cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.NHS prsní obrazovkový program nedává zenám informovanou volbu, spatne informuje verejnost, Velká Británie

Peter C Gøtzsche a Karsten Juhl Jørgensen ze strediska Nordic Cochrane naléhají na "více uprímnosti" z programu NSP BSP (Prsní screening program). Domnívají se, ze skoda byla podhodnocena a ze informace vydané verejnosti byly obecne nedotceny "opakovaná kritika a stezejní výzkum" který vyjádril výhrady ohledne screeningu a zaznamenal znacnou nadmernou diagnózu.
Jejich príspevek, "Program screeningu prsou a neinformování verejnosti", je publikován v Casopis Royal Society of Medicine.
Autori ríkají:

"Hovory pro program se drzely víry o výhodách, které prevládaly pred 25 lety a nadále zpochybnují otázku nadmerné diagnózy.
Zeny proto nemohou informovane rozhodnout, zda se úcastní screeningu na základe informací, které program poskytuje. To se musí zmenit. "

Zpráva vysvetluje, ze informace jsou do znacné míry vyzdobeny, pokud jde o zivoty, které byly ulozeny prostrednictvím programu pro screening.
Profesor Peter Gøtzsche, spoluautor papíru a reditel Nordic Cochrane Centre, vysvetluje:
"Tvrzení, ze míra úmrtnosti klesla" cástecne z drívejsí diagnózy spojené s screeningem ", je úzasne zavádející.
Úmrtí z rakoviny prsu klesají, protoze lécba se zlepsuje. Doslo k podobnému pádu ve vekových skupinách, které nebyly vyzvány k screeningu. V tomto ohledu a mnoho dalsích programu pretrvává chybná informovanost verejnosti. Byla nucena revidovat leták, který vyzval zeny k mamografii, ale nový leták a jejich poslední výrocní prehled nadále opakují nesprávné odhady úmrtnosti. "

Program odhaduje, ze jedna úmrtí na rakovinu prsu na kazdých 400 zen je zabráneno tím, ze je pravidelne vysetrována po dobu deseti let - argumentuje proti tomu autorové ríkají:
"(císlo) je nesprávné petkrát.Nemohli jsme najít zádný dukaz pro tento odhad ve zprávách z programu nebo jinde.V metaanalýze svédských studií z roku 1993 bylo hláseno, ze jedna úmrtí na rakovinu prsu byla vyloucena kazdých 1000 pozvaných zen po deseti letech. Pocet je 2000, pokud pouzijeme realistictejsí odhady snízení úmrtnosti na rakovinu prsu o 15%. "

Dále zduraznují, ze BHS NHS poskytuje protichudné informace o nadmerné diagnóze.
"(2010) Review se vrátil k opakování prílis nízkého odhadu nadmerné diagnózy z prehledu z roku 2006, ale je zrejmé, odkud tato císla pocházejí. Nový leták nikdy nepouzívá termín" over-diagnóza "a ackoli mluví hodne o "výhodách", které nepouzívá ekvivalentní termín "poskozuje", ale jen mluví o "nedostatcích", coz je mnohem méne negativní. "

Ve zpráve vysvetlují, ze "jediným náznakem nadmerné diagnostiky" v prospektu je veta "Screening muze nalézt rakoviny, které jsou léceny, ale které by jinak nebyly nalezeny behem vaseho zivota". Domnívali se, ze je to nejasné a ctenári mohou pochopit, ze screening muze být jen dobrý, protoze zjistí, jaký druh rakoviny by bylo jinak tezké najít.
Vedci zkouseli rozsudek na skupinu studentu ctvrtého rocníku studia v medicíne - tentokrát ve svém skolení meli jeste prednásky o projektech. Objevili, ze témer polovina vety nerozumí a jedna tretina verila, ze je pro zeny spatné zjistení techto onemocnení.
Vedci rekli:

"Neexistuje zádná kvantifikace nadmerné diagnózy v letáku a zádný odhad rovnováhy mezi prínosem a skodou."

Výrocní zprávy za rok 2010 byly kritizovány autory pro pouzití vet, jako ...:
"Pokud je rakovina prsu zjistena brzy, je méne pravdepodobné
mít mastektomii. "

... tvrdí, ze program podporil presvedcení, ze screening snízí pravdepodobnost, ze zeny budou muset mít mastektomii. Autori vyjadrují:
"Ale takové tvrzení jsou vázne zavádející. Dánské údaje ukázaly, ze kvuli nadmerné diagnóze screening zvysuje pouzívání mastektomií."

Napsal Grace Rattue

Truckers na kofeinu mají méne nehod

Truckers na kofeinu mají méne nehod

Dlouhodobé ridice, kterí konzumují kofein, napríklad kávu nebo energetické nápoje, mají výrazne nizsí riziko, ze se stanou úcastníky havárie nez ti, kterí to neudelají. Nález vychází z nového výzkumu provedeného týmem expertu z Austrálie a byl publikován v British Medical Journal (BMJ). Autori uvedli: "Dálkové ovladace obvykle trpí monotónními a prodlouzenými jízdními casy v sedavé poloze, která byla spojena s ospalostí v bdelém stavu, címz se zvysuje pravdepodobnost zhroucení.

(Health)

Potenciální cíl pro léky proti chemoterapeutickým nádorovým bunkám

Potenciální cíl pro léky proti chemoterapeutickým nádorovým bunkám

Výzkumníci identifikovali signální dráhu, která prispívá k pomalému proliferaci tezko zabitých rakovinných bunek. Tyto bunky, které jsou odolné vuci soucasným lécebným postupum, se povazují za odpovedné za prípady relapsu rakoviny. Vedci se domnívají, ze signalizacní cesta by proto mohla poskytnout potenciální cíl pro nové lécby.

(Health)