cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Niacin Flush u pacientu se srdcem - Dejte si pozor na uzívání léku k lécbe

Niacin, také známý jako vitamin B3, pritáhl znacnou pozornost od lékaru a pacientu ke své schopnosti zvýsit "dobrý" cholesterol (lipoprotein s vysokou hustotou, HDL) a zároven snízit "spatný" cholesterol. Niacin zabranuje rozpadu tuku, címz blokuje dostupnost stavebních bloku LDL.
Pacienti casto uzívají niacin kvuli nepohodlnému návalu obliceje. Tento úcinek je zpusoben uvolnením prostaglandinového tuku nebo (PG). PGD2 je zodpovedný za nezádoucí vazodilataci, "niacin flush". Niacin splachuje, kdyz krevní cévy expandují z uvolnených bunek hladkého svalu uvnitr cévních sten.
PGD2 je tvoren enzymem COX-2 a uvolnován imunitními a kozními bunkami. PGD2 pusobí na receptor svalového bunkového povrchu nazvaný DP1, který aktivuje proplachování. Aby bylo mozné urcit, zda je kombinace niacinu a DP1-blokujícího léku úcinná pri snizování infarktu, na rozdíl od jiných léku, které snizují LDL cholesterol, probíhá rozsáhlá klinická studie.

Nicméne, zda je jeho moudré zablokovat DP1 u jedincu náchylných na srdecní onemocnení, zvláste u pacientu, kterí uzívají niacin, je zpochybnován ve studii, kterou provedla Wenliang Song, MD, profesorka výzkumu, a doktorka Jane Stubbe, Ph.D, postdoctorální Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania a jejich kolegové. Studie je publikována v techto mesících Journal of Clinical Investigation.
Dukazní studie na zvíratech a na cloveku ukazují, ze krevní desticky produkují PGD2, který pusobí jako brzda prostrednictvím DP1 na vlastní aktivaci. Krevní desticky jsou slozité bunky v krevním recisti, které se v první fázi krevní srazeniny spojují. Je zajímavé, ze cíl COX-1 inhibovaný nízkou dávkou aspirinu produkuje PGD2 v krevních destickách. Navíc je z trombocytu také tromboxan (Tx) A2, dalsí tuk, který stimuluje krevní desticky.
Podobne jako aspirin v nízkých dávkách, který je kardioprotektivním zpusobem redením krve, je prínos prevence trombocytu TxA2 lépe ve srovnání s potenciálním rizikem potlacení tvorby desticek PGD2.

Aby bylo mozné lépe porozumet potenciálním rizikum z blokování DP1, vedci pouzili mysi, které postrádaly receptor DP1, ackoli na rozdíl od lidí mysi nevyjadrují DP1 do svých krevních desticek.
Garret FitzGerald, reditel Institutu pro translacní medicínu a terapeutiku, rekl:

"Uprímne receno, kvuli tomu jsme neocekávali, ze v mysích zjistí nejaký signál o kardiovaskulárním nebezpecí."

Podle výzkumníku odstranení DP1 udelalo mysi mírne náchylnejsí k vytvrzení arterií, trombóze, tvorbe aneuryzmatu a vysokému krevnímu tlaku. Tým naznacuje, ze tyto výsledky odrázejí expresi DP1 ve vaskulárních a imunitních bunkách u mysí stejne jako u lidí, ackoli jejich neprítomnost na bunkách krevních desticek mysí.
U lidí výzkumníci zjistili, ze niacin stimuluje tvorbu PGD2 a také TxA2 v ??krevní desticce závislé na COX-1. Navíc zjistili, ze blokováním DP1 se úcinnost TxA2 na aktivaci desticek zlepsila.
Výsledky studie naznacují, ze u jedincu s kardiovaskulárním onemocnením a zejména u tech, kterí uzívají niacin, je pravdepodobne nezádoucí blokování úcinku DP1 a PGD2. Podle výzkumníku tato moznost není resena ve velké probíhající klinické studii kombinace antagonistu DP1 / niacin.
FitzGerald predpokládá, ze pokud by takové nebezpecí mohlo existovat, bylo by omezeno na osoby, které uzívají nízkou dávku aspirinu spolu s niacinem. FitzGerald vysvetluje:
"Toto potenciální nebezpecí blokování jednoho aspektu PGD2, které závisí na DP1, je v kontrastu s nasí nedávnou zprávou, ze blokování jeho dalsího receptoru, DP2, muze být prínosem pro omezení plesatosti muzského modelu."

Napsal Grace Rattue

Molekula "otvírák do plechovek" znemoznuje HIV napadení

Molekula "otvírák do plechovek" znemoznuje HIV napadení

Molekula, která napodobuje urcitý druh bílkovin, byla prokázána novou studií, která ucinila HIV zranitelnými protilátkami, které by mohly zabít infikované bunky. Molekuly JP-III-48 prinutily HIV k otevrení a vystavení regionu, které jsou citlivé na útoky imunitního systému. Vedci z Výzkumného centra Centre Hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) v Kanade popsali molekulu, o které se jedná, JP-III-48, která se chová jako "otevírací plet" kvuli tomu, ze pritahuje virus viru lidské imunodeficience (HIV) otevírat a vystavovat své ohrozené cásti.

(Health)

Placebo je stejne dobré jako lék na astma, reknete pacientum

Placebo je stejne dobré jako lék na astma, reknete pacientum

Kdo má pravdu, kdyz pacienti ríkají, ze mají stejnou úlevu od placeba pro své príznaky astmatu jako jejich lék na predpis, zatímco klinické testy zjistí, ze pouze lék má nejaký významný úcinek? Tyto prekvapivé poznatky byly hláseny výzkumníky Harvardské univerzity v posledním císle NEJM (New England Journal of Medicine).

(Health)