cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Kondomy prístí generace - Nadace Bill Gates udeluje granty ve výsi 100 000 USD

Pokud si myslíte, ze muzete vytvorit kondom prístí generace, který výrazne zvysuje nebo zachovává radost, Nadace Melinda a Bill Gates by vám mohly udelit grantu ve výsi 100 000 dolaru. Cílem je zlepsit vychytávání kondomu a pravidelné uzívání.
Muzské kondomy jsou levné, snadno se vyrábejí a distribuují, jsou k dispozici po celém svete, a to i ve vzdálených a spatne vyuzívaných prostredích.
V soucasné dobe se kazdorocne vyrábí zhruba 15 miliard kondomu a odhaduje se na 750 milionu uzivatelu. Podle Grand Challenges in Global Health je to neustále rostoucí trh.
Kondomy jsou témer vseobecne uznávány. Pri správném pouzití, kondomy mohou chránit zeny pred otehotnením a obema sexuálními partnery z nekolika pohlavne prenosných infekcí, vcetne HIV. Nikde na svete není predpis pozadovaný k získání kondomu.

Na rozdíl od jiných antikoncepcních prípravku nebo prípravku preventivních STI, pouzívání kondomu není spojeno s nezádoucími úcinky.
Se vsemi temito výhodami je muzský kondom ideálním multifunkcním výrobkem preventivní techniky (MPT), a to zejména v oblasti s nízkými zdroji.

Problémem s kondomy je muzské vnímání snízeného potesení

Hlavní prekázkou konzistentního pouzívání kondomu je to, ze muzi ríkají, ze mají bez nich sexuální potesení. Vzhledem k tomu, ze rozhodnutí o pouzití kondomu je provedeno nekolik minut nebo sekund pred stykem, casto zustává nevyuzito.
Mohli bychom vyvinout kondom prístí generace, který zvýsí potesení? Ten, který by muzi opravdu pouzívali. Pokud ano, prínosy pro celosvetové zdraví by byly obrovské, a to jak z hlediska snízení nezádoucích / neplánovaných tehotenství, prenosu HIV, tak i dalsích infekcí.
A co zenská kondomy? - musí být správne vlozeny, je potreba skolení. Nejsou levné. Znacný pocet muzu se jim nelíbí. Podle velkých výzev v oblasti globálního zdraví "Prestoze jednání o uzívání zenských kondomu muze být jednodussí nez muzské kondomy, tato potreba vyjednávání presne ilustruje prekázku bránící vetsímu vyuzití, které se snazíme vyporádat prostrednictvím této výzvy."

Výzva

Kondomy se pred 400 lety zacaly pouzívat k antikoncepci. Behem posledních peti desetiletí prosly velmi malým technologickým zlepsením, s výjimkou pouzití latexu jako primárního materiálu.
Za posledních padesát let prosla nase znalost materiálové vedy a neurobiologie "revolucní transformací", zejména v posledních deseti letech. Bohuzel zádný z techto vedeckých prulomu nebyl aplikován na "jeden z nejvíce vsudyprítomných a potenciálne nevyuzitých produktu na Zemi".
Dnes muzeme rychle testovat nové koncepty s novými materiály. Nepotrebujeme dlouhé klinické testy s tisíci úcastníky. Vsechno jiz existuje - výrobní kapacita, marketingové a distribucní kanály.
Velké výzvy v globálním zdraví ríkají:

"Hledáme kondom prístí generace, který významne zachovává nebo zlepsuje potesení, aby se zlepsilo uzívání a pravidelné uzívání. Dalsí koncepce, které mohou zvýsit príjem, zahrnují atributy, které zvysují snadné pouzití kondomu muzu a zen, napríklad lepsích obalu nebo návrhu, které lze jednoduseji aplikovat.
Navíc jsou pozadovány atributy, které resí a prekonávají kulturní bariéry. "

Aby byl kazdý návrh zvazován, musí:
 • Mejte testovatelnou hypotézu
 • Uvedte podrobnosti souvisejícího plánu o tom, jak tuto myslenku otestovat a overit
 • Aby mohla být pro financování z fáze II zvazována, musí poskytovat interpretacní a jednoznacné údaje
Níze uvádíme nekolik príkladu práce, které by byly vázne zohledneny za granty ve výsi 100 000 USD:
 • Pouzívání nových materiálu, které mohou zvýsit nebo zachovat pocit. Tyto materiály musí být bezpecné.
 • Vývoj a testování nových tvaru kondomu, které mohou zlepsit zázitek uzivatelu
 • Zlepsení vhodnosti kondomu aplikací znalostí z jiných oboru, vcetne vaskulární biologie nebo neurobiologie
Za financování se neprihlízí:
 • Výhradne vzdelávací, sociální nebo netechnologické zásahy
 • Testování výrobku, které jsou jiz komercne dostupné
 • Návrhy, u nichz není jasne stanovena hypotéza nebo plán testování k prekonání problému s dodrzováním predpisu (adherence)
 • Koncepty, které by presahovaly rozpocty lidí nebo zdravotních úradu v chudsích cástech sveta
 • Nápady, které by podkopaly hodnotu kondomu jako úcinných antikoncepcních prostredku a chránicu pred infekcí HIV
Jak pozádat o grant
Studie publikovaná v roce 2006 Casopis sexuální medicíny ze vetsina amerických muzu a zen hodnotila sex jako stejne vzrusující s kondomy a / nebo lubrikanty nebo bez nich.
Napsal Joseph Nordqvist

Dívky s úzkostí mají tezsí pracovní mozky

Dívky s úzkostí mají tezsí pracovní mozky

Vedci z Michiganské státní univerzity zjistili, ze mozky úzkostlivých dívek pracují mnohem tvrdsí nez mozky chlapcu, kdyz se dostanou do stresových situací. Studie je publikována v Mezinárodním zurnálu psychofyziologie. Výzkumníci zahrnovali 79 studentu a 70 muzských studentu, aby se podíleli na studiu, aby zmerili vzájemnou souvislost mezi znepokojujícími a chybovými reakcemi na mozku.

(Health)

Personalizace lécby rakoviny prostaty

Personalizace lécby rakoviny prostaty

Kazdý rok ve Velké Británii je priblizne 37 000 muzu diagnostikováno rakovinou prostaty. Vzhledem k tomu, ze rakoviny prostaty mohou být geneticky zcela odlisné, znamená to, ze ovlivnují zpusob, jakým reagují na lécbu. Nadace pro karcinom prostaty a Americká asociace pro výzkum rakoviny práve ohlásily rakovinu prostaty "Dream Team", ve kterém profesor Johann de Bono z The Royal Marsden a Institut výzkumu rakoviny (ICR) budou spolupracovat s dalsími odborníky na výzkum rakoviny prostaty v celosvetovém úsilí o 10 milionu dolaru, které má vést k rozvoji personalizované lécby této nemoci.

(Health)