cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nove objevený marker muze vést k vcasné detekci rakoviny pankreatu

Rakovina pankreatu bude tento rok diagnostikována u více nez 46 000 Americanu a bude odpovedná za témer 40 000 úmrtí. Nyní vedci tvrdí, ze identifikovali znacku v krvi, která muze naznacovat casný vývoj této nemoci, coz pripravuje cestu pro test vcasné detekce.
Je tezké diagnostikovat rakovinu pankreatu brzy; nádory nelze cítit jako v jiných rakovinách, protoze pankreas je tak hluboký uvnitr tela.

Výzkumný tým, vcetne spoluautora Dr. Briana Wolpina, z Dana-Farberova onkologického institutu v Bostonu, MA, zverejnuje své poznatky v casopise Prírodní medicína.

Je tezké rychle diagnostikovat rakovinu pankreatu. Nádory nemají pocit, jako by mohly v nekterých jiných rakovinách, protoze pankreas je tak hluboký uvnitr tela. Krome toho onemocnení zpravidla nezpusobuje zádné príznaky, dokud se jiz nerozsírí do jiných orgánu.

"Vetsina lidí s pankreatickým duktálním adenokarcinomem (PDAC) - zdaleka nejcastejsí formou rakoviny pankreatu - je diagnostikována poté, co nemoc dosáhla pokrocilého stadia a mnoho pacientu zemre behem jednoho roku diagnózy," ríká Dr. Wolpin. "Detekce nemoci dríve, nez dojde k jeho rozvoji, muze zlepsit nasi schopnost lécit ji úspesne."

Dr. Wolpin a kolegové chteli zjistit, zda PDAC zpusobuje zmeny ve zpusobu, jakým telo pouzívá energii a ziviny, a zda tyto zmeny mohou být detekovány v krvi pred diagnózou onemocnení.

Zvýsené hladiny aminokyselin s rozvetveným retezcem mohou být vcasným príznakem rakoviny pankreatu

Tým vyhodnotil predbezne odebrané vzorky krve od 1 500 osob, které byly soucástí rozsáhlých studií o monitorování zdraví.

Hledali více nez 100 sloucenin vyrobených behem metabolického procesu, známých jako metabolity, pred rozdelením vzorku do dvou skupin: tech, které byly od úcastníku, kterí pozdeji vyvinuli rakovinu pankreatu, a tech, které byly od úcastníku, kterí tuto nemoci nevyvinuli.

Výzkumníci zjistili, ze úcastníci, kterí vyvinuli rakovinu pankreatu, meli vyssí hladiny aminokyselin s rozvetveným retezcem (BCAA) - esenciální ziviny, které telo extrahuje z bílkovin nacházejících se v potravinách - ve srovnání s úcastníky, kterí nevyvinuli rakovinu pankreatu.

Tyto zvýsené hladiny BCAA byly zjisteny u pacientu 2-25 let pred diagnostikovaným onemocnením pankreatu, tvrdí výzkumníci. Ale vsimli si, ze pacienti s vysokou hladinou techto aminokyselin nekolik let pred diagnózou byli nejvíce ohrozeni.

Predchozí studie od týmu ukázaly, ze mysi s nádory pankreatu také mají zvýsené hladiny BCAA. S ohledem na to výzkumníci predpokládají, ze tyto nejnovejsí poznatky ukazují, ze casné nádory pankreatu u lidí zvysují hladinu BCAA.

Dalsí vysetrení ukázalo, ze rozklad svalové tkáne je zodpovedný za zvýsení aminokyselin, protoze proces uvolnuje více z nich do krevního reciste. Ríká se, ze podobná aktivita je patrná u rakovinové kachexie - svalové ztráty, které se muze vyskytnout v casných stádiích rakoviny.

Vsimli si, ze byli prekvapeni, ze zjistili, ze tato porucha svalové tkáne se objevila mnohem dríve v procesu nemoci nez dríve, coz znamená, ze jejich nálezy mohou zlepsit porozumení tomu, jak nádory pankreatu ovlivnují ostatní oblasti tela.

V komentári k jejich výsledkum spoluvznikající autor Dr. Matthew Vander Heiden z Massachusetts Institute of Technology a Dana-Farber ríká:

"Tato práce má potenciál podnítit pokroky v detekci nádoru pankreatu dríve a identifikaci nových lécebných strategií pro ty, kterí mají onemocnení."

Zdravotní novinky dnes nedávno o studii publikované v casopise Nature Genetics, ve kterém výzkumníci identifikovali nové genetické markery rizika pro rakovinu pankreatu.

Policisté mezi "nejvíce ohrozenými" sebevrazdami na pracovisti

Policisté mezi "nejvíce ohrozenými" sebevrazdami na pracovisti

Prvek související s prací v rámci rostoucího celkového poctu sebevrazd v USA neobdrzel prílis mnoho výzkumných analýz, ríkají autori nové studie, která identifikovala urcité povolání, které dávají jednotlivcum nejvetsí riziko sebevrazdy. Mezi rizikové faktory patrí stres a deprese spojené s prístupem k sebevrazde pri práci.

(Health)

Nedostatek vitaminu A muze zpusobit, ze Alzheimerova choroba zacne v deloze

Nedostatek vitaminu A muze zpusobit, ze Alzheimerova choroba zacne v deloze

Nový výzkum naznacuje, ze vitamin A, dríve spojený s vekem podmíneným kognitivním poskozením, by mohl hrát rozhodující roli ve vývoji Alzheimerovy nemoci. Nové výzkumy ukazují, ze mysi zbavené vitamínu A v deloze mohou mít vyssí hladiny beta amyloidu (zde se uvádejí jako plaky v mozku pacienta s Alzheimerovou chorobou).

(Health)