cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.NHS Pensions, BMA zahajuje záverecný pruzkum svých clenu, UK

Asi 130 000 lékaru BMA a studentu medicíny po celém Velké Británii bude dotazováno ohledne konecné nabídky vlády v jednáních o budoucnosti duchodového systému NHS ve velkém pruzkumu, který byl zahájen britskou lékarskou asociací.
BMA hodlá zjistit, zda názory úcastníku na nabídku jsou prijatelné nebo ne. Pokud nejsou prijatelné, chtejí vedet, jaké kroky jsou úcastníci pripraveni prijmout, coz by mohlo vést k formálnímu hlasování o protestních cinnostech.
Prestoze byly sjednány zlepsení ohledne puvodní nabídky, vsichni lékari stále zustávají tezce postizeni. Odpocitatelná cástka na jejich duchod bude od tohoto mesícního odmeny navýsena a dalsí prírustky budou následovat v letech 2013 a 2014. Pro ty na zacátku své kariéry to znamená, ze by prípadne zaplatili více nez 200 000 liber v dalsích zivotních príspevcích, zatímco normální duchodový vek by se zvýsil, pricemz mnoho lékaru bude muset pracovat az do veku 68 let, nez budou moci získat plný duchod. Navíc by stávající rezim konecného platu byl zmenen na nový systém kariérního prumeru, který by zanechal vetsinu lékaru s horsími celkovými výhodami.
Dr. Hamish Meldrum, predseda Rady v BMA, prohlásil:

"Chceme, aby doktori a lékari byli plne informováni o tom, co se deje, a aby meli co ríkat o tom, co se stane. Vsichni budou postizeni a je na celé lékarské profesi, aby ovlivnilo to, co deláme. dusledky jsou obrovské, celíme bud velkým, skodlivým zmenám v nasich duchodech, nebo první hlasování lékaru o protektivní akci od sedmdesátých let.
BMA spolu s dalsími svazy neprijímala nabídku. To je zcela správné, aby nasi clenové mohli rozhodnout. Behem intenzivních jednání jsme opakovane poukázali na to, ze duchod NHS byl radikálne prepracován pred pouhými tremi lety a ve skutecnosti prinásí státní pokladne pozitivní penezní tok. "
Krome pruzkumu obdrzí úcastníci rozsáhlý komunikacní program, který pomuze pochopit zmeny. Nekolik silnicních prehlídek také probíhá spolu s radou zdroju, jako je napríklad videoprezentace a sada nejcastejsích dotazu v nabídce. Vse bude k dispozici na webových stránkách BMA.
Napsal Petra Rattue

Cvicení k udrzení zdravého mozku pri stárnutí

Cvicení k udrzení zdravého mozku pri stárnutí

Strukturální zhorsení mozku spojeného se stárím muze být usnadneno dlouhodobým aerobním cvicením zacínajícím v polovine zivota, podle pruzkumu publikovaného v biologii PLOS. Cvicení ze stredního veku muze pomáhat predcházet demenci pozdeji v zivote. Krehkost a kognitivní pokles mají tendenci doprovázet stárnutí a cvicení je známo, ze s nimi bojují.

(Health)

Sociální sít; Je pro vase deti spatné? Facebook Ano Ne nebo Ne?

Sociální sít; Je pro vase deti spatné? Facebook Ano Ne nebo Ne?

Takze nedostatek pozornosti je bezný a problematický pro mnohé v posledních dvou desetiletích. Nicméne zpusoby sociálních médií, jako je Facebook a Twitter, umoznují nebo zabírají cas vaseho dítete na zjevne presahutém míste s názvem kyberprostor? Sociální média predstavují rizika a prínosy pro deti, ale rodice, kterí se snazí tajne sledovat aktivity svých detí online, ztrácejí cas podle prezentace na 119. výrocní konvenci americké psychologické asociace.

(Health)