cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nikotin by mohl pusobit jako bránová droga

Podle Národního ústavu pro zneuzívání drog (NIDA), který je soucástí Národního zdravotnického ústavu, vedci identifikovali biologický mechanismus v mezikontinentální studii u mysí, který by mohl poskytnout prehled o tom, jak by tabákové výrobky mohly pusobit jako vstupní léky, a proto by se mely zvýsit riziko zneuzívání kokainu a mozná i dalsích drog. Studie, publikovaná v dnesní dobe Vedecká translacní medicína je první studie, která ukazuje, ze nikotin muze prinést mozku ke zvýsení úcinku kokainu na chování.
Výzkumníci zalozili svuj vstupní model léku na epidemiologické dukazy o hláseních vetsiny uzivatelu nelegálních drog, kterí uvádejí, ze uzívali tabákové výrobky nebo alkohol pred pouzitím nezákonných drog. V prubehu let tento model vyvolal znacné rozporuplnosti, zejména pokud jde o to, zda predchozí expozice léku nikotinu, alkoholu nebo marihuany je prícinná souvislost s pozdejsím zneuzíváním drog. Vedci nedávno nedokázali prokázat biologický mechanismus, podle nehoz by expozice nikotinu mohla zvýsit zranitelnost proti nedovolenému uzívání drog.
V nové studii výzkumníci na Columbijské univerzite v New Yorku podávali nikotinu pitné vode na mysi po dobu minimálne sedmi dnu a zjistili, ze projevují zvýsenou odezvu na kokain. Tento primární úcinek byl zalozen na úcinku nikotinu na genovou expresi, která dríve nebyla rozpoznána; Nikotin mení strukturu tesne zabalené molekuly DNA a reprograduje expresní vzory specifických genu, zejména genu FosB, který byl spojen se závislostí a nakonec zmení reakci na chování kokainu.
Vedci chteli zhodnotit, zda výsledky jejich studií paralelne s nálezy u lidí znovu prezkoumají statistiky z Národní epidemiologické studie dusledku spojených s alkoholem z roku 2003. Umoznilo jim vysetrovat vazbu mezi nástupem uzívání nikotinu a závislostí na závislosti na kokainu, kde zjistila, ze míra závislosti na kokainu byla vyssí u uzivatelu kourení, kterí kourili pred zahájením kokainu ve srovnání s kokainem pred kourením.
Pokud by výsledek u mysí vykazoval podobné úcinky u lidí, vedci naznacují, ze úcinná prevence kourení by nejen zabránila negativním zdravotním dusledkum spojeným s kourením, ale mohla by také snízit riziko progrese a závislost na kokainu a prípadne jiném nedovoleném uzívání drog. Výzkumníci nadále pouzívají model mysi k poskytnutí nového mechanismu, který zkoumá teorii brány z biologického hlediska.
Senior autor Eric Kandel, MD, z Columbia University Medical Center konstatuje:

"Nyní, kdyz máme mysí model akcí nikotinu jako bránící drogy, umozní nám to prozkoumat molekulární mechanismy, kterými by alkohol a marihuana mohly pusobit jako vstupní drogy. Zejména by nás zajímalo, kdyby existovala jediný, spolecný mechanismus pro vsechny léky brány nebo pokud kazdá droga pouzívá odlisný mechanismus. "

Dalsí informace o nikotinu a kokainu najdete na stránkách drugabuse.gov/drugpages/nicotine.html a drugabuse.gov/drugpages/cocaine.html.

Studie a perspektiva reditele NIDA Dr. Nora D. Volkowová naleznete zde online.
Napsal Petra Rattue

Dve mozkomísní mozkové proteiny spojené s Alzheimerovou chorobou u nemocných, kterí jsou nápadne zdraví

Dve mozkomísní mozkové proteiny spojené s Alzheimerovou chorobou u nemocných, kterí jsou nápadne zdraví

Studie publikovaná v Archivu neurologie prokázala, ze spojení mezi dvema bílkovinami mozkomísního moku, které jsou spojeny s Alzheimerovou chorobou u klinicky i kognitivne normálních starsích pacientu, ukazuje, ze klinický pokles spojený s amyloidem-? (A?) byl spojen s prítomností vyssích fosfo- tau (p-tau).

(Health)

Britové vyzvali k prijetí nejméne dvou dnu bez alkoholu za týden

Britové vyzvali k prijetí nejméne dvou dnu bez alkoholu za týden

Skupina poslancu ríká, ze lidé by meli mít alespon dva dny v týdnu bez alkoholu a ze soucasná orientace ohledne bezpecné konzumace alkoholu je matoucí a vyzaduje revizi. Ve zpráve, která byla zverejnena v pondelí, Výbor pro vedu a techniku ??Vlády ríká, ze zatímco povedomí verejnosti o jednotkách alkoholu je vysoké, zdá se, ze se jedná o "problémy s verejností pochopit, kolik jednotek je v alkoholických nápojích".

(Health)