cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.NHS Pensions, BMA zahajuje záverecný pruzkum svých clenu, UK

Asi 130 000 lékaru BMA a studentu medicíny po celém Velké Británii bude dotazováno ohledne konecné nabídky vlády v jednáních o budoucnosti duchodového systému NHS ve velkém pruzkumu, který byl zahájen britskou lékarskou asociací.
BMA hodlá zjistit, zda názory úcastníku na nabídku jsou prijatelné nebo ne. Pokud nejsou prijatelné, chtejí vedet, jaké kroky jsou úcastníci pripraveni prijmout, coz by mohlo vést k formálnímu hlasování o protestních cinnostech.
Prestoze byly sjednány zlepsení ohledne puvodní nabídky, vsichni lékari stále zustávají tezce postizeni. Odpocitatelná cástka na jejich duchod bude od tohoto mesícního odmeny navýsena a dalsí prírustky budou následovat v letech 2013 a 2014. Pro ty na zacátku své kariéry to znamená, ze by prípadne zaplatili více nez 200 000 liber v dalsích zivotních príspevcích, zatímco normální duchodový vek by se zvýsil, pricemz mnoho lékaru bude muset pracovat az do veku 68 let, nez budou moci získat plný duchod. Navíc by stávající rezim konecného platu byl zmenen na nový systém kariérního prumeru, který by zanechal vetsinu lékaru s horsími celkovými výhodami.
Dr. Hamish Meldrum, predseda Rady v BMA, prohlásil:

"Chceme, aby doktori a lékari byli plne informováni o tom, co se deje, a aby meli co ríkat o tom, co se stane. Vsichni budou postizeni a je na celé lékarské profesi, aby ovlivnilo to, co deláme. dusledky jsou obrovské, celíme bud velkým, skodlivým zmenám v nasich duchodech, nebo první hlasování lékaru o protektivní akci od sedmdesátých let.
BMA spolu s dalsími svazy neprijímala nabídku. To je zcela správné, aby nasi clenové mohli rozhodnout. Behem intenzivních jednání jsme opakovane poukázali na to, ze duchod NHS byl radikálne prepracován pred pouhými tremi lety a ve skutecnosti prinásí státní pokladne pozitivní penezní tok. "
Krome pruzkumu obdrzí úcastníci rozsáhlý komunikacní program, který pomuze pochopit zmeny. Nekolik silnicních prehlídek také probíhá spolu s radou zdroju, jako je napríklad videoprezentace a sada nejcastejsích dotazu v nabídce. Vse bude k dispozici na webových stránkách BMA.
Napsal Petra Rattue

Jak se "polibek" replikuje sám?

Jak se "polibek" replikuje sám?

Epstein-Barrov virus - prícina infekcní mononukleózy - je zodpovedný za radu onemocnení, jako je Hodgkinuv lymfom a Burkittuv lymfom. Nyní vsak vedci zjistili, jak prebírá mechanismy regulace genu nasich bunek, které umoznují duplikovat virus. Bezne známá jako "polibková nemoc" - protoze muze být prenásena z cloveka na cloveka prostrednictvím líbání - je virus Epstein-Barr (EBV) známý také jako lidský herpesvirus 4.

(Health)

Tri veci, které bych si prála, abych se dozvedel: Pohlédl zpet na pobytový zivot

Tri veci, které bych si prála, abych se dozvedel: Pohlédl zpet na pobytový zivot

V nedávném vydání vydala Suzanne Koven, interní lékarka primární péce M.D. v Massachusetts General Hospital v Bostonu, dopis, který napsala jejímu mladsímu já. Pan Onur Gilleard, konzultant plastického chirurga, se podelil o to, co si preje, aby se seznámil behem 6letého tréninku.

(Health)