cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Novejsí krevní tlak ukazuje slib jako alternativu ACE inhibitoru u nekterých pacientu

Výzkumní pracovníci v Kanade, kterí pracují na mezinárodní studii, zjistili, ze telmisartan blokátor angiotenzin-receptoru (ARB), coz je novejsí typ léku na snízení krevního tlaku, vykazuje mírné snízení kardiovaskulárních úmrtí, mrtvice a srdecních záchvatu u pacientu se srdecními problémy a diabetes kterí nemohou tolerovat standardní a rozsírenejsí inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE).
Výzkum vedl Drs Salim Yusuf a Koon Teo, profesori na Lékarské fakulte Michaela G. DeGroote v McMaster University a kliniku Hamilton Health Sciences, které se sídlem v Hamiltonu v Ontariu. Studie byla publikována online v casopise Lancet dne 31. srpna a predlozené v Evropské kardiologické kongresové spolecnosti 2008, která se konala v nemeckém Mnichove od 30. srpna do 3. zárí 2008.
ACE inhibitory zlepsují prutok krve rozsírením krevních cév, ale asi 20% pacientu, kterí mohou uzívat inhibitory ACE, je nemuze tolerovat z duvodu problému s ledvinami, otoku, nízkého krevního tlaku nebo kasle.
ARB také snizuje krevní tlak, ale jinou cestou; blokuje receptory pro prirozene se vyskytující hormon angiotenzin II, který snizuje krevní cévy a tím zvysuje krevní tlak.
Vedci informovali o výsledcích studie TRANSCEND (Telmisartan Randomized Study Study in ACE iNtolerant subjects with cardiovascular Disease), která prijala témer 6 000 pacientu v 630 nemocnicích ve 40 zemích. Projekt byl sponzorován tvurci telmisartanu Boehringer-Ingelheim, jehoz sídlo je v Nemecku.
Pacienti byli vsichni netolerantní k inhibitorum ACE a meli v anamnéze kardiovaskulární onemocnení nebo diabetes s poskozením na konci orgánu. Byli randomizováni, aby uzívali bud telmisartan, nebo placebo. Mnoho pacientu bylo také léceno statiny, cinidly proti destickám a beta-blokátory a jejich lékari meli moznost predepisovat dalsí léky na snízení krevního tlaku.
Výsledky ukázaly, ze:

  • Kardiovaskulární úmrtí, srdecní infarkty nebo mrtvice byly ve skupine s telmisartanem ve srovnání s placebovou skupinou mírne snízeny.

  • Mezi pacienty uzívajícími telmisartan doslo k méne hospitalizací z jakéhokoli kardiovaskulárního duvodu ve srovnání s pacienty uzívajícími placebo.

  • Telmisartan byl dobre snásen a méne pacientu prestalo uzívat telmisartan ve srovnání s placebem.

  • Kardiovaskulární úmrtí, srdecní infarkty, mrtvice nebo hospitalizace pro srdecní selhání mezi placebem (17%) nez u skupiny s telmisartanem (15,8%), ale rozdíl (8%) nebyl statisticky významný (tj. byl náhodný).

  • Pokud vsak byla hospitalizace pro srdecní selhání vyloucena, rozdíl se stal statisticky významným (14,8 oproti 13,0%, coz je rozdíl 13%).
Yusuf uvedl, ze studie ukazuje hodnotu telmisartanu jako alternativního léku na snízení krevního tlaku a výsledek, i kdyz je skromný, je klinicky dulezitý kvuli velkému poctu pacientu, kterí nemohou tolerovat ACE inhibitory.
"Prestoze prínos je mírné velikosti, dopad na radu výsledku, vcetne kompozitu kardiovaskulární smrti, infarktu myokardu a mozkových príhod, stejne jako kardiovaskulární hospitalizace," rekl Yusuf.
Teo dodal, ze:
"Pozoruhodnou snásenlivost telmisartanu zduraznuje skutecnost, ze méne osob zastaví lécbu, pokud dostávali telmisartan ve srovnání s placebem."
"Úcinky blokátoru angiotenzinového receptoru telmisartan na kardiovaskulární príhody u vysoce rizikových pacientu s intolerancí na inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu: randomizovaná kontrolovaná studie."
Telmisartanová randomizovaná studie u pacientu s kardiovaskulárními onemocneními (TRANSCEND) vysetrujícími ACE.
Lancet, zverejnený online, 31. srpna 2008.
Prezentováno také na Evropské kardiologické kongresové spolecnosti 2008.
Kliknete zde pro Abstrakt v Lancet.
Kliknete zde pro klinické shrnutí studie (Cardiosource).
Zdroje: McMaster University, Cardiosource.
Napsal: Catharine Paddock, PhD

Míchání klarithromycinu se statiny by mohlo vést k hospitalizaci

Míchání klarithromycinu se statiny by mohlo vést k hospitalizaci

Antibiotikum klaritromycin a statiny snizující hladinu cholesterolu jsou nekteré z nejrozsírenejsích léku na svete. Nový výzkum vsak zjistil, ze nekteré kombinace techto dvou látek mohou zvýsit riziko nezádoucích úcinku av nekterých prípadech by mohly vést k hospitalizaci. Obvyklé antibiotikum klaritromycin je casto predepsáno vedle statinu.

(Health)

Dalsí zbrane vedou k méne smrti

Dalsí zbrane vedou k méne smrti

Více zákonu o zbraních ve stavu muze vést k mensímu poctu úmrtí na strelné zbrane ze sebevrazd a vrazd. Nález vycházel z nové studie o vsech 50 státech a byl publikován v interní medicíne JAMA. Kazdý rok zemre ve Spojených státech více nez 30 000 lidí v dusledku zranení ze strelných zbraní. Podle predchozího výzkumu je pravdepodobné, ze zbrane budou v domácnostech s mladistvými ve veku 13 az 17 let pravdepodobneji ulozeny bez problému, coz muze mít za následek vázné, hrozné nehody.

(Health)