cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.NHS zisky z tehotenství oznacené jako "neprijatelné"

Duveryhodné organizace, vcetne NHS a nekterých královských vysokých skol ve Velké Británii, profitují tím, ze prodávají komercním inzerentum prístup tehotným zenám prostrednictvím propagacních akcí jako Bounty bags, které GP GP Margaret McCartney oznacila za "neprijatelnou" v nové zpráve.
McCartney zduraznil, v British Medical Journal (BMJ), ze obchodní spolecnost byla nabídnuta prístup k matkám prostrednictvím inzerátu a redakcního obsahu v casopise zalozeném Royal College of Obstetricians and Gynecologists, nazvaný "Baby and You" - který má být poskytnut tehotným zenám zdarma.
McCartney vysvetlil:

"Vysoká skola obdrzí od vydavatele rocní cástku 90 000 liber, ale uvedla, ze je" znepokojena tím, ze je spojena s touto praxí ", kterou oznacila za" eticky diskutabilní "a ze má" prísnou politiku týkající se reklamy a sponzorství, inzerátu pro vsechny své publikace. "

Dalsí propagacní spolecnost, která má mnoho kontaktu s novými rodinami, je Bounty. Kazdý rok je vydáno 2,6 milionu "detských pytlu" - nekterí odborníci na zdravotnictví v NHS a nekterí pracovníci spolecnosti v postnatálních oddeleních.

Kazdý rok Bounty vyplácí NHS 2,3 milionu liber a podle pruzkumu o poctu 4 000 rodicu v roce 2013 je více nez 90% matek "spokojeno" s balícky.
Na druhou stranu, výkonná reditelka National Childs Trust (NCT), Belinda Phipps, není tak stastná, jak NHS dovoluje Bounty prístup k novým maminkám:
"Behem hodin po porodu jsou jim polozeny otázky - jejich jméno a adresa, údaje o zivotním pojistení - a dávají je v dobré víre, myslí si, ze mluví s nemocnicní osobou. Ve skutecnosti je to komercní osoba. odmítá obchodní tým, aby shromazdoval údaje od matek, aby prodal své jméno obchodním zájmum. "

NCT zjistil z pruzkumu provedeného v roce 2010, ze 50% více nez 1 000 rodicu nevedelo a nebylo poteseno, ze by jejich informace byly pouzity pro reklamní úcely.
Dalsích 37% subjektu vedelo, ze jejich informace budou prodávány a nebyly stastné, zatímco ostatní úcastníci byli lhostejní.

Více nez 90 000 dolaru je Bounty kazdorocne poskytnuto spolecnosti H M Revenue and Customs, která jim poskytla výplaty na detské dávky.
"Nedostatek znalostí o tom, co podepisuje vase detaily znamená znepokojující nemocnicní prostredí, které by melo brát souhlas a duvernost vázne," rekl McCartney.
"Hodiny po narození jsou jen stezí optimálním casem pro získání formálního souhlasu. A je prítomnost nepodstatného Bountyho pracovníka v oddelení zádoucí?" dodala.
Kniha s názvem Emma's Diary, schválená Královskou akademií vseobecných lékaru (RCGP), je také uvedena ve zpráve. Je publikován v hromadných a vseobecných postupech k distribuci zenám, které jsou tehotné.
Jen 25 stránek knihy obsahuje lékarské informace, zatímco vetsina stránek (119) je tvorena reklamami. Prijímání informací nabízí matkám "dárkové balícky". "Je to uzitecné poznání, které si zaslouzí razítko schválení RCGP," zeptal se McCartney.
Více nez 214 000 liber (323 000 dolaru) je zaznamenáno v úctech RCGP jako "ostatní príjmy vcetne grantu a sponzorství".
Ackoli by RCGP nehlásil casopisu, kolik z toho byl cistý zisk z inzerce prostrednictvím knihy, deklarovali, ze "veskerý obsah je zajisten kvalitou nasí redakcní rady RCGP, která delá sterlingovou práci pri zajistování toho, aby byla aktualizována tak, aby odrázela jakékoliv zmeny lékarských pracovních postupu, nejnovejsí výsledky výzkumu [a] vládních pokynu. "
Je to práve to, ze NHS odmítá svuj souhlas s nekolika produkty, které jsou rodicum inzerovány, Zeptal se McCartney?
Je v porádku, aby se rodice dostali pod tento tlak a aby lékari, porodní asistentky a radiografové nechali, aby se to stalo?
"Nekteré strety zájmu v medicíne se tezko vyhnout, jiné nejsou, mely by být snadné," uzavrel McCartney.
Napsal Sarah Glynn

Chirurgický zákrok muze zpusobit závislost na alkoholu

Chirurgický zákrok muze zpusobit závislost na alkoholu

Stále více lidí ve Spojených státech rozhoduje o bariatrickém nebo hubnutí, chirurgii. Nový výzkum vsak zjistil, ze jedna z nejbeznejsích forem chirurgického zákroku muze zvýsit riziko závislosti na alkoholu. Výzkum naznacuje, ze chirurgický zákrok muze vést k závislosti na alkoholu. Bariatrické chirurgie je stále populárnejsí mozností pro ty, kterí chtejí zhubnout.

(Health)

HPV vakcína snizuje sírení i v neockovaných

HPV vakcína snizuje sírení i v neockovaných

Lékarské centrum Cincinnati Children's Hospital Medical zverejnilo dnes studii o pediatrii, které ukázalo, ze neimunizovaní dospívající pacienti vykazují nizsí míru infekce lidského papilomaviru. Obvykle ve velkých populacích ockování snizuje sírení onemocnení i u tech, kterí nemají vakcínu.

(Health)