cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nove objevený mikrogen muze chránit pred epilepsií

Epilepsie postihuje desítky milionu lidí po celém svete, ale príciny epileptických záchvatu zustávají do znacné míry neznámé. Nový výzkum muze nalézt mikrogen, který vysvetluje, proc nekteré mozky vyvolávají epileptické záchvaty, zatímco jiné ne.
Nový výzkum zjistuje specifický krátký segment RNA, který muze být zodpovedný za ochranu mozku pred záchvaty.

Epilepsie je neurologické onemocnení, které postihuje více nez 5 milionu lidí ve Spojených státech, vcetne detí a dospelých. Celosvetove je pocet osob postizených epilepsií az 50 milionu.

Stav se projevuje opakovanými záchvaty, které mohou být nekdy doprovázeny docasnou ztrátou vedomí nebo krecemi.

Tyto záchvaty mohou mít genetické príciny nebo mohou být vyvolány ruznými druhy neurálních poranení. Vsechny mozky jsou náchylné k generování záchvatu, ale duvody, proc nekteré mozky nevyvíjejí, zustávají neznámé.

Napríklad, ackoli epilepsie muze být vyvinuta jako výsledek ischemické cévní mozkové príhody, pouze nekterí lidé, kterí mají tento typ cévní mozkové príhody, pokracují v rozvoji tohoto stavu. To naznacuje, ze existují dalsí faktory.

Nový výzkum, publikovaný v casopise Sborník z Národní akademie ved, muze najít jeden z techto faktoru ve forme mikrogenu.

Profesorka Hermona Soreqová z Hebrejské univerzity v Jeruzaléme v Izraeli odstartovala z hypotézy, ze zdravé mozky nemají záchvaty, kdyz jsou vystaveny blikajícím svetelným paprskum nebo jiným spoustecum kvuli takzvaným krátkým RNA, jinak známým jako rychle indukovatelné mikroRNA.

MikroRNA jsou trídou RNA, která je jednou z makromolekul nezbytných pro vsechny formy zivota spolecne s DNA a bílkovinami, které mají schopnost potlacit genetickou expresi urcitých bílkovin.

miR-211 má neuroprotekcní roli

Pro testování své hypotézy Soreq a její tým geneticky navrhli typ mysí, který produkuje velmi velké mnozství mikroRNA nazývané miR-211.

Nadmerná exprese miR-211 probíhající v predním mozku mysí byla navrzena tak, aby mohla být snízena pomocí antibiotika doxycyklin.

Soreq spolecne s kolegy z Benguru Gun v Negev v Izraeli a Dalhousie University v Kanade se podarilo potlacit prebytky miR-211 u transgenních mysí pomocí doxycykinu, který privedl hladiny na normální úroven.

Po 4 dnech zaznamenaly mozkovou aktivitu mysí pomocí elektrokortikografie. Zjistili, ze mysi reagovaly na doxycyklin potlacující miR-211 tím, ze mely nekonvulzivní záchvaty, stejne jako akumulací miR-134 v predním mozku.

Predchozí studie naznacily, ze miR-134 muze být odpovedný za epileptické záchvaty.

Nová studie ukázala, ze jakmile byly hladiny miR-211 snízeny, mysi vykazovaly známky epilepsie a sklon ke krecemi. Vykázali precitlivelost na slouceniny, které indukují epilepsii, jako je miR-134.

To naznacuje, ze miR-211 má neuroprotektívní úlohu a je klícem k prevenci epileptických záchvatu u geneticky modifikovaných mysí.

"Dynamické zmeny v mnozství miR-211 v predních mozcích techto mysí posunuly práh pro spontánní a farmakologicky vyvolané záchvaty spolu se zmenami v cholinergních dráhách," vysvetluje prof. Soreq.

Jak uvádí autori, predchozí studie ukázaly, ze miR-211 je vysoký u lidí s Alzheimerovou chorobou, kterí jsou také vystaveni vyssímu riziku vývoje epilepsie. Proto vedci verí, ze vysoké úrovne miR-211 mohou mít stejný ochranný úcinek u lidí.

"Je dulezité zjistit, jak jen mozky nekterých lidí predstavují náchylnost k záchvatum, zatímco jiní ne, i kdyz jsou vystaveni stejným stresum. Pri hledání fyziologických mechanismu, které umoznují lidem mozku vyhnout se epilepsii, jsme zjistili, ze zvýsené hladiny mikroRNA 211 by mohlo mít ochranný úcinek. "

Prof. Hermona Soreqová

Vedci doufají, ze jejich objev pomuze lékarské výzkumné komunite vyvinout nové lécebné postupy pro epilepsii. Taková terapie by mohla fungovat zvýsením hladin miR-211 v lidských mozcích.

Zjistete, proc nekteré snímky zpusobují záchvaty, zatímco jiné ne.

Lidská výziva "ohrozena" zvýsením CO<sub>2</sub> koncentrací

Lidská výziva "ohrozena" zvýsením CO2 koncentrací

Ve studii o tom, zda rostoucí koncentrace oxidu uhlicitého predstavují hrozbu pro lidskou výzivu, výzkumníci zjistili, ze jestlize úrovne dosáhnou tech, které se ocekávají do roku 2050, plodiny produkující velkou cást stravovacího zinku a zeleza ve svete by mely snízit koncentrace techto zivin.

(Health)

Proc jsou Afroamericané s vetsí pravdepodobností Alzheimerovou chorobou?

Proc jsou Afroamericané s vetsí pravdepodobností Alzheimerovou chorobou?

Vedci vedí, ze afroamericané mají mnohem vyssí riziko vzniku Alzheimerovy nemoci nez Americané bílí. Ale nová série studií zkoumá duvody, které z toho vycházejí, a analyzuje spolecensko-ekonomické a psychologické faktory, které mohou hrát roli. Nový výzkum poskytuje nový pohled na socioekonomické faktory, které by mohly vysvetlit, proc jsou afroamericané s vetsí pravdepodobností rozvoje Alzheimerovy nemoci.

(Health)