cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nove kvalifikovaní lékari se cítí nedostatecne pripraveni se podívat po akutne nemocných pacientech

Dukaz zverejnený v Postgraduální lékarský vestník naznacuje, ze nove kvalifikovaní lékari se cítí neprimerene pripraveni se starat o akutne nemocné pacienty ve srovnání s dalsími prvky, které jsou vyzadovány v klinické praxi. Profesní kolegové podporují názor.
Na základe zjistení o jejich systematickém hodnocení výzkumní pracovníci naznacují, ze to muze být zpusobeno nedávnými zmenami ve výcviku v medicínském vysokoskolském studiu. Prohledali 5 hlavních výzkumných databází pro informace o publikovaných studiích, které se objevily v letech 1993 az 2011 a které se týkaly pripravenosti absolventu lékarských oboru v oblasti akutní péce a dalsích pozadovaných kompetencí v Británii podle odborného regulátora Zítrejsí doktori.
Zítrejsí doktori je britský pruvodce ucebních osnov pro zdravotní skolu, který obsahuje 16 prvku, ve kterých musí nove kvalifikovaní absolventi lékarské péce prokázat svou odbornost, aby dokázali, ze jsou rádne pripraveni na klinickou praxi a trénink pro lékare.
Celkove výzkumníci zahrnovali 10 z 256 relevantních studií ve své analýze. Aby bylo mozné provést úcinné srovnání, provedli studie podle hodnocení pripravenosti a zjistili, ze britstí absolventi zdravotní péce se cítí nejméne dobre pripraveni zúcastnit se akutne nemocných pacientu a predepisovat léky. Jejich profesionální kolegové se pravdepodobne shodli na tom, ze nove kvalifikovaní lékari jsou nejméne dobre pripraveni v akutní péci. Postupem casu trendy naznacují, ze pripravenost muze klesnout od prvního zverejnení zítrejsích doktoru v roce 1993. Studie, které umoznily úcastníkum zadávat odpovedi na volné texty, také dusledne prokázaly, ze akutní péce je oblast, která vyvolává obavy.
Podle výzkumníku je obzvláste dulezité mít kompetence v oblasti akutní péce, nebot se týká vsech specialit v komunitní péci nebo nemocnicích a je zjevne základním faktorem, který pomáhá snízit pocet úmrtí. Zduraznují, ze nove kvalifikovaní lékari se musí cítit trochu nervózní ohledne svých schopností, s ohledem na slozitost akutní péce, zejména pri práci pod casovým tlakem av prostredí, která se stala stále spornejsí.
Pripomínají, ze z hlediska bezpecnosti pacientu je dobré, aby nove kvalifikovaní lékari "zádali o pomoc své starsí kolegy, ale prohlásili:

"Nicméne je znepokojivé, ze absolventská pripravenost v akutní péci, kterou vnímá jejich profesionální kolega, je tak nepríznive srovnatelná s pripraveností v jiných výsledcích a zdá se, ze smeruje dolu."

Vedci dospeli k záveru:
"Výsledky této studie naznacují, ze nedávné zmeny ve vysokoskolském vzdelávání v Británii, a pritom zlepsily pripravenost v nekterých oblastech, mohou zanedbávat schopnosti akutní péce."

Napsal Petra Rattue

Tretina studentu trpí znásilnením nebo pokusem o znásilnení druhým rokem

Tretina studentu trpí znásilnením nebo pokusem o znásilnení druhým rokem

Na jedné zkoumané univerzite v severním New Yorku hlásila 37% mladých zen obetí alespon jedné dokoncené nebo pokusné znásilnení mezi vekem 14 let a zacátkem druhého rocníku podle studie publikované v casopise Journal of Adolescent Health . Celkove 37% úcastníku uvedlo, ze zazilo alespon jednoho znásilnení nebo pokusu o znásilnení ve veku od 14 do pocátku druhého rocníku.

(Health)

Ebola "ne smrtící nez pred 40 lety"

Ebola "ne smrtící nez pred 40 lety"

Nová studie provedená vysetrovateli z Manchesterské univerzity ve Velké Británii zjistila, ze i kdyz virus Ebola zmizel jiz od prvních epidemií témer pred ctyrmi desetiletími, nestal se smrtelnejsím. Výzkumníci zjistili, ze zatímco virus Ebola za posledních 40 let zmutoval, nemeli to ani víc nebo méne virulentní mutace.

(Health)