cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nove objevený mikrogen muze chránit pred epilepsií

Epilepsie postihuje desítky milionu lidí po celém svete, ale príciny epileptických záchvatu zustávají do znacné míry neznámé. Nový výzkum muze nalézt mikrogen, který vysvetluje, proc nekteré mozky vyvolávají epileptické záchvaty, zatímco jiné ne.
Nový výzkum zjistuje specifický krátký segment RNA, který muze být zodpovedný za ochranu mozku pred záchvaty.

Epilepsie je neurologické onemocnení, které postihuje více nez 5 milionu lidí ve Spojených státech, vcetne detí a dospelých. Celosvetove je pocet osob postizených epilepsií az 50 milionu.

Stav se projevuje opakovanými záchvaty, které mohou být nekdy doprovázeny docasnou ztrátou vedomí nebo krecemi.

Tyto záchvaty mohou mít genetické príciny nebo mohou být vyvolány ruznými druhy neurálních poranení. Vsechny mozky jsou náchylné k generování záchvatu, ale duvody, proc nekteré mozky nevyvíjejí, zustávají neznámé.

Napríklad, ackoli epilepsie muze být vyvinuta jako výsledek ischemické cévní mozkové príhody, pouze nekterí lidé, kterí mají tento typ cévní mozkové príhody, pokracují v rozvoji tohoto stavu. To naznacuje, ze existují dalsí faktory.

Nový výzkum, publikovaný v casopise Sborník z Národní akademie ved, muze najít jeden z techto faktoru ve forme mikrogenu.

Profesorka Hermona Soreqová z Hebrejské univerzity v Jeruzaléme v Izraeli odstartovala z hypotézy, ze zdravé mozky nemají záchvaty, kdyz jsou vystaveny blikajícím svetelným paprskum nebo jiným spoustecum kvuli takzvaným krátkým RNA, jinak známým jako rychle indukovatelné mikroRNA.

MikroRNA jsou trídou RNA, která je jednou z makromolekul nezbytných pro vsechny formy zivota spolecne s DNA a bílkovinami, které mají schopnost potlacit genetickou expresi urcitých bílkovin.

miR-211 má neuroprotekcní roli

Pro testování své hypotézy Soreq a její tým geneticky navrhli typ mysí, který produkuje velmi velké mnozství mikroRNA nazývané miR-211.

Nadmerná exprese miR-211 probíhající v predním mozku mysí byla navrzena tak, aby mohla být snízena pomocí antibiotika doxycyklin.

Soreq spolecne s kolegy z Benguru Gun v Negev v Izraeli a Dalhousie University v Kanade se podarilo potlacit prebytky miR-211 u transgenních mysí pomocí doxycykinu, který privedl hladiny na normální úroven.

Po 4 dnech zaznamenaly mozkovou aktivitu mysí pomocí elektrokortikografie. Zjistili, ze mysi reagovaly na doxycyklin potlacující miR-211 tím, ze mely nekonvulzivní záchvaty, stejne jako akumulací miR-134 v predním mozku.

Predchozí studie naznacily, ze miR-134 muze být odpovedný za epileptické záchvaty.

Nová studie ukázala, ze jakmile byly hladiny miR-211 snízeny, mysi vykazovaly známky epilepsie a sklon ke krecemi. Vykázali precitlivelost na slouceniny, které indukují epilepsii, jako je miR-134.

To naznacuje, ze miR-211 má neuroprotektívní úlohu a je klícem k prevenci epileptických záchvatu u geneticky modifikovaných mysí.

"Dynamické zmeny v mnozství miR-211 v predních mozcích techto mysí posunuly práh pro spontánní a farmakologicky vyvolané záchvaty spolu se zmenami v cholinergních dráhách," vysvetluje prof. Soreq.

Jak uvádí autori, predchozí studie ukázaly, ze miR-211 je vysoký u lidí s Alzheimerovou chorobou, kterí jsou také vystaveni vyssímu riziku vývoje epilepsie. Proto vedci verí, ze vysoké úrovne miR-211 mohou mít stejný ochranný úcinek u lidí.

"Je dulezité zjistit, jak jen mozky nekterých lidí predstavují náchylnost k záchvatum, zatímco jiní ne, i kdyz jsou vystaveni stejným stresum. Pri hledání fyziologických mechanismu, které umoznují lidem mozku vyhnout se epilepsii, jsme zjistili, ze zvýsené hladiny mikroRNA 211 by mohlo mít ochranný úcinek. "

Prof. Hermona Soreqová

Vedci doufají, ze jejich objev pomuze lékarské výzkumné komunite vyvinout nové lécebné postupy pro epilepsii. Taková terapie by mohla fungovat zvýsením hladin miR-211 v lidských mozcích.

Zjistete, proc nekteré snímky zpusobují záchvaty, zatímco jiné ne.

Mohla by brokolice drzet klíc k prevenci rakoviny hlavy a krku?

Mohla by brokolice drzet klíc k prevenci rakoviny hlavy a krku?

Zelenina, jako je brokolice, je predevsím povazována za zdravou kvuli obsahu vitamínu a vláken. Nová studie vsak naznacuje, ze extrakt z výhonku brokolice by mohl být také ochranný proti rakovine hlavy a krku. Je známo, ze kremíková zelenina, jako je brokolice, obsahuje vysoké koncentrace sulforaphanu, coz je sloucenina, která by mohla být základem budoucích protirakovinových léciv.

(Health)

Laborator pestovaná v mini porázce lidských srdcí "muze vést k lécení srdecních onemocnení"

Laborator pestovaná v mini porázce lidských srdcí "muze vést k lécení srdecních onemocnení"

Srdecní onemocnení je hlavní prícinou úmrtí v USA. Do roku 2020 se odhaduje, ze tento stav bude hlavní prícinou smrti na celém svete. Ale mohla by nová tvorba od vedcu na univerzite v Abertay ve Velké Británii pripravit cestu k lécbe? Tým vyrostl v miniaturních bitech lidských srdcí, ve kterých mohou vyvolat srdecní onemocnení, coz jim umoznuje testovat nove vyvinutá léciva.

(Health)