cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.NICE konecné doporucení Tasigny (nilotinib) u nekterých pacientu s Ph + chronickou myeloidní leukémií vítáni, UK

Rozhodnutí Národního ústavu pro zdraví a klinickou excelenci (NICE) doporucit prípravku Tasigna (nilotinib) pri lécbe chronické myeloidní leukémií (CML) rezistentní vuci imatinibu a imatinibu, která je nesnesitelná s imatinibem (Ph +), byla Novartis Oncology vítána. Prestoze se dasatinib a vysoká dávka imatinibu hodnotili ve stejném prostredí, nedoporucuje se ani s ocekávaným konecným doporucením v ríjnu 2011.
Panos Alexakos, generální reditel onkologie spolecnosti Novartis UK & Ireland, uvedl:

"Dnesní konecné hodnocení, které doporucuje prípravu prípravku Tasigna, je skvelou zprávou pro pacienty s CML v Anglii a Walesu, nebot poskytuje prístup k moznosti lécby, která byla v tomto prostredí prokázána jako klinicky efektivní." Toto rozhodnutí by melo nakonec prinést jasnost nejklinikálnejsí a nejlevnejsí line lécbe u pacientu s CML, kterí nejsou schopni pokracovat v lécbe imatinibem, pokud selhala nebo není vhodná. "

Výzkum ukázal ve druhém rádku po 24 mesících lécby, ze 87% pacientu lécených nilotinibem 400 mg BD dosáhlo celkového prezití, 44% dosáhlo kompletní cytogenní odpovedi (CCyR) a více nez 80% si udrzelo CCyR.
Rozhodnutí NICE o nilotinibu odrází jejich uznání klinické a nákladové efektivnosti nilotinibu a jeho inovace. Nilotinib, zalozený na imatinibu, byl racionálne vyvinut, aby byl specifictejsí v jeho vazbe na Bcr-Abl kinázovou doménu, coz je jediná známá prícina CML.
Tím, ze je schopen presneji zaostrit na prípravek Bcr-Abl, nilotinib prekonává rezistenci nebo intoleranci pozorovanou pri lécbe imatinibem, coz vede k 87% celkových prezití po 24 mesících. Schopnost presne zamerit lécbu prípravkem Bcr-Abl má za následek zlepsení profilu bezpecnosti ve srovnání s TKI, které mají mnohostranný prístup vedoucí k nezádoucím vedlejsím úcinkum.

Panos Alexakos rekl:
"V Novartis Oncology se zavázáme zajistit, ze pacienti s CML ve Velké Británii budou mít prístup k úcinným lékum rozsirujícím zivot a budou mít paritní péci s ostatními západoevropskými zememi. V tomto ohledu zustává nadejná, ze ministerstvo zdravotnictví (DH) a NICE bude nadále úzce spolupracovat s farmaceutickým prumyslem a zamerí své úsilí na podporu pacientu a kliniku ve Velké Británii pri úcinném prístupu k úcinným lécebným postupum. "

Spolecnost Novartis Oncology úzce spolupracovala s Ministerstvem zdravotnictví (DH) na vytvorení schématu pro prístup pacienta k lécbe nilotinibem s cílem maximalizovat a zajistit prístup pacientu k lécbe v tomto nastavení.
U pacientu s CML ve Walesu, kterí meli problémy s prístupem k lécbe druhé linie jiz více nez tri roky, zatímco cekají na výsledek procesu hodnocení NICE, zpráva o rozhodnutí o nilotinibu byla obzvláste povzbudivá.

Spolecnost Novartis Oncology proto doufá, ze NICE bude rychle provádet své nadcházející prezkoumání CML terapií pro nove diagnostikované pacienty s CML, pricemz bude mít na pameti pacientu nejlepsí zájem.
CML, jeden ze ctyr nejbeznejsích typu leukémie, je výsledkem zvýsené produkce abnormálních (leukemických) bílých krvinek kmenovými bunkami v kostní dreni. Priblizne 560 osob je ve Spojeném království kazdorocne diagnostikováno CML; klinické studie ukazují, ze priblizne 16% pacientu s CML na imatinibu prerusí lécbu kvuli neuspokojivému terapeutickému výsledku nebo rezistenci a priblizne 6% z duvodu intolerance behem osmiletého období.
Novartis onkologie nejprve zahájila imatinib v roce 2001 pro CML.

Vývoj nilotinibu nyní nabízí úcinnejsí moznost lécby pro nove diagnostikované pacienty s CML a pro pacienty, kterí jsou rezistentní vuci imatinibu nebo mají nesnásenlivost.
Nilotinib byl akreditován za cenu "inovace ve výzkumu a vývoji v kategorii lécivých prípravku pro vzácná onemocnení pro vzácné onemocnení", kterou získali v roce 2008 soudci ceny Prix Galien.

O Ph + Chronická myeloidní leukémie

Pacienti s CML typicky trpí specifickou chromozomální abnormalitou známou jako chromozóm Philadelphia, obsahující protein fúzního genu oznacovaný jako Bcr-Abl. Enzym produkovaný tímto genem, tyrosinkinázou, stimuluje produkci rakovinných (leukémie) bílých krvinek v kostní dreni.

O spolecnosti Tasigna® (nilotinib)

Nilotinib je inhibitor druhé generace tyrosinkinázy, úcinný a selektivní inhibitor proteinu fúzního genu Bcr-Abl. V in vitro (predklinických) studiích bylo zjisteno, ze nilotinib se trikrát úcinneji váze na Bcr-Abl nez imatinib.
K dispozici od kvetna 2008 je prípravek Nilotinib urcen k lécbe dospelých pacientu s chronickou myeloidní leukémií s chronickou fází a akcelerovanou fází Philadelphia chromozomu s pozitivní chronickou myeloidní leukémií s rezistencí nebo nesnásenlivostí na predchozí lécbu vcetne imatinibu.
Údaje o úcinnosti u pacientu s chronickou myeloidní leukémií pozitivní na Philadelphia chromosom v bláznivé krizi nejsou k dispozici.
Napsal Petra Rattue

Prulom v lécbe kmenových bunek u Parkinsonovy choroby

Prulom v lécbe kmenových bunek u Parkinsonovy choroby

Ve významném prulomu pri lécbe Parkinsonovy nemoci výzkumníci pracující s laboratorními krysami ukazují, ze je mozné vyrobit bunky dopaminu z embryonálních kmenových bunek a transplantovat je do mozku a nahradit bunky ztracené. Vedci tvrdí, ze je mozné vyrobit dopaminové bunky z lidských embryonálních kmenových bunek, coz pripravuje cestu nové lécbe Parkinsonovy choroby.

(Health)

Muze jíst jogurt pri lécbe deprese?

Muze jíst jogurt pri lécbe deprese?

Nová studie naznacuje, ze pro lécbu deprese muze existovat úcinná alternativa k lékum: probiotické bakterie nalezené v jogurtu. Vedci tvrdí, ze probiotické bakterie nalezené v jogurtu mohou pomoci pri lécbe deprese. Výzkumníci zjistili, ze Lactobacillus - "prátelské" bakterie prítomné v zivých kulturách jogurtu - obrátily depresivne podobné chování u mysí tím, ze zmenily jejich strevní mikrobium, populaci mikroorganismu, které se nacházejí ve strevech.

(Health)