cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Co byste meli vedet o Nexiu

Obsah

 1. Co je Nexium?
 2. Pouzití
 3. Dávkování
 4. Vedlejsí efekty
 5. Rizika
 6. Interakce
 7. Predávkovat
 8. Je IPP opravdu nutné?
Nexium nebo esomeprazol zmírnuje radu stízností týkajících se zaludku. Funguje blokováním protónové pumpy a snizuje tvorbu kyseliny v zaludku.

Jsou bezne predepisovány k lécbe problému spojených s prebytkem zaludecní kyseliny, vcetne gastrointestinálního refluxního onemocnení (GERD) a peptických vredu.

Tento clánek se bude zabývat pouzíváním prípravku Nexium, jeho fungováním a nepríznivými úcinky nebo opatreními.

Rychlá fakta o Nexiu
 • Nexium nebo esomeprazol je inhibitor protonové pumpy (PPI).
 • Snizuje produkci zaludecní kyseliny a snizuje príznaky gastrointestinálního refluxu.
 • Nezádoucí úcinky zahrnují bolesti hlavy, nevolnost a plynatost a mozná i vyssí riziko zlomeniny kycle.
 • Muze snízit absorpci urcitých zivin.
 • Nekterí lidé mohou pouzívat PPI, aniz by skutecne potrebovali jeden.

Co je Nexium?


Nexium a dalsí PPI jsou predepsány pro gastroezofageální reflux (GERD) a jiné zaludecní stavy.

Nexium je inhibitor protonové pumpy (PPI), jedna z nejrozsírenejsích skupin léciv na svete.

PPI, jako je Nexium, snizují sekreci kyseliny zaludecní. Ovlivnují parietální bunky v zaludecní stene. Tyto bunky vylucují kyselinu chlorovodíkovou a vnitrní faktor, dulezitý faktor pri absorpci vitaminu B 12.

Lék pusobí tak, ze inhibuje ATPázu draslíku vodíku (H.+/ K+ ATPáza), který je zodpovedný za acidifikaci zaludku.

Pouzití

Nexium se nejcasteji pouzívá k lécbe následujících stavu:

Dyspepsie nebo poruchy trávení: Príznaky zahrnují nevolnost, pálení záhy a bolest a bolest v horní cásti bricha.

Peptické vredové onemocnení: Existuje mezera v podsívce zaludku, jícnu nebo streva.

Gastroezofageální refluxní nemoc (GERD): Chronický stav, kdy zaludecní kyselina vychází ze zaludku do jícnu a poskozuje sliznici, coz vede k pádu záhy.

Zollinger-Ellisonuv syndrom: Pankreatický nádor nadmerne napomáhá produkci zaludecní kyseliny.

Nexium muze uzívat pacienti, kterí uzívají nesteroidní protizánetlivé léky (NSAID). To je zpusobeno náchylností NSAID ke vzniku zaludecních vredu; Nexium zabranuje jejich tvorbe.

Mezi PPI patrí Aciphex, Zegerid, Prilosec, Protonix a Prevacid.

Úcinky prípravku Nexium na mírné príznaky jsou srovnatelné s podobnými léky. Zdá se vsak, ze Nexium je úcinnejsí nez nekteré léky pro závaznejsí príznaky.

Zdá se také, ze zlepsuje míru lécení jícnu v porovnání s nekterými jinými predními znackami.

Dávkování

Nexium je kapsle, která zabranuje prílis rychlému uvolnení. Rychlé uvolnení zpusobí, ze lék bude rozlozen do zaludecní kyseliny.

Jiné zpusoby jeho pouzití zahrnují míchání granulí s vodou a privádení tohoto roztoku do prívodní trubice.

Obvykle se uzívá jednou denne, ve stejnou dobu denne, priblizne 1 hodinu pred jídlem. Za urcitých podmínek se uzívá dvakrát denne.

Je dulezité dodrzovat pokyny lékare a peclive císt informacní leták.

Vse, co potrebujete vedet o GERDZjistete více o GERDPrectete si ted

Vedlejsí efekty

Mezi nejcastejsí nezádoucí úcinky prípravku Nexium patrí:

 • bolest hlavy
 • prujem, nevolnost a plynatost
 • snízená chut k jídlu
 • zácpa
 • sucho v ústech nebo neobvyklá chut v ústech
 • bolest bricha

Méne casto to muze vést k:

 • alergické reakce
 • tmavá moc
 • hrudníku nebo bolesti zad
 • akné
 • zmeny srdecního rytmu
 • horecka
 • zluté zbarvení ocí nebo kuze, známé jako zloutenka
 • extrémní únavu a svalovou slabost
 • neobvyklé krvácení nebo podlitiny
 • parestézie, brnení nebo pichlavý pocit
 • trvalé bolest v krku
 • tezká bolest zaludku
 • svalové krece a tres
 • prujem a vodnaté stolice
 • záchvaty

Pokud nekdo má nekterý z techto príznaku, meli by okamzite kontaktovat lékare.

Rizika

Nexium muze zpusobit dalsí problémy.

Zlomenina kycle

Existují dukazy, ze dlouhodobé uzívání esomeprazolu muze zvýsit pravdepodobnost zlomeniny kycle.

Jedna teorie spocívá v tom, ze PPI interferují s absorpcí vápníku, coz muze oslabit kosti.

Dalsím faktorem je to, ze ovlivnují normální kostní recyklaci tím, ze inhibují protonové pumpy v tele, které se podílejí na tvorbe a prestavbe kostí.

Jedna studie nezjistila zádnou vazbu mezi absorpcí kalcia strev a PPI u zen po menopauze. Vedci poukazují na to, ze to mohlo být proto, ze to bylo krátkodobé vysetrování, které trvá jen 30 dní, nebo protoze lidé, kterí pouzívají PPI, mohou mít jiz dalsí rizikové faktory.

Jiné studie nenalezly zádnou souvislost mezi nízkou absorpcí vápníku a pouzitím PPI.

Clostridium difficile infekce

PPI byly propojeny s pocátecní zápletkou Clostridium difficile infekci (CDI) a recidive. Nekterí výzkumníci naznacují, ze nekterí lidé jsou predepisováni PPI, aniz by potrebovali jeden, a ze prerusené uzívání by mohlo snízit riziko infekce.

Zápal plic

Jedna studie údaju o 63.878 hospitalizacích v nemocnici v Bostonu, MA, od ledna 2004 do prosince 2007, zjistila, ze pacienti uzívající PPI meli o 30% vyssí riziko vzniku pneumonie získané v nemocnici.

Více nez polovina prijatých pacientu byla predepisována PPI a 2 229 z nich získalo pneumonii v nemocnici nebo 3,5% vsech pacientu.

Studie ve Spojeném království (Spojené království) zjistila, ze ambulantní pacienti, kterí uzívají PPI, meli vyssí riziko pneumonie nez celková populace behem prvních 30 dnu uzívání drogy a obzvláste v prvních 2 dnech.

Polypy

Nexium a dalsí PPI mohou být spojeny s hyperplazí nebo zahustením zaludku, coz by mohlo vést k benignímu nádoru. Dukazy, které tuto skutecnost podporují, jsou vsak omezené.

Poskození ledvin

Nekteré studie nalezly korelaci mezi PPI a chronickým onemocnením ledvin, ale není jasné, zda je vazba prícinná.

Nutricní

Nekteré dukazy naznacují, ze protoze zaludecní kyselina rozkládá jídlo a PPI snizují hladinu kyselin, muze dojít k výzivovému deficitu.

Nekterí výzkumníci naznacují, ze PPI mohou narusit absorpci vápníku, zeleza a vitaminu B12, ale pro potvrzení je zapotrebí více studií.

Existuje vsak mnoho zmatených promenných, a jak tyto faktory interagují, jeste není plne pochopeno. Nejsilnejsím dukazem výzivových nedostatku je, pokud jde o horcík.

Interakce

Nexium je kompetitivní inhibitor enzymu CYP2C19, takze muze ovlivnit léky, které se na tento enzym spoléhají.

Diazepam a warfarin jsou rozdeleny podle CYP2C19. Pokud se pouzívají spolu s PPI, muze se zvýsit hladina aktivních slozek v tele.

Clopidogrel (Plavix) potrebuje, aby byl CYP2C19 premenen na aktivní formu. Pouzití tohoto typu léku podél Nexium snízí jeho úcinek.

Zmeny v kyselosti zaludku mohou také ovlivnit zpusob, jakým jsou nekteré léky absorbovány.

Ketokonazol a atazanavir se nejlépe absorbují v kyselém prostredí. Ketokonazol je antifungální lécba a atazanavir se pouzívá v terapii HIV,

Erytromycin je degradován kyselinou zaludku. Zásadnejsí situace zvýsí absorpci.

Predávkovat

Predávkování muze vést k:

 • zmatek
 • ospalost
 • problémy s videním
 • nevolnost
 • pocení a proplachování
 • bolest hlavy
 • suchá ústa
 • rychlý srdecní tep

V prípade predávkování se obratte na místní toxikologické centrum nebo vyhledejte lékarskou pomoc.

Výzkum publikovaný v roce 2016 zjistil, ze lidé uzívající PPI meli v prubehu 10 let 11,8% riziko chronické choroby ledvin (CKD), ve srovnání s ocekávaným rizikem 8,5%, pokud nepouzívali PPI.

Je vsak mozné, ze lidé, kterým je predepisován PPI, mohou být jiz vystaveni vyssímu riziku CKD.

Je PPI nutný?

V roce 2013 pouzívalo více nez 15 milionu Americanu PPI na predpis.

Statistiky naznacují, ze mezi 40 a 70 procent pacientu dostává nejaký druh PPI behem pobytu v nemocnici.

Studie naznacují, ze az 70 procent uzívání PPI nemusí být nutné, a to v 25 procentách prípadu muze osoba prestat uzívat bez rizika vzniku príznaku.

Lidé, kterí pouzívají PPI a kterí mají pocit, ze nemusí být ohrozeni príznaky, by meli mluvit se svým lékarem o moznosti prerusit jeho uzívání.

Pri uzívání jakéhokoli léku vzdy dodrzujte pokyny lékare a pred pouzitím si prectete informacní leták o pacientech.

Emfyzémová lécba pacientu s plicní funkcí zlepsila s implantovaným kovovým drátem

Emfyzémová lécba pacientu s plicní funkcí zlepsila s implantovaným kovovým drátem

Výsledky multicentrického mezinárodního pokusu ukázaly, ze malý, pruzný kovový drát nazývaný cívka pro snízení objemu plic (LVRC), navrzený ke shromazdování a kompresi nemocných plicních tkání, muze poskytnout úlevu pacientum s tezkým heterogenním emfyzémem, podtypem onemocnení, které zahrnuje specifické, obvykle izolované oblasti plic.

(Health)

CCSVU a MS rizikové faktory jsou podobné

CCSVU a MS rizikové faktory jsou podobné

Na univerzite v Buffalu uskutecnili první výzkumy výzkumu rizikových faktoru vaskulárního stavu - chronické cerebrospinální zilní insuficience (CCSVI). Tým vysetril rizikové faktory pro CCSVI u dobrovolníku bez neurologických onemocnení a zjistil pozoruhodnou podobnost mezi CCSVI a mozností overených rizikových faktoru roztrousené sklerózy (MS).

(Health)