cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nove kvalifikovaní lékari se cítí nedostatecne pripraveni se podívat po akutne nemocných pacientech

Dukaz zverejnený v Postgraduální lékarský vestník naznacuje, ze nove kvalifikovaní lékari se cítí neprimerene pripraveni se starat o akutne nemocné pacienty ve srovnání s dalsími prvky, které jsou vyzadovány v klinické praxi. Profesní kolegové podporují názor.
Na základe zjistení o jejich systematickém hodnocení výzkumní pracovníci naznacují, ze to muze být zpusobeno nedávnými zmenami ve výcviku v medicínském vysokoskolském studiu. Prohledali 5 hlavních výzkumných databází pro informace o publikovaných studiích, které se objevily v letech 1993 az 2011 a které se týkaly pripravenosti absolventu lékarských oboru v oblasti akutní péce a dalsích pozadovaných kompetencí v Británii podle odborného regulátora Zítrejsí doktori.
Zítrejsí doktori je britský pruvodce ucebních osnov pro zdravotní skolu, který obsahuje 16 prvku, ve kterých musí nove kvalifikovaní absolventi lékarské péce prokázat svou odbornost, aby dokázali, ze jsou rádne pripraveni na klinickou praxi a trénink pro lékare.
Celkove výzkumníci zahrnovali 10 z 256 relevantních studií ve své analýze. Aby bylo mozné provést úcinné srovnání, provedli studie podle hodnocení pripravenosti a zjistili, ze britstí absolventi zdravotní péce se cítí nejméne dobre pripraveni zúcastnit se akutne nemocných pacientu a predepisovat léky. Jejich profesionální kolegové se pravdepodobne shodli na tom, ze nove kvalifikovaní lékari jsou nejméne dobre pripraveni v akutní péci. Postupem casu trendy naznacují, ze pripravenost muze klesnout od prvního zverejnení zítrejsích doktoru v roce 1993. Studie, které umoznily úcastníkum zadávat odpovedi na volné texty, také dusledne prokázaly, ze akutní péce je oblast, která vyvolává obavy.
Podle výzkumníku je obzvláste dulezité mít kompetence v oblasti akutní péce, nebot se týká vsech specialit v komunitní péci nebo nemocnicích a je zjevne základním faktorem, který pomáhá snízit pocet úmrtí. Zduraznují, ze nove kvalifikovaní lékari se musí cítit trochu nervózní ohledne svých schopností, s ohledem na slozitost akutní péce, zejména pri práci pod casovým tlakem av prostredí, která se stala stále spornejsí.
Pripomínají, ze z hlediska bezpecnosti pacientu je dobré, aby nove kvalifikovaní lékari "zádali o pomoc své starsí kolegy, ale prohlásili:

"Nicméne je znepokojivé, ze absolventská pripravenost v akutní péci, kterou vnímá jejich profesionální kolega, je tak nepríznive srovnatelná s pripraveností v jiných výsledcích a zdá se, ze smeruje dolu."

Vedci dospeli k záveru:
"Výsledky této studie naznacují, ze nedávné zmeny ve vysokoskolském vzdelávání v Británii, a pritom zlepsily pripravenost v nekterých oblastech, mohou zanedbávat schopnosti akutní péce."

Napsal Petra Rattue

Gastroenteritální úmrtnost se zdvojnásobila od roku 1999 do roku 2007

Gastroenteritální úmrtnost se zdvojnásobila od roku 1999 do roku 2007

Studie Centra pro kontrolu a prevenci onemocnení, která bude predlozena na Mezinárodní konferenci o vznikajících infekcních nemocech v Atlante, ukazuje, ze pocet jedincu, kterí zemreli na gastroenteritidu, na zánet zaludku a strev, které zpusobují zvracení a prujem, má více od roku 1999 do roku 2007 se zdvojnásobil.

(Health)

Sója muze zlepsit míru prezití u nekterých pacientu s karcinomem prsu

Sója muze zlepsit míru prezití u nekterých pacientu s karcinomem prsu

Nekteré studie spojily spotrebu sójových výrobku s rakovinou prsu. Zjistení byla smísená, ale nový výzkum má za cíl vyresit spor. Sója je bezpecná a potenciálne i prospesná pro zeny s urcitým typem rakoviny prsu. Nový výzkum ukazuje, ze konzumace sójových potravin muze vést k prodlouzenému prezití u nekterých zen s rakovinou prsu.

(Health)