cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Novorozenci s chybející slezinou - identifikace genetického spojení

Studie publikovaná online v kvetnu 3 vydání Vývojová bunka ze výzkumníci na Weill Cornell Medical College a Rockefellerove univerzite identifikovali první gen nazvaný Nkx2.5, který je spojován se vzácným onemocnením nazývaným vrozené asplenie, v nemz se deti narodily bez sleziny.
Nedostatek sleziny znamená, ze tyto deti mají vysoké riziko úmrtí kvuli infekcím, kterým se nemohou bránit.
Studie, spolupráce mezi Dr. Selleri a jejím týmem a Dr. Jean-Laurent Casanova na Rockefellerove univerzite, která je profesorem v laboratori St. Giles v oblasti genetické genetiky infekcních nemocí, prokázala, ze Nkx2.5 reguluje vznik sleziny behem casného vývoje u mysí.
Objev vypadá slibne, ze vyvinul jednoduchý genetický screeningový test pro mutace Nkx2.5, který by mohl upozornit na ocekávání rodicu, ze jejich vyvíjející se díte se muze vyvíjet bez sleziny. Diagnostika by mohla potvrdit nález.
Vedoucí vedecká pracovnice Dr. Licia Selleriová, docentka na katedre bunecné a vývojové biologie na Weill Cornell Medical College, vysvetluje:

"Velkou zprávou je, ze s vhodnou preventivní antibiotickou lécbou tyto deti nebudou podléhat smrtelným infekcím. Tento test by mohl potenciálne zachránit zivoty."

Vzhledem k tomu, ze slezina je cástecne zodpovedná za boj s infekcemi, znamená to, ze deti bez sleziny vyzadují celozivotní lécbu antibiotiky.
Vetsina vrozené asplenie je diagnostikována behem pitvy po náhlé a neocekávané smrti dítete zpusobené rychlou smrtící infekcí bakteriemi zpusobujícími pneumonii nebo meningitidu.
Dr. Selleri uvádí:

"Z techto duvodu se domníváme, ze tento stav není tak vzácný, jak se domnívá. Ne kazdé díte, které zemre na infekci, dostane pitvu."

U pacientu s vrozenou asplenií vetsinou chybí jiné orgány. Nekdy vsak mají abnormality srdce a cév. Vetsina techto incidentu je sporadická, a proto se nemyslí, ze jsou zdedeny. Izolovaná vrozená asplena (ICA) je absence sleziny bez dalsích vývojových abnormalit. Prestoze vedci predpokládají, ze prícina ICA je genetická, pred touto studií nezjistily zádné lidské geny u lidí.
Dr. Casanova byla vedoucím výzkumníkem v drívejsí studii 20 pacientu s ICA, která ukázala, ze vetsina detí utrpela první závaznou infekci v dobe, kdy byli jeden rok, pricemz devet detí umíralo na invazivní pneumonii, zatímco Dr. Selleri má dlouhou historii studium vrozené asplenie u mysí. Objevil, ze transkripcní faktor Pbx je hlavním regulátorem vývoje sleziny u mysích modelu.
Dr. Matthew Koss, nedávný Ph.D. absolvent, vytvoril kmen mysí bez Pbx ve slezine a nekteré, které se narodily bez sleziny. Koss objevil regulacní modul, který je rízen pomocí Pbx a zameruje se na Nkx2.5 (gen za Pbx) ve vývoji sleziny mysího embrya a ze Pbx rídí rust sleziny prímou regulací exprese Nkx2.5, která zase kontroluje proliferace bunek v primitivním organismu sleziny.
Týmy sekvencovaly genetické vzorky pacientu s ICA, které pak analyzovaly pomocí celé sekvencní technologie exome, která umoznuje sekvenování celého kódujícího genomu u více pacientu. Zjistili, ze Nkx2.5 má být mutován v rodine asplenických pacientu, nekterí z nich zemreli na smrtelných infekcích, coz potvrzuje, ze Nkx2.5 je významný v lidské vrozené asplenie stejne jako v mysím modelu.

Dr. Selleri prohlasuje:
"Tato studie ilustruje jedinecnou sílu v pouzívání mysích modelu a lidské genetiky hand-in-hand. Ukazuje, jak lze genetické cesty identifikované v mysích modelech vyuzít k dalsímu porozumení patogenezi lidských onemocnení k lepsí prenatální diagnóze."

Pro vypracování komplexního prenatálního testu Dr. Selleri uvádí, ze dalsí studie musí být provedeny u dalsích pacientu a rodin s vrozenými aspleniemi.
Konecne uzavírá:
"Mozná, ze existují dalsí mutace, které pusobí ve shode nebo nezávisle na Nkx2.5 u jiných pacientu s asplení."

Laborator Rockefellerovy univerzity v soucasné dobe provádí dalsí studie na lidských pacientech, zatímco dalsí studie na mysích modelech pokracují v laboratori Weill Cornell.
Napsal Petra Rattue

Pití alkoholu a prínosu

Pití alkoholu a prínosu

Behem uplynulých peti let byly zdravotní výhody mírného pití siroce oslavovány v titulcích. Ti, kterí si myslí, ze vsechno príjemné musí být pro vás spatné, muze tato zpráva vypadat jako sen splnený. Samozrejme, existuje mnoho upozornení - a tyto studie nenaznacují, ze teetotalisté by meli vstoupit do pití nebo ze casté pijáci by meli zacít pít víc.

(Health)

Riziko chripky: pokryte si kasel pri oslavách Superbowl

Riziko chripky: pokryte si kasel pri oslavách Superbowl

Mít místní tým v Super Bowl znamená vetsí riziko úmrtí na chripku u lidí starsích 65 let, podle pruzkumu zverejneného v casopise American Journal of Health Economics. Sdílení potravin muze podporit prenos chripkového viru, varují vedci. Vlády intenzivne investují do pandemie chripky.

(Health)