cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nove objevený marker muze vést k vcasné detekci rakoviny pankreatu

Rakovina pankreatu bude tento rok diagnostikována u více nez 46 000 Americanu a bude odpovedná za témer 40 000 úmrtí. Nyní vedci tvrdí, ze identifikovali znacku v krvi, která muze naznacovat casný vývoj této nemoci, coz pripravuje cestu pro test vcasné detekce.
Je tezké diagnostikovat rakovinu pankreatu brzy; nádory nelze cítit jako v jiných rakovinách, protoze pankreas je tak hluboký uvnitr tela.

Výzkumný tým, vcetne spoluautora Dr. Briana Wolpina, z Dana-Farberova onkologického institutu v Bostonu, MA, zverejnuje své poznatky v casopise Prírodní medicína.

Je tezké rychle diagnostikovat rakovinu pankreatu. Nádory nemají pocit, jako by mohly v nekterých jiných rakovinách, protoze pankreas je tak hluboký uvnitr tela. Krome toho onemocnení zpravidla nezpusobuje zádné príznaky, dokud se jiz nerozsírí do jiných orgánu.

"Vetsina lidí s pankreatickým duktálním adenokarcinomem (PDAC) - zdaleka nejcastejsí formou rakoviny pankreatu - je diagnostikována poté, co nemoc dosáhla pokrocilého stadia a mnoho pacientu zemre behem jednoho roku diagnózy," ríká Dr. Wolpin. "Detekce nemoci dríve, nez dojde k jeho rozvoji, muze zlepsit nasi schopnost lécit ji úspesne."

Dr. Wolpin a kolegové chteli zjistit, zda PDAC zpusobuje zmeny ve zpusobu, jakým telo pouzívá energii a ziviny, a zda tyto zmeny mohou být detekovány v krvi pred diagnózou onemocnení.

Zvýsené hladiny aminokyselin s rozvetveným retezcem mohou být vcasným príznakem rakoviny pankreatu

Tým vyhodnotil predbezne odebrané vzorky krve od 1 500 osob, které byly soucástí rozsáhlých studií o monitorování zdraví.

Hledali více nez 100 sloucenin vyrobených behem metabolického procesu, známých jako metabolity, pred rozdelením vzorku do dvou skupin: tech, které byly od úcastníku, kterí pozdeji vyvinuli rakovinu pankreatu, a tech, které byly od úcastníku, kterí tuto nemoci nevyvinuli.

Výzkumníci zjistili, ze úcastníci, kterí vyvinuli rakovinu pankreatu, meli vyssí hladiny aminokyselin s rozvetveným retezcem (BCAA) - esenciální ziviny, které telo extrahuje z bílkovin nacházejících se v potravinách - ve srovnání s úcastníky, kterí nevyvinuli rakovinu pankreatu.

Tyto zvýsené hladiny BCAA byly zjisteny u pacientu 2-25 let pred diagnostikovaným onemocnením pankreatu, tvrdí výzkumníci. Ale vsimli si, ze pacienti s vysokou hladinou techto aminokyselin nekolik let pred diagnózou byli nejvíce ohrozeni.

Predchozí studie od týmu ukázaly, ze mysi s nádory pankreatu také mají zvýsené hladiny BCAA. S ohledem na to výzkumníci predpokládají, ze tyto nejnovejsí poznatky ukazují, ze casné nádory pankreatu u lidí zvysují hladinu BCAA.

Dalsí vysetrení ukázalo, ze rozklad svalové tkáne je zodpovedný za zvýsení aminokyselin, protoze proces uvolnuje více z nich do krevního reciste. Ríká se, ze podobná aktivita je patrná u rakovinové kachexie - svalové ztráty, které se muze vyskytnout v casných stádiích rakoviny.

Vsimli si, ze byli prekvapeni, ze zjistili, ze tato porucha svalové tkáne se objevila mnohem dríve v procesu nemoci nez dríve, coz znamená, ze jejich nálezy mohou zlepsit porozumení tomu, jak nádory pankreatu ovlivnují ostatní oblasti tela.

V komentári k jejich výsledkum spoluvznikající autor Dr. Matthew Vander Heiden z Massachusetts Institute of Technology a Dana-Farber ríká:

"Tato práce má potenciál podnítit pokroky v detekci nádoru pankreatu dríve a identifikaci nových lécebných strategií pro ty, kterí mají onemocnení."

Zdravotní novinky dnes nedávno o studii publikované v casopise Nature Genetics, ve kterém výzkumníci identifikovali nové genetické markery rizika pro rakovinu pankreatu.

Autistické osoby nemají pocit, jako by lidé bez autismu delali

Autistické osoby nemají pocit, jako by lidé bez autismu delali

Podle výzkumníku z Centra pro výzkum autizmu v detském výzkumném stredisku pro deti v La Jolle, Kalifornie, autistické osoby nemají o sobe a ostatních lidi ostrazitost, kdykoli mají jejich mysl prílezitost se bloudit. Podle Davida Kennedyho, jednoho z vedcu, nase sít oblastí mozku, která usnadnuje snení nám dovoluje bloudit a premýslet o jiných osobách, zpracovávat nase emoce a zpracovávat známé tváre.

(Health)

81% pacientu s prorokovou poruchou uzívalo AIN457 ve studii fáze II

81% pacientu s prorokovou poruchou uzívalo AIN457 ve studii fáze II

Na výrocním kongresu Evropská akademie dermatologie a venerologie (EADV) v Lisabonu v Portugalsku oznámil Novartis pozitivní výsledky ze trí studií fáze II AIN457 (sekukinumab), léku urceného k lécbe psoriázy. Výsledky ukázaly rychlé a významné zlepsení symptomu u pacientu se stredne tezkou az tezkou psoriázou.

(Health)