cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nejnovejsí rakovinná terapie - víceúcelová lécba k odstranení nádoru

Nekteré z nejnovejsích terapií ve válce proti rakovine odstranují rakoviny, které brzdí imunitní systém, tvrdí výzkumní pracovníci univerzity. Tyto imunoterapie, jako je CTLA4, posilují útok imunitního systému na rakovinu tím, ze oddelují dva proteiny, které zabranují aktivaci klícových imunitních bunek nazývaných T bunky.
Výzkum uvedený na obálce Journal of Immunology naznacuje, ze tato terapie také znemoznují tem nádorum vyuzívat IDO, coz je enzym pouzívaný plody a nádory, aby potlacil imunitní odpoved.
Dr. Andrew Mellor, reditel Centra pro imunoterapii GHSU a odpovídající autor studie, uvedl:

"Jedná se o alternativní zpusob, jak se vyhnout brzdím imunitního systému. Tyto poznatky nám umoznují lépe porozumet imunoterapii rakoviny, takze v budoucnu budeme lépe minimalizovat nezádoucí úcinky a maximalizovat úcinek, který chceme, coz je protinádor."

Mellor a Dr. David Munn, který vede program Cancer Immunotherapy v GHSU Cancer Center a spoluautor studie, vedl výzkumný tým, který v roce 1998 identifikoval roli IDO pri prevenci matciny imunitního systému od odmítnutí plodu. Pozdeji se dozvedeli, ze nádory pirát mechanismus. Univerzita patentovala technologie zabranující IDO, které jsou v soucasné dobe v klinických studiích financovaných Národním onkologickým institutem a partnery z rad firem.
Mellor rekl:
"Nádory jsou opravdu dobré pri zapnutí IDO a po zjistení rakoviny je dulezité ji vypnout."

Studie také poskytuje nový pohled na vakcíny proti lécbe rakoviny, které v laboratori dobre fungovaly, ale u pacientu jsou méne úspesné, uvedla Mellorová.

To naznacuje, ze mnozství bakteriálních mimik, které dostanou pozornost imunitního systému, je klícové. Mellor a jeho kolegové ukázali v roce 2005, ze bakteriální mimické CpG-ODN mohou skutecne aktivovat IDO. Nová studie potvrdila, ze nizsí dávka se vyhnula stimulaci IDO, zatímco zvýsené dávky ji zaprícinily.
Také muze pomoci vysvetlit bezný vedlejsí úcinek proti ockování proti rakovine: útok imunitního systému na zdravou i rakovinnou tkán.
IDO nebo indoleomin 2,3-dioxyegenázy lokálne potlacuje pusobení imunitního systému odbouráním tryptofanu, aminokyseliny nezbytné k prezití T-bunek, orchestrátory imunitní odpovedi. Spolu s nádory mohou infekcní agens, jako je HIV, pouzít tento mechanismus k úniku z imunitního systému. Krome sledování potenciálu lécby rakoviny inhibitoru IDO, vedci GHSU se zabývají tím, jak vyvolával IDO ochranu transplantovaných orgánu nebo lécení autoimunitních onemocnení, jako je revmatoidní artritida a diabetes 1. typu.
Mezi spolupracovníky patrí Dr. Babak Baban, asistentka orální biologie na GHSU College of Dental Medicine, která je prvním autorem studie, stejne jako vysetrovatelé na Harvardské univerzite a University of Minnesota. Mellor je Bradley-Turner Georgia Research Alliance Eminent Scholar v molekulární imunogenetice. Výzkum byl financován národními institucemi zdravotnictví.
Napsal Rupert Shepherd BSc.

Prvotrídní matky mladsí 30 let v "rizikové zóne"

Prvotrídní matky mladsí 30 let v "rizikové zóne"

U mnoha zen, které v urcitém okamziku plánují otehotnení dítete, 35 bylo vnímáno jako kouzelný vek, kdyz najednou vstoupili do rizikové skupiny. Ale nový výzkum ze Svédska naznacuje, ze tato "riziková zóna" zacíná mnohem dríve, zacíná-li zena opoustí 20 let. Studie, publikovaná v casopise Porodnictví a gynekologie, byla provedena vysetrovateli z Karolinska Institutet ve Stockholmu ve Svédsku.

(Health)

Novejsí koronavírus se muze sírit mezi lidmi, ríká Svetová zdravotnická organizace

Novejsí koronavírus se muze sírit mezi lidmi, ríká Svetová zdravotnická organizace

Novorocní koronavírus (nCoV) se objevuje jako velká výzva pro zeme po celém svete a odborníci z ruzných vlád, které byly postizeny, zoufale hledají nejakou formu poradenství. Nová zpráva Svetové zdravotnické organizace (WHO) odhalila, ze se virus muze sírit prostrednictvím kontaktu cloveka s clovekem.

(Health)