cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nejnovejsí rakovinná terapie - víceúcelová lécba k odstranení nádoru

Nekteré z nejnovejsích terapií ve válce proti rakovine odstranují rakoviny, které brzdí imunitní systém, tvrdí výzkumní pracovníci univerzity. Tyto imunoterapie, jako je CTLA4, posilují útok imunitního systému na rakovinu tím, ze oddelují dva proteiny, které zabranují aktivaci klícových imunitních bunek nazývaných T bunky.
Výzkum uvedený na obálce Journal of Immunology naznacuje, ze tato terapie také znemoznují tem nádorum vyuzívat IDO, coz je enzym pouzívaný plody a nádory, aby potlacil imunitní odpoved.
Dr. Andrew Mellor, reditel Centra pro imunoterapii GHSU a odpovídající autor studie, uvedl:

"Jedná se o alternativní zpusob, jak se vyhnout brzdím imunitního systému. Tyto poznatky nám umoznují lépe porozumet imunoterapii rakoviny, takze v budoucnu budeme lépe minimalizovat nezádoucí úcinky a maximalizovat úcinek, který chceme, coz je protinádor."

Mellor a Dr. David Munn, který vede program Cancer Immunotherapy v GHSU Cancer Center a spoluautor studie, vedl výzkumný tým, který v roce 1998 identifikoval roli IDO pri prevenci matciny imunitního systému od odmítnutí plodu. Pozdeji se dozvedeli, ze nádory pirát mechanismus. Univerzita patentovala technologie zabranující IDO, které jsou v soucasné dobe v klinických studiích financovaných Národním onkologickým institutem a partnery z rad firem.
Mellor rekl:
"Nádory jsou opravdu dobré pri zapnutí IDO a po zjistení rakoviny je dulezité ji vypnout."

Studie také poskytuje nový pohled na vakcíny proti lécbe rakoviny, které v laboratori dobre fungovaly, ale u pacientu jsou méne úspesné, uvedla Mellorová.

To naznacuje, ze mnozství bakteriálních mimik, které dostanou pozornost imunitního systému, je klícové. Mellor a jeho kolegové ukázali v roce 2005, ze bakteriální mimické CpG-ODN mohou skutecne aktivovat IDO. Nová studie potvrdila, ze nizsí dávka se vyhnula stimulaci IDO, zatímco zvýsené dávky ji zaprícinily.
Také muze pomoci vysvetlit bezný vedlejsí úcinek proti ockování proti rakovine: útok imunitního systému na zdravou i rakovinnou tkán.
IDO nebo indoleomin 2,3-dioxyegenázy lokálne potlacuje pusobení imunitního systému odbouráním tryptofanu, aminokyseliny nezbytné k prezití T-bunek, orchestrátory imunitní odpovedi. Spolu s nádory mohou infekcní agens, jako je HIV, pouzít tento mechanismus k úniku z imunitního systému. Krome sledování potenciálu lécby rakoviny inhibitoru IDO, vedci GHSU se zabývají tím, jak vyvolával IDO ochranu transplantovaných orgánu nebo lécení autoimunitních onemocnení, jako je revmatoidní artritida a diabetes 1. typu.
Mezi spolupracovníky patrí Dr. Babak Baban, asistentka orální biologie na GHSU College of Dental Medicine, která je prvním autorem studie, stejne jako vysetrovatelé na Harvardské univerzite a University of Minnesota. Mellor je Bradley-Turner Georgia Research Alliance Eminent Scholar v molekulární imunogenetice. Výzkum byl financován národními institucemi zdravotnictví.
Napsal Rupert Shepherd BSc.

Muzi s mutovaným genem rakoviny prsu BRCA1 mají vyssí riziko rakoviny prostaty

Muzi s mutovaným genem rakoviny prsu BRCA1 mají vyssí riziko rakoviny prostaty

Muzi, kterí nesou mutovaný gen BRCA1, mají sestkrát vyssí riziko vzniku rakoviny prostaty nez muzi, výzkumníci z Institutu pro výzkum rakoviny a Royal Marsden NHS Foundation Trust uvedli v britském casopise Cancer Journal. Mutovaná BRCA1 se nachází u lidí s rodinnou anamnézou nejen rakoviny prsu, ale i rakoviny vajecníku.

(Health)

Zelená banánová mouka predstavuje alternativu zdravé testoviny u pacientu s celiakií

Zelená banánová mouka predstavuje alternativu zdravé testoviny u pacientu s celiakií

Studie provedená výzkumnými pracovníky na univerzite v Brazílii a publikovaná v casopise Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics odhalila, ze nová bezlepková testovina získaná z mouky zelených banánu je zdravejsí, lahodná náhrazka ve srovnání s ostatními testovinami pro celiakii pacientu. Jednotlivci s celiakií nemohou jíst normální stravu kvuli jejich nesnásenlivosti k lepku, který se nachází v mnoha bezných potravinách, jako jsou zrna a psenice.

(Health)