cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nove kvalifikovaní lékari se cítí nedostatecne pripraveni se podívat po akutne nemocných pacientech

Dukaz zverejnený v Postgraduální lékarský vestník naznacuje, ze nove kvalifikovaní lékari se cítí neprimerene pripraveni se starat o akutne nemocné pacienty ve srovnání s dalsími prvky, které jsou vyzadovány v klinické praxi. Profesní kolegové podporují názor.
Na základe zjistení o jejich systematickém hodnocení výzkumní pracovníci naznacují, ze to muze být zpusobeno nedávnými zmenami ve výcviku v medicínském vysokoskolském studiu. Prohledali 5 hlavních výzkumných databází pro informace o publikovaných studiích, které se objevily v letech 1993 az 2011 a které se týkaly pripravenosti absolventu lékarských oboru v oblasti akutní péce a dalsích pozadovaných kompetencí v Británii podle odborného regulátora Zítrejsí doktori.
Zítrejsí doktori je britský pruvodce ucebních osnov pro zdravotní skolu, který obsahuje 16 prvku, ve kterých musí nove kvalifikovaní absolventi lékarské péce prokázat svou odbornost, aby dokázali, ze jsou rádne pripraveni na klinickou praxi a trénink pro lékare.
Celkove výzkumníci zahrnovali 10 z 256 relevantních studií ve své analýze. Aby bylo mozné provést úcinné srovnání, provedli studie podle hodnocení pripravenosti a zjistili, ze britstí absolventi zdravotní péce se cítí nejméne dobre pripraveni zúcastnit se akutne nemocných pacientu a predepisovat léky. Jejich profesionální kolegové se pravdepodobne shodli na tom, ze nove kvalifikovaní lékari jsou nejméne dobre pripraveni v akutní péci. Postupem casu trendy naznacují, ze pripravenost muze klesnout od prvního zverejnení zítrejsích doktoru v roce 1993. Studie, které umoznily úcastníkum zadávat odpovedi na volné texty, také dusledne prokázaly, ze akutní péce je oblast, která vyvolává obavy.
Podle výzkumníku je obzvláste dulezité mít kompetence v oblasti akutní péce, nebot se týká vsech specialit v komunitní péci nebo nemocnicích a je zjevne základním faktorem, který pomáhá snízit pocet úmrtí. Zduraznují, ze nove kvalifikovaní lékari se musí cítit trochu nervózní ohledne svých schopností, s ohledem na slozitost akutní péce, zejména pri práci pod casovým tlakem av prostredí, která se stala stále spornejsí.
Pripomínají, ze z hlediska bezpecnosti pacientu je dobré, aby nove kvalifikovaní lékari "zádali o pomoc své starsí kolegy, ale prohlásili:

"Nicméne je znepokojivé, ze absolventská pripravenost v akutní péci, kterou vnímá jejich profesionální kolega, je tak nepríznive srovnatelná s pripraveností v jiných výsledcích a zdá se, ze smeruje dolu."

Vedci dospeli k záveru:
"Výsledky této studie naznacují, ze nedávné zmeny ve vysokoskolském vzdelávání v Británii, a pritom zlepsily pripravenost v nekterých oblastech, mohou zanedbávat schopnosti akutní péce."

Napsal Petra Rattue

Malé deti "s nejvetsím rizikem úmrtí od Ebola," zjistuje studie

Malé deti "s nejvetsím rizikem úmrtí od Ebola," zjistuje studie

Ebola je smrtelnejsí pro deti do 5 let, nez pro starsí deti a dospelé. Toto je zjistení nové studie vedené výzkumnými pracovníky Imperial College London ve Velké Británii a Svetové zdravotnické organizace. Ebola byla u techto detí nejvíce fatální behem soucasné epidemie a zabila 90% osob mladsích jednoho roku a 80% lidí ve veku 1-4 let.

(Health)

Pacienti lécení zenskými lékari mají mensí pravdepodobnost, ze zemrou, studie ukazuje

Pacienti lécení zenskými lékari mají mensí pravdepodobnost, ze zemrou, studie ukazuje

Nekteré predchozí studie naznacily, ze lékari mohou poskytovat kvalitnejsí lékarskou péci, ale výsledky pacientu nebyly nikdy prozkoumány. Nový výzkum se zameruje na vyplnení tohoto mezery ve výzkumu tím, ze zkoumá, zda jsou výsledky pacientu odlisné u pacientu lécených muzskými a zenskými lékari.

(Health)