cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Prístí generace vakcín muze "trickovat" imunitní bunky

Objevováním toho, jak dulezité bunky imunitního systému, známé jako dendritické bunky, rozpoznávají mrtvé a poskozené bunky, vedci si myslí, ze mohou najít nový prístup pro vakcíny nové generace, které "trik" bunky do spustení imunitní odpovedi. Takové vakcíny by byly úcinnejsí a vedoucí k méne nezádoucím úcinkum, navrhují.
Dendritické bunky jsou jedinecné imunitní bunky, které detekují mrtvé a poskozené bunky, stepí je a prezentují je jiným imunitním bunkám schopným rozpoznat cizí agens, jako jsou bakterie, viry a parazity.
Jsou soucástí rodiny nazývané bunky prezentující antigen (APC). Jsou vsak jedinecné, protoze také posílají signály do jiných cástí imunitního systému, jako jsou klidové T bunky, aby se probudily a pripojily se k imunitní odpovedi.
Teprve poprvé rozsáhlá spolupráce imunologu, proteinových chemiku a strukturálních biologu, vedených vedci z Institutu Walter a Eliza Hall v Parkville ve státe Victoria v Austrálii, zjistila, jak protein na povrchu dendritických bunek rozpozná poskození a trauma v bunkách, které by mohly znamenat infekci.
O své práci písou v príspevku publikovaném online v casopise Imunita dne 5. dubna.
Vedoucí týmu, Dr. Mireille Lahoudová, která je nyní v centru imunologie u Burnetova institutu v Melbourne, rekla médiím, ze spolu s autorkou Irina Caminschiovou, která je nyní také v Institutu Burnet, mela:
"... predtím identifikoval protein nazvaný Clec9A (rodina lektinových domén typu C 9A), který sedí na povrchu specializovaných typu dendritických bunek a reaguje na poskozené a umírající bunky."
V této poslední studii Lahoud, Caminschi a kolegové zjistili, ze Clec9A rozpoznává a váze se na vlákna aktinu, coz je typ vnitrního bunecného proteinu, který je prítomen ve vsech bunkách tela.
"Actin je vystaven pouze tehdy, kdyz je bunecná membrána poskozena nebo znicena, takze je skvelý zpusob, jak najít bunky, které by mohly ohrozit potenciálne nebezpecné infekce a vystavit je imunitnímu systému," vysvetlil Lahoud.
Výzkumníci naznacují, ze Clec9A muze být cílem nové, modernejsí trídy vakcíny, která je úcinnejsí a má méne nezádoucích úcinku.
Nové vakcíny by se mohly navázat na bunky Clec9A a kon dendritické bunky, aby reagovaly, jako by se setkaly s poskozenou bunkou a spustily je k zahájení imunitní odpovedi na infekcní látku vybranou pro zarazení do vakcíny.
Profesor Ken Shortman z institutu Walter a Eliza Hall je také spoluresitelem studijního týmu. Rekl, ze budete potrebovat asi 100 az 1 000 krát méne vakcíny s takovým prístupem:
"Tradicní technologie vakcíny pro generování imunity, jako je pouzití inaktivovaných celých viru nebo parazitu pro imunologické rozpoznávání, vyzaduje velké mnozství vakcíny v nadeji, ze se setkají s správnými imunitními bunkami a obsahuje dalsí látky (adjuvans), které jsou potrebné k signalizaci imunitní systém, ze se deje neco cizího. "
Shortman rekl, ze predpokládají a nový typ vakcíny, který by sel prímo do správné bunky aby vyvolala imunitní odpoved a zpusobila by méne nezádoucích úcinku, protoze by byla specifictejsí.
Tým doufá, ze jejich nálezy pomohou vyvinout nebo zlepsit vakcíny, které v soucasné dobe nejsou tak úcinné, jako bychom chteli, napríklad proti onemocnením, jako je malárie a HIV.
"Existuje také moznost, ze systém by mohl být pouzit k vývoji terapeutických vakcín pro lécení onemocnení, jako jsou nekteré formy rakoviny, stejne jako pro jejich prevenci," rekl Lahoud.
Prostredky od Národní rady pro zdraví a lékarský výzkum Austrálie, australské výzkumné rady a viktoriánské vlády pomohly zaplatit za studii.
Napsal Catharine Paddock PhD

FDA schvaluje test Bacterial Bloodstream

FDA schvaluje test Bacterial Bloodstream

Nový test pro 12 ruzných typu bakterií, které zpusobují infekce krve, byl schválen FDA. Test je mnohem rychlejsí nez soucasné laboratorní techniky a muze se vysledovat známky rustu bakterií behem nekolika hodin po zahájení infekce. Soucasné testy vyzadují cekací lhutu az ctyri dny, coz zjevne vystavuje pacienta delsí cekací dobu a riziko, pricemz chorobe poskytuje více casu na to, aby se zrídila.

(Health)

ALS: Prulomový objev destruktivních mozkových bunek

ALS: Prulomový objev destruktivních mozkových bunek

Prukopnický výzkum vedený Univerzitou v Sheffieldu ve Spojeném království odhaluje, ze typ bunky v centrální nervové soustave, který obvykle podporuje funkci motorických neuronu, muze "ublízit" a znicit motorické neurony u lidí s ALS. Zde zelene zachycuje siroký strom myelinu, který se vyvíjí z centrálního tela bunky.

(Health)