cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Newcastle vedci nalezli genetický klíc k tomu, proc nekterí pacienti s rakovinou neodpovídají na lécbu

Ve studii financované charitou Leukemia & Lymphoma Research publikované v casopise leukémie Krev v lednu vedci z Newcastleské univerzity objevili variaci genu, která se vyskytuje u 20% populace, coz muze mít podstatný vliv na odpovedi pri lécbe u pacientu se vzácným typem rakoviny krve.
Geny CD95 jsou jedním z genu, které se podílejí na rízení smrti bunek v tele. Podle názoru vedcu muze mít abnormální verze genu CD95 také diktovat míru prezití pro jiné typy rakoviny, jako je lymfom, rakovina prsu a prostaty.
Výzkumníci zkoumali údaje od 231 osob diagnostikovaných s akutní promyelocytární leukémií (APL). Kazdý rok priblizne 200 lidí ve Velké Británii je diagnostikováno s APL, coz neúmerne postihuje mladé dospelé. Ve srovnání s vetsinou ostatních typu leukémie je míra prezití vysoká, pricemz vetsina pacientu s APL je zcela vylécena.
Závery nové studie ukázaly, ze pacienti s abnormální variantou genu CD95 mají podstatne nizsí sance na prezití, pricemz pouze 64% úcastníku studie APL s variantou prezívající dlouhodobe, ve srovnání se 79%, kterí mají normální verzi genu.
Pacienti s variantou genu casto nereagovali na lécbu od pocátku a behem týdnu po diagnostice zemreli na infekci. Pacienti s leukémií, kterí nereagují na chemoterapii, jsou casto náchylní k infekcím. Je obtízné predpovedet, kterí pacienti jsou vystaveni vysokému riziku vzniku této zivot ohrozující komplikace a vedci zjistili, ze pacienti s APL s rizikovým genem meli petkrát vyssí pravdepodobnost úmrtí na infekci ve srovnání s pacienty s beznejsí verzí gen.
Dr. James Allan z týmu Newcastle University prohlásil:

"Zatímco je zapotrebí dalsího výzkumu, jsou tato zjistení velmi dulezitá. Testováním rizikového variantu genu CD95 bychom meli nyní pomoci lékarum identifikovat ty zranitelné pacienty s vysokým rizikem, ze nebudou reagovat na chemoterapii nebo nevyvíjet potenciálne fatální stranu Tyto pacienty mohou být lécen jiným zpusobem, aby se minimalizovalo riziko spatné odpovedi. "

V posledních letech byla terapie APL transformována pomocí kombinace chemoterapie a léku na bázi vitaminu A známého jako ATRA. Významne výzkumníci zjistili, ze pacienti s rizikovou verzí genu CD95 mají tendenci mít lepsí sance na prezití, pokud dostanou krome chemoterapie zvýsenou dávku ATRA.
Protein produkovaný genem CD95 hraje nekolik klícových funkcí v zivotním cyklu bunek, coz vysvetluje, proc chyby v rámci techto "genetických instrukcí" vedou k tak závazným úcinkum na schopnost pacientu bojovat proti leukemii. Geny CD95 rídí prenos "signálu smrti" na maligní bunky. Kdyz jsou tyto signály snízeny, bunky leukémie selhávají a vynásobí se v krvi. Podávání prípravku ATRA je zásadní, protoze bylo vyvinuto k obnovení procesu "signalizace smrti", coz z nej delá dokonalé lék pro pacienty s abnormální verzí genu CD95. Zjistení studie pomuze lékarum pri vývoji nových a vylepsených aplikací pro pouzití ATRA v lécbe APL.
Dr. David Grant, vedecký reditel pro výzkum leukemie a lymfomu, uvedl:

"Akutní promyelocytární leukémie je velmi agresivní karcinom krve, ale lécba se v posledních letech dramaticky zlepsila. Tento vzrusující výzkum je dalsím krokem k" individualizované "lécbe zalozené na specifických genetických charakteristikách kazdého pacienta, coz jeste více zvýsí míru prezití. "

Univerzita Newcastle byla v roce 2010 nazvána "Centrem excelence" v rámci lekací výzkumu leukemie a lymfomu v roce 2010. Univerzita investovala více nez 7 milionu liber do 18 projektu lékarského výzkumu v této oblasti.
Napsal Petra Rattue

Rychlejsí MRI skenování s novým algoritmem

Rychlejsí MRI skenování s novým algoritmem

Lékari jsou schopni rozpoznat i nejranejsí príznaky rakoviny nebo jiných abnormalit pomocí magnetické rezonance (MRI), která skenuje vnitrek tela ve slozitých detailech, nicméne tyto vysetrení mohou být pro pacienty dlouhou a nepohodlnou zkuseností, protoze to vyzaduje lezet v zarízení az 45 minut.

(Health)

Druhé riziko rakoviny je hlavne omezeno na stejný typ recidivy

Druhé riziko rakoviny je hlavne omezeno na stejný typ recidivy

Celosvetove je priblizne 15% pacientu s nádorovým onemocnením diagnostikováno s druhou primární rakovinou. Studie publikovaná v casopise Canadian Medical Association Journal (CMAJ) odhaluje, ze ti, kterí prezili rakovinu, mají více nez dvojnásobek rizika druhého primárního karcinomu stejného typu, avsak riziko vývoje druhé rakoviny jiného typu je pouze okrajove vyssí.

(Health)