu a mozná i dalsích drog. Studie, publikovaná v dnesní dobe Vedecká translacní medicína je první studie, která ukazuje, ze nikotin muze prinést mozku ke zvýsení úcinku kokainu na chování.
Výzkumníci zalozili svuj vstupní model léku na epidemiologické dukazy o hláseních vetsiny uzivatelu nelegálních drog, kterí uvádejí, ze uzívali tabákové výrobky nebo alkohol pred pouzitím nezákonných drog. V prubehu let tento model vyvolal znacné rozporuplnosti, zejména pokud jde o to, zda predchozí expozice léku nikotinu, alkoholu nebo marihuany je prícinná souvislost s pozdejsím zneuzíváním drog. Vedci nedávno nedokázali prokázat biologický mechanismus, podle nehoz by expozice nikotinu mohla zvýsit zranitelnost proti nedovolenému uzívání drog.
V nové studii výzkumníci na Columbijské univerzite v New Yorku podávali nikotinu pitné vode na mysi po dobu minimálne sedmi dnu a zjistili, ze projevují zvýsenou odezvu na kokain. Tento primární úcinek byl zalozen na úcinku nikotinu na genovou expresi, která dríve nebyla rozpoznána; Nikotin mení strukturu tesne zabalené molekuly DNA a reprograduje expresní vzory specifických genu, zejména genu FosB, který byl spojen se závislostí a nakonec zmení reakci na chování kokainu.
Vedci chteli zhodnotit, zda výsledky jejich studií paralelne s nálezy u lidí znovu prezkoumají statistiky z Národní epidemiologické studie dusledku spojených s alkoholem z roku 2003. Umoznilo jim vysetrovat vazbu mezi nástupem uzívání nikotinu a závislostí na závislosti na kokainu, kde zjistila, ze míra závislosti na kokainu byla vyssí u uzivatelu kourení, kterí kourili pred zahájením kokainu ve srovnání s kokainem pred kourením.
Pokud by výsledek u mysí vykazoval podobné úcinky u lidí, vedci naznacují, ze úcinná prevence kourení by nejen zabránila negativním zdravotním dusledkum spojeným s kourením, ale mohla by také snízit riziko progrese a závislost na kokainu a prípadne jiném nedovoleném uzívání drog. Výzkumníci nadále pouzívají model mysi k poskytnutí nového mechanismu, který zkoumá teorii brány z biologického hlediska.
Senior autor Eric Kandel, MD, z Columbia University Medical Center konstatuje:

"Nyní, kdyz máme mysí model akcí nikotinu jako bránící drogy, umozní nám to prozkoumat molekulární mechanismy, kterými by alkohol a marihuana mohly pusobit jako vstupní drogy. Zejména by nás zajímalo, kdyby existovala jediný, spolecný mechanismus pro vsechny léky brány nebo pokud kazdá droga pouzívá odlisný mechanismus. "

Dalsí informace o nikotinu a kokainu najdete na stránkách drugabuse.gov/drugpages/nicotine.html a drugabuse.gov/drugpages/cocaine.html.

Studie a perspektiva reditele NIDA Dr. Nora D. Volkowová naleznete zde online.
Napsal Petra Rattue

Diabetes muze zpusobit depresi, deprese muze zpusobit diabetes

Diabetes muze zpusobit depresi, deprese muze zpusobit diabetes

Souvislost mezi depresí a rizikem diabetu pusobí naopak; diabetes muze zpusobit depresi. Jednoduse receno, diabetes muze zpusobit depresi a deprese muze zpusobit cukrovku, napsali výzkumníci z Harvardské skoly verejného zdraví v Archives of Internal Medicine. Více nez 10% vsech dospelých v USA má diabetes; u osob ve veku nejméne 60 let je to 23%.

(Health)

Vedci zjistili, ze Chlamydia blázní hostitelské bunky do záchvatu bakterií

Vedci zjistili, ze Chlamydia blázní hostitelské bunky do záchvatu bakterií

Vysetrovatelé vedeni Joanne Engelovou z Kalifornské univerzity v San Franciscu objevili novou metodu, v níz blázni chlamydií trachomatis hostitelské bunky zabírají bakterie. Zjistení jsou zverejnena 6. ríjna v casopise Open Access PLoS Pathogens. Dr. Engel a tým prokázali, ze Chlamydia se maskuje rustovým faktorem produkovaným bunkami organismu, který infikuje, coz Chlamydiím umoznuje infikovat bunky podobne jako trojský kun.

(Health)