cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.NICE doporucuje neomezený prístup k prípravku "Victrelis" (boceprevir), pokud se pouzívá v rámci licencovaného oznacení

Ve Velké Británii trpí asi 216 000 lidí chronickou infekcí hepatitidy C.5. Národní institut pro zdraví a klinickou excelenci ve Velké Británii (NICE) práve vydal záverecné stanovení hodnocení (FAD) pro doporucování prípravku Victrelis® (boceprevir) v kombinaci s peginterferonem alfa a ribavirinem ("duální terapie") jako moznost lécby pro dospelé s genotypem 1 chronickou hepatitidou C (CHC), s kompenzovaným onemocnením jater, kterí nemeli predchozí lécbu, nebo pro ty, kterí nebyli vnímaví k jiné lécbe.
Boceprevir je první prímý lék proti virum pro infekci CHC genotypu 1, který obdrzí FAD, o nemz se ríká, ze "predstavuje nákladove efektivní vyuzití zdroju NHS". FAD je poslední cást procesu hodnocení výboru NICE a bude pouzita jako prírucka NHS pro Anglii a Wales, která má být zverejnena v dubnu. Prípravek Boceprevir byl schválen FAD prostrednictvím zrychleného postupu hodnocení NICE, coz znamená, ze tím, ze je dostupný na trhu, pacienti trpící CHC mají vetsí sanci na vycistení viru ve srovnání s temi, kterí dostávají pouze samostatnou duální terapii.
Profesor Graham Foster, profesor hepatologie v Barts a londýnská lékarská skola, prohlásil:

"Nová generace léku pro pacienty s genotypem 1 hepatitidy C ukázala velmi jasne, ze mohou dramaticky zvýsit podíl pacientu, kterí jsou schopni vymýtit virovou infekci. V první technologické analýze techto léku NICE prezkoumala klinické a ze je treba zajistit, aby pacienti meli snadný prístup k vysoce kvalitní péci, kterou potrebují, aby jim poskytli nejlepsí sanci na vycistení viru. "

Výbor uznal:
"Pozadavky na to, aby pacienti zijící s genotypem 1 chronickou hepatitidou C dostali na pacienty, dospeli k záveru, ze lécba, která pacientum umoznuje dosáhnout trvalé virologické odezvy ... a které následne pomáhají snízit prenos HCV, jsou významné."

Za normálních okolností musí NHS zpravidla poskytnout financní prostredky a prostredky na novou drogu do 3 mesícu od zverejnení konecného pokynu, pokud je posouzení technologie NICE doporuceno uzívání drogy, lécby nebo technologie.
Doporucení NICEs bylo podáno po dvou pivotních studiích fáze III, studie HCV RESPOND-2, která hodnotila lék u 403 pacientu, kterí nereagovali na predchozí terapii, a studie HCV SPRINT-2, která zahrnovala 1 097 nelécených pacientu. Oba studie byly navrzeny tak, aby obsahovaly sekci "Odpovedná rízená terapie", která zkoumala zkrácenou dobu lécby. Zjistení ukázala, ze nekterí pacienti, kterí nebyli dríve léceni, byli schopni prerusit lécbu po 28 týdnech, coz predstavuje casovou zátez 5 mesícu, ve srovnání s 48 týdny standardní terapie samotné.

Pocet pacientu, kterí predtím nereagovali na lécbu a kterí vymizeli virus, a dosáhli trvalé virologické odpovedi (SVR) pridáním boceprevira ke standardní terapii, se témer ztrojnásobili (x 2,8) ve srovnání s pacienty na standardní terapii samotnou 21% ( 17/80) na 59% (95/162), zatímco ockování virem u tech, kterí byli dríve neléceni, kterí dostávali boceprevir, se vedle standardní terapie témer zdvojnásobil (x1,7) ve srovnání se standardní terapií samotnou z 38 % (137/363) az 63% (233/368).
Boceprevir je prímo pusobící antivirový prostredek, který zabranuje tomu, aby virus hepatitidy C replikoval klícový virový enzym. Dvojitá terapie posiluje imunitní systém, aby vyvolal odpoved.
Vedci pozorovali zvládnutelné vedlejsí úcinky behem lécby a poznamenali, ze profil tolerance mel srovnatelnou míru prerusení lécby zpusobenou nezádoucími úcinky nez samotná duální terapie. Nejcastejsími nezádoucími úcinky byly bolesti hlavy, nevolnost, únava, anémie a dysgeuzie (kovová chut). Ve srovnání s 29% úcastníku ve skupine lécené standardní terapií 49% úcastníku skupiny boceprevir trpelo anémií.
Napsal Petra Rattue

Diabetes Drug pioglitazone spojené s rizikem rakoviny mocového mechýre

Diabetes Drug pioglitazone spojené s rizikem rakoviny mocového mechýre

Podle studie zverejnené ve studii British Medical Journal (BMJ) je lék na lécbu diabetu typu 2 nazvaný pioglitazon spojen s vyssím rizikem rakoviny mocového mechýre a uzívání léku nepretrzite po dobu delsí nez dva roky zdvojnásobuje riziko. Výzkumní pracovníci vsak zduraznují, ze riziko je v absolutním vyjádrení pomerne nízké az s 137 prípady na 100 000 osob.

(Health)

Mechanismus mozku pro odmenování - nový pohled

Mechanismus mozku pro odmenování - nový pohled

Anhedonia je neschopnost získat radost z typicky príjemných zázitku. Je to spolecná charakteristika mezi mnoha jednotlivci, kterí trpí depresí, schizofrenií a nekterými dalsími dusevními chorobami. Co vsak zpusobuje stav, zustává nejasné. Nová studie v casopise Neuron odhaluje, ze neurovedci z University of North Carolina na Chapel Hill School of Medicine mohou doslova osvítit odpoved, která by mohla pripravit cestu pro objevování nových psychoterapeutických terapií.

(Health)