cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Novorozená úmrtnost vyssí v USA nez 40 dalsích zemí

USA jsou na 41. míste v celosvetovém merítku, pokud jde o míru úmrtnosti novorozence, coz je pokles z 29. místa v roce 1990. Americká míra úmrtnosti novorozencu je dnes stejná jako v prípade Chorvatska, Kataru a Spojených arabských emirátu, podle nové zprávy zverejnené v PLoS Medicine. Clánek je spolupráce mezi WHO (Svetovou zdravotnickou organizací) a Save the Children, která pokrývá vsech 193 clenských zemí WHO behem dvou desetiletí.
The úmrtnost novorozence, také známý jako úmrtnost novorozence nebo neonatální úmrtnost, odkazuje na podíl detí, které zemrely behem prvních ctyr týdnu zivota.
Celosvetová úmrtí novorozencu klesla z 4,6 milionu v roce 1990 na 3,3 milionu v roce 2009. Tri hlavní príciny úmrtí novorozencu jsou závazné infekce, asfyxie a predcasné porodnictví. Ackoli pokles poctu v prubehu dvou desetiletí je dobrou zprávou, autori tvrdí, ze pokrok je prílis pomalý, zejména na africkém kontinentu.
Míra úmrtnosti novorozencu se v posledních dvou desetiletích zvýsila v 8 zemích, z nichz pet v Africe. V Africe byla míra úmrtnosti novorozencu v roce 1990 43,6 na 1000 zive narozených, ve srovnání s 35,9 v roce 2009, coz predstavuje pokles o méne nez 1% rocne.
Spoluresitel Dr. Joy Lawn z programu Save the Children's Save Newborn Lives rekl:

"Novorozenci sotva stojí na celosvetové zdravotní agende a tato studie uvádí tragické výsledky tohoto zanedbávání. Kazdorocne zemrou v prvních ctyrech týdnech zivota 3,3 milionu detí - a to navzdory existenci osvedcených, nákladove efektivních intervencí, které by mohly zachránit tyto zivoty novorozencu. "

Americká úmrtnost novorozence klesla o dve desetiletí o 26% ve srovnání s celosvetovým prumerem 28%. Amerika stojí za 40 jinými zememi, pricemz novorozence je 4,3 na 1 000 zive narozených.
V Afghánistánu zemre v prvním mesíci zivota 1 z kazdých 19 novorozencu úmrtnost novorozencu na 53 z 1000 narozených detí. V Indii zemre více nez 900 000 detí behem ctyr týdnu od narození. Behem posledních dvou desetiletí zemrelo více nez 4% detí narozených v Indii behem 28 dnu. Pet zemí tvorí více nez 50% vsech úmrtí novorozencu - Konzské demokratické republiky, Cíny, Pákistánu, Nigérie a Indie.

V roce 1990 mela Nigérie 5. nejvyssí mortalitu novorozence, nyní má 2. nejvyssí. Odborníci ríkají, ze pro africké zeme, aby dosáhly míry úmrtnosti zjistené v nejlepsích dvaceti prumyslove vyspelých zemích, budou trvat 155 let, pri soucasném tempu pokroku, zatímco Latinská Amerika bude trvat 30 let.
Lawn rekl:
"Víme, ze resení, která je tak jednoduchá, jak udrzet novorozence teplé, cisté a nálezite kojené, muze udrzet je nazivu, ale mnoho zemí je v zoufalé potrebe více a lépe vyskolených zdravotnických pracovníku na fronte, aby naucili tyto základní záchranné postupy. nejvetsím faktorem úmrtí matek a detí a zvláste 3,3 milionu novorozencu, kterí zbytecne kazdorocne umírají. Skolení více porodních asistentek a více komunitních zdravotnických pracovníku umozní zachránit mnoho dalsích zivotu. "

Podle WHO:
  • 40% vsech úmrtí detí do peti let celosvetove patrí mezi novorozence behem prvních ctyr týdnu zivota
  • Tri ctvrtiny vsech novorozencu se vyskytnou behem prvních sedmi dnu zivota
  • Témer polovina vsech matek a novorozencu v rozvojových zemích nedostává zádnou kvalifikovanou péci behem a bezprostredne po narození
  • Dve tretiny úmrtí novorozencu lze predejít
  • V rozvojových zemích vetsina novorozencu zemre doma
Napsal Christian Nordqvist

Cvicení muze snízit nutkání jíst

Cvicení muze snízit nutkání jíst

Vetsina lidí se domnívá, ze mohou "vycerpat chut" s energickým cvicením, nicméne tato teorie nemusí být zcela pravdivá - alespon bezprostredne po cvicení. Studie provedená u BYU (Brigham Youth University) od profesoru Jamese LeCheminanta a Michaela Larsona zjistila, ze cvicební motivace k jídlu je ve skutecnosti snízena po 45 minutách mírného az silného tréninku.

(Health)

Magnety stolních hracek predstavují smrtelnou hrozbu pro deti, ríká americký regulátor

Magnety stolních hracek predstavují smrtelnou hrozbu pro deti, ríká americký regulátor

Americká komise pro bezpecnost spotrebitelských výrobku (CPSC) tvrdí, ze se stále casteji vyskytují zprávy o tom, ze deti jsou ohrozeny vysoko výkonnými magnety, jako jsou ty, které jsou prodávány jako hracky pro dospelé. Deti vsech vekových kategorií, od batolat nahoru, polykají magnety, které mohou zpusobit vázná zranení, jako jsou díry v zaludku a strevech, zablokování strev, otravy krve a dokonce i smrt.

(Health)