cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Newcastle vedci nalezli genetický klíc k tomu, proc nekterí pacienti s rakovinou neodpovídají na lécbu

Ve studii financované charitou Leukemia & Lymphoma Research publikované v casopise leukémie Krev v lednu vedci z Newcastleské univerzity objevili variaci genu, která se vyskytuje u 20% populace, coz muze mít podstatný vliv na odpovedi pri lécbe u pacientu se vzácným typem rakoviny krve.
Geny CD95 jsou jedním z genu, které se podílejí na rízení smrti bunek v tele. Podle názoru vedcu muze mít abnormální verze genu CD95 také diktovat míru prezití pro jiné typy rakoviny, jako je lymfom, rakovina prsu a prostaty.
Výzkumníci zkoumali údaje od 231 osob diagnostikovaných s akutní promyelocytární leukémií (APL). Kazdý rok priblizne 200 lidí ve Velké Británii je diagnostikováno s APL, coz neúmerne postihuje mladé dospelé. Ve srovnání s vetsinou ostatních typu leukémie je míra prezití vysoká, pricemz vetsina pacientu s APL je zcela vylécena.
Závery nové studie ukázaly, ze pacienti s abnormální variantou genu CD95 mají podstatne nizsí sance na prezití, pricemz pouze 64% úcastníku studie APL s variantou prezívající dlouhodobe, ve srovnání se 79%, kterí mají normální verzi genu.
Pacienti s variantou genu casto nereagovali na lécbu od pocátku a behem týdnu po diagnostice zemreli na infekci. Pacienti s leukémií, kterí nereagují na chemoterapii, jsou casto náchylní k infekcím. Je obtízné predpovedet, kterí pacienti jsou vystaveni vysokému riziku vzniku této zivot ohrozující komplikace a vedci zjistili, ze pacienti s APL s rizikovým genem meli petkrát vyssí pravdepodobnost úmrtí na infekci ve srovnání s pacienty s beznejsí verzí gen.
Dr. James Allan z týmu Newcastle University prohlásil:

"Zatímco je zapotrebí dalsího výzkumu, jsou tato zjistení velmi dulezitá. Testováním rizikového variantu genu CD95 bychom meli nyní pomoci lékarum identifikovat ty zranitelné pacienty s vysokým rizikem, ze nebudou reagovat na chemoterapii nebo nevyvíjet potenciálne fatální stranu Tyto pacienty mohou být lécen jiným zpusobem, aby se minimalizovalo riziko spatné odpovedi. "

V posledních letech byla terapie APL transformována pomocí kombinace chemoterapie a léku na bázi vitaminu A známého jako ATRA. Významne výzkumníci zjistili, ze pacienti s rizikovou verzí genu CD95 mají tendenci mít lepsí sance na prezití, pokud dostanou krome chemoterapie zvýsenou dávku ATRA.
Protein produkovaný genem CD95 hraje nekolik klícových funkcí v zivotním cyklu bunek, coz vysvetluje, proc chyby v rámci techto "genetických instrukcí" vedou k tak závazným úcinkum na schopnost pacientu bojovat proti leukemii. Geny CD95 rídí prenos "signálu smrti" na maligní bunky. Kdyz jsou tyto signály snízeny, bunky leukémie selhávají a vynásobí se v krvi. Podávání prípravku ATRA je zásadní, protoze bylo vyvinuto k obnovení procesu "signalizace smrti", coz z nej delá dokonalé lék pro pacienty s abnormální verzí genu CD95. Zjistení studie pomuze lékarum pri vývoji nových a vylepsených aplikací pro pouzití ATRA v lécbe APL.
Dr. David Grant, vedecký reditel pro výzkum leukemie a lymfomu, uvedl:

"Akutní promyelocytární leukémie je velmi agresivní karcinom krve, ale lécba se v posledních letech dramaticky zlepsila. Tento vzrusující výzkum je dalsím krokem k" individualizované "lécbe zalozené na specifických genetických charakteristikách kazdého pacienta, coz jeste více zvýsí míru prezití. "

Univerzita Newcastle byla v roce 2010 nazvána "Centrem excelence" v rámci lekací výzkumu leukemie a lymfomu v roce 2010. Univerzita investovala více nez 7 milionu liber do 18 projektu lékarského výzkumu v této oblasti.
Napsal Petra Rattue

Expozice kadmia zvysuje riziko rakoviny prsu

Expozice kadmia zvysuje riziko rakoviny prsu

Nedávná studie, publikovaná v casopise Cancer Research, casopis Americké asociace pro výzkum rakoviny, vysvetluje, ze kadmium v ??potrave, které je kovem nacházejícím se v hnojivech pouzívaných na farmách a je velmi toxické, muze potenciálne predstavovat riziko rakoviny prsu. Agneta Akesson, Ph., Docentka Karolinska institut ve Svédsku, ríká: "Vzhledem k vysoké akumulaci v zemedelských plodinách jsou hlavními zdroji dietního kadmia chléb a dalsí obiloviny, brambory, korenové plodiny a zelenina.

(Health)

Indukcní práce spojené s vyssím rizikem autismu

Indukcní práce spojené s vyssím rizikem autismu

Vedci z Duke University Medical Center, kterí analyzovali rodokmenální a vzdelávací záznamy ze Severní Karolíny, nalezli spojení mezi indukcí nebo augmentací porodu a zvýseným rizikem autismu, který byl diagnostikován behem detství. Dve intervence, které vedci zkoumali, byly indukce stimulující kontrakce a augmentaci delohy, coz zvysuje sílu, trvání nebo frekvenci kontrakcí delohy.

(Health)