cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nic, generálnost muze mít genetickou slozku

Americtí vedci navrhují geny, které ovlivnují urcité hormony, prispívají k lidské povaze a stedrosti, v závislosti na tom, jak vnímají a cítí svet kolem sebe. O svých zjisteních písou v on-line prvním vydání casopisu z 28. brezna Psychologická veda.
Predchozí studie jiz spojily hormony oxytocin a vazopresin s projevy pohody nebo "prosociální chování", a to jak v laboratori, tak v blízkých vztazích. Napríklad víme, ze oxytocin podporuje chování matek a ze v laboratori dobrovolníci vystavení tomuto hormonu vykazují vetsí spolecenskou schopnost.
Psychologové z univerzity v Buffalu a University of California, Irvine, ríkají, ze hezkost lidí muze také záviset na genech: totiz na genech, které rídí receptory, které se vází k temto dvema hormonum.
Navíc ríkají, ze vliv genu také závisí na tom, zda lidé vnímá svet, je to obecne dobré místo, kde lidé jsou v zásade dobrí, nebo zda je to spatné místo, kde jsou lidé obecne spatní.
Hormony interagují s bunkami navázanými na receptory na svém povrchu (spíse jako specializované dokovací stanice, z nichz kazdý je prizpusoben pro prijetí urcitého hormonu). Jakmile je hormon pripojen, muze vyslat do bunky signály, které ovlivnují funkci bunky.
Existuje nekolik genu, které kontrolují funkci receptoru oxytocinu a vazopresinu.
Hlavní autor Dr Michel Poulin je profesorem psychologie na univerzite v Buffalu. Rekl médiím:
"Neríkáme, ze jsme nalezli ten genius."
"Ale nasli jsme gén, který prispívá. To, co povazuji za zajímavé, je skutecnost, ze prispívá pouze za prítomnosti urcitých pocitu, které lidé mají kolem sveta," dodává.
Pro jejich studium se Poulin a kolegové podíleli na výsledcích národne reprezentativního pruzkumu, který se dotazoval lidí na jejich postoje k obcanské povinnosti (napr. Zda mají lidé povinnost hlásit trestný cin nebo platit dane); jiní lidé a svet obecne (napr. lidé jsou v zásade dobrí, svet je lepsí nez spatný); a o jejich charitativních aktivitách (napr. dávat krev, chodit na setkání PTA, delat dobrocinnou práci).
711 z dotazníku také poskytlo vzorek slin pro analýzu DNA. To umoznilo výzkumníkum zjistit, které varianty genu oxytocinu a vazopresinových receptoru mají.
Poulin uvedl, ze zjistili, ze geny "jsou kombinovány s vnímáním lidí na svete jako více ci méne ohrozujícím místem predvídat stedrost".
"Konkrétne, úcastníci studie, kterí nasli ohrozující svet, meli mensí pravdepodobnost, ze budou pomáhat druhým - pokud nemají verze receptorových genu, které jsou obecne spjaty s príznacností," vysvetlil.
Poulin rekl, ze "hezcí" varianty genu dovolují lidem "prekonat pocity, ze svet je ohrozující a pomáhá jiným lidem navzdory temto strachum".
Poulin rekl, ze bychom nemeli být prekvapeni, ze geny predpovídaly chování pouze v kombinaci se zkusenostmi a pocity ohledne sveta, protoze "vetsina spojení mezi DNA a spolecenským chováním je slozitá".
"Pokud se jeden z vasich sousedu jeví jako opravdu velkorysý, pecující, obcanský clovek, zatímco jiný vypadá sebejisteji, pevneji a nejde o zájem o vkládání, muze jejich DNA vysvetlit, proc je jeden z nich hezcí nez ten, jiné, "dodal.
Napsal Catharine Paddock PhD

FDA schválila první americkou vakcínu pro meningokokovou onemocnení séroskupiny B

FDA schválila první americkou vakcínu pro meningokokovou onemocnení séroskupiny B

První vakcína zabranující invazivní meningokokové nemoci zpusobené Neisseria meningitidis séroskupina B byla schválena pro udelení licence v USA, oznámila Food and Drug Administration. Po podání trí dávek prípravku Trumenba melo 82% úcastníku protilátky v krvi, které zabily ctyri ruzné kmeny séroskupiny B.

(Health)

Pouzívání marihuany muze docasne oslabit srdecní sval

Pouzívání marihuany muze docasne oslabit srdecní sval

Ve Spojených státech je marihuana nejcasteji uzívaná nelegální droga. Zatímco úcinky marihuany na kardiovaskulární systém zustávají velmi neznámé, nová studie naznacuje, ze uzívání marihuany muze zdvojnásobit riziko stresové kardiomyopatie, coz je stav, kdy srdecní svaly jsou rychle a silne oslabeny.

(Health)