cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nove identifikované slouceniny ve pavoucím jedu mohou pomoci pri lécbe chronické bolesti

Myslenka na pavouci muze zpusobit, ze se vase kuze prochází, ale nová studie naznacuje, ze mozná bychom meli nenávisti k osmi nohám na jedné strane; jejich jed mohl vést k úcinnejsí lécbe 100 milionu Americanu trpících chronickou bolestí.
Vedci zjistili, ze jedna slozka - nalezená v jedu pavouka, který patrí do rodiny tarantule - ríká, ze je silným príslibem jako úcinný lék proti bolesti u lidí.

Chronická bolest - definovaná jako bolest, která trvá déle nez 3 az 6 mesícu - je nejcastejsí prícinou dlouhodobého postizení v USA. Objevuje se to tehdy, kdyz nervy v cásti tela vysílají nepretrzité signály do mozku cestami bolesti.

Dosavadní studie zjistily, ze u cloveka je jednou z nejcastejsích cest v chronické bolesti Nav1.7. Vedci z této nejnovejsí studie, vedené prof. Glennem Kingem z Institutu pro molekulární biologii na univerzite v Queenslandu v Austrálii, verí, ze se zamerují na tuto cestu, mohou pomoci pri lécbe siroké skály bolestivých stavu.

"Pro nás je zvláste zajímavá smes, která blokuje kanály Nav1.7," ríká profesor King. "Predchozí výzkum ukazuje indiferenci na bolesti u lidí, kterí nemají kanály Nav1.7 kvuli prirozene se vyskytující genetické mutaci - takze blokování techto kanálu má potenciál vypnout bolest u lidí s normálními cestami bolesti."

Pouzití pavoucího jedu k úleve od bolesti není nový nápad. Mnoho z 45 000 druhu pavouku sveta zabije svou korist tím, ze je injektuje jed, které obsahuje az tisíce proteinových molekul, které jsou známé jako peptidy. Nekteré z techto peptidu blokují nervovou aktivitu, takze vedci se stále casteji zamerují na identifikaci peptidu pavoucího jedu, které by mohly pusobit jako úleva od bolesti u lidí.

Velký pocet peptidu nalezených v jedu pavouka vsak predstavuje výzvu vedcum. "Z konzervativního odhadu vyplývá, ze existuje 9 milionu peptidu z pavouku a jen 0,01% z této rozsáhlé farmakologické krajiny bylo doposud prozkoumáno," ríká autor studie Dr. Julie Kaae Klint, rovnez z Ústavu pro molekulární biologii.

Hd1a sloucenina ve pavoucích jedu vykazuje silný potenciál proti bolesti

Výzkumníci vytvorili systém popsaný jako "vysoce výkonný test zalozený na fluorescencích", který jim umoznil rychle vyhledat peptidy v pavoucích pavoucích, které mohou blokovat cestu Nav1.7.

Tým pouzil svuj systém k prohlídce jedu 205 druhu pavouku. Zjistili, ze 40% jedu obsahuje alespon jeden peptid schopný blokovat cestu Nav1.7 u lidí. Zúzily to na sedm slibných sloucenin, které identifikovaly ten, který by byl pravdepodobne nejúcinnejsí jako prostredek proti bolesti.

Sloucenina - Hd1a - byla identifikována v jedu druhu pavouka volaného Haplopelma doriae, clen rodiny tarantula. Nejenze tato sloucenina blokuje lidskou cestu Nav1.7, tým zjistila, ze má chemickou strukturu, která ji delá chemicky, tepelne a biologicky stabilní - coz znamená, ze má silný potenciál jako úcinný lék proti bolesti u lidí.

Na základe svých zjistení vedci verí, ze jejich nove vytvorený systém pripraví cestu pro dalsí objevy potenciálních léku proti bolesti pro lidské pouzití. Dr. Klint dodává:

"Vyuzití tohoto prírodního zdroje nových léku prinásí zretelnou nadeji na urychlení vývoje nové trídy léku proti bolesti, které mohou pomoci lidem, kterí trpí chronickou bolestí, kterou nelze lécit soucasnými lécebnými moznostmi."

Autori tvrdí, ze jejich systém muze být také pouzit k izolaci bílkovinných molekul z jiných zvírecích jedu. "Potrubí pro zjistování léku na bázi jedu, které je zde popsáno, poskytuje paradigma pro vysoce výkonné skríning zvírecích jedu proti jiným terapeutickým cílum iontových kanálu," dodávají.

V kvetnu 2013, Zdravotní novinky dnes hlásené na studii brazilských vedcu, která podrobne popisuje, jak vytvorili protein z pavoucího jedu, který pripravuje cestu pro nové antivenomové vakcíny.

Vse, co potrebujete vedet o alergii na kiwi

Vse, co potrebujete vedet o alergii na kiwi

Obsah Príznaky a príznaky alergie na kiwi Vyhýbání se akustickému alergiu na ovoce kiwi Príciny alergie na kiwi K alergii na kiwi u detí Kdy mám videt lékare? Vyhlídkové ovoce Kiwi, také nazývané cínské angrest, jsou plody bohaté na ziviny pocházející z Cíny. Jsou populární po celém svete a jsou plné antioxidantu vitaminu C, stejne jako draslíku, horcíku a vlákniny.

(Health)

Chybející protein spojený s casnými príznaky demence

Chybející protein spojený s casnými príznaky demence

Vedci z University of Warwick ve Velké Británii tvrdí, ze poskytli první dukaz, ze neprítomnost urcitého proteinu - nazývaného protein MK2 / 3 - je spojena s casnými príznaky demence. Publikují své poznatky v casopise Nature Communications. Dr. Corrêa ríká, ze je zivotne dulezité pochopit, jak funguje mozok od úrovne subcelulárních po systémové, aby vedci mohli vyvinout lécbu demence a dalsích zmen souvisejících s vekem.

(Health)