cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Primární péce NHS nesplnuje spokojenost etnických pacientu s minoritami ve Velké Británii

Podle pruzkumu zverejneného online v roce 2006 BMJ Kvalita a bezpecnost, pacienti s etnickou mensinou nejsou spokojeni se sluzbami primární péce NHS, a to bez ohledu na skutecnost, ze pouzívají národní systém zdravotní péce, který má poskytovat vseobecné pokrytí.
Stále více pruzkumu o zkusenostech s pacientem se pouzívá k hodnocení kvality primární a nemocnicní péce spolu s hodnocením klinických výsledku. Klinická kvalita opatrení odhalila konzistentní nesrovnalosti v tom, jak pacienti hodnotí svou péci; pacienti z ruzných socioekonomických prostredí, mladsí pacienti, ti z etnického puvodu, bohatsí pacienti a ti, kterí se povazují za osoby se "spatným zdravotním stavem" obecne hlásí méne pozitivní zkusenosti ze zdravotních sluzeb, které obdrzeli.
Vedci si chteli uvést duvody a prozkoumaly údaje z pruzkumu pacientu v anglictine za rok 2009, který se skládal z více nez 2 milionu respondentu z 8 000 obecných postupu v celé zemi.
Zamerili se na 11 typu ruzných zkuseností pacientu, vcetne komunikace s lékari a zdravotními sestrami, prístup k péci a kontinuita péce a celková spokojenost s pécí. Autori zjistili spíse velké a významné rozdíly v prumeru vsech typu pacientských zkuseností u pacientu ruzných veku, zdravotního stavu a etnicity.
Naproti tomu rozdíly mezi zkusenostmi muzu a zen, stejne jako mezi bohatými a chudými, byly relativne malé.
Starsí pacienti hlásili mnohem vyssí úroven spokojenosti s pécí ve srovnání s mladsími pacienty, s rozdílem az 16 bodu na 100bodové stupnici.
Pacienti bangladésských, pákistánských, indických a cínských pacientu zaznamenali v porovnání s bílou britskou pacientkou pozoruhodne nizsí skóre týkající se zkuseností s profesionální komunikací, pricemz rozdíly mezi temito pacienty byly v rozmezí 6 az 9 bodu, zatímco cerní pacienti hlásili podobné zkusenosti jako u bílých britských pacientu.
Autori zduraznují skutecnost, ze pacienti z techto etnických skupin se shlukovali ve vseobecne nízkoprahových postupech (podle míry spokojenosti pacienta) predstavovali polovinu tohoto rozdílu u pacientu jizní Asie a 14% u pacientu z Cíny.
Oni ríkají:

"Pokud by se zlepsila celková výkonnost praktik s nízkou výkonností, stejne jako cílem rady dulezitých politických iniciativ vlády ve Velké Británii, pomohlo by to také zlepsit zkusenosti pacientu s pacienty z jizní Asie a Cíny."

Soustredení vsak nevysvetluje rozdíly v sirokém spokojenosti mezi etnickými a bílými britskými pacienty ruzného veku a zdravotním stavem hlásenými v rámci stejné spatne výkonné praxe, ani neuvádí, proc v nekterých postupech hodnotili cínské a jihoasijské pacienty svou péci "totéz "nebo" lepsí "nez bílí britstí pacienti.
Autori dospeli k záveru, ze nesrovnalosti v poskytování péce mohou alespon cástecne vysvetlit nekteré z techto etnických rozdílu.
Napsal Petra Rattue

Moderní jaderné katastrofy: nejvetsím rizikem je dusevní, ne fyzická nemoc

Moderní jaderné katastrofy: nejvetsím rizikem je dusevní, ne fyzická nemoc

Existuje jen velmi málo radiacních efektu, které trpí fyzicky lidé, kterí byli vystaveni moderní jaderné havárii. Místo toho je nejvetsím rizikem dusevní onemocnení, napsali autori série clánku v The Lancet. Fyzická nebezpecí jsou siroce ocenována, ale psychické úcinky jsou vetsí. S ohledem na nejnovejsí incident Fukushima, Dr.

(Health)

Silnejsí svaly vedou k silnejsímu mozku

Silnejsí svaly vedou k silnejsímu mozku

Studie vedená Sydney Sydney v Austrálii zjistila, ze postupné zvysování svalové síly prostrednictvím cinností, jako je vzpírání, zlepsuje kognitivní funkci. Silnejsí svaly snizují kognitivní poruchy u starsích pacientu. Studie byla provedena ve spolupráci s Centrem pro zdravé stárnutí mozku (CHeBA) na univerzite v New South Wales a na univerzite v Adelaide.

(Health)