cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nové náramek pro epileptické záchvaty ukazuje slib

Výzkumníci spolecnosti MIT spolecne s týmem z dvou nemocnic v Bostonu poskytli predcasné dukazy v tomto týdnu Neurologie, ze jednoduchý, nenápadný senzor zápestí dokáze merit závaznost epileptických záchvatu stejne presne jako elektroencefalogramy (EEG), aniz by vyzadoval elektrody na pokozku hlavy a elektrická vedení.
Prístroj by mohl potenciálne sbírat klinicky uzitecná data od pacientu s epilepsií behem jejich kazdodenních rutin, místo aby musel navstívit nemocnici pro pozorování. Pokud se potvrdí casné výsledky, zarízení by dokonce mohlo upozornit pacienty na okamzitou lékarskou péci, pokud jsou jejich záchvaty dostatecne závazné.
Profesorka mediálních umení a ved v MIT Rosalind Picard a její tým puvodne navrhli senzory pro merení emocních stavu detí s autismem, nebot jejich vnejsí chování se muze lisit od toho, co skutecne cítí. Snímac merí elektrickou vodivost kuze, coz oznacuje stav sympatického nervového systému, který rídí reakci cloveka na boj nebo létání.
Studie provedená v Detské nemocnici v Bostonu ukázala, ze cím je pacientova kozní vodivost vyssí behem záchvatu, tím déle trvá mozková reakce pacienta na obnovení neurálních oscilací, tj. Mozkových vln, které jsou mereny EEG.
Podle nejméne jedné klinické studie existuje korelace mezi trvání potlacení mozkových vln po záchvatech a poctem náhlých nevysvetlitelných úmrtí v epilepsii (SUDEP), ke kterým muze dojít po hodinách po záchvatu. Pouze v USA zemrou tisíce lidí ze spolecnosti SUDEP.

V soucasné dobe mohou pacienti s epilepsií pouzívat ruzná kritéria, z nichz jedna je doba trvání záchvatu, a zjistit, zda je záchvat dost hrozný, aby okamzite vyhledal lékarskou pomoc.
Nicméne Picard ríká:

"To, co jsme zjistili, bylo, ze tato míra závaznosti nemela nic spolecného s délkou záchvatu."

Údaje z senzoru zápestí by mohly v konecném dusledku poskytnout pacientum dulezité informace o tom, zda mohou pokracovat v tom, co delají, nebo jdou do nouzové místnosti. Výhody senzoru zápestí pro lécbu epilepsie se ukázaly být doplnkovým objevem.
Picard vysvetluje:
"Pracovali jsme s detmi na autistickém spektru a nevedeli jsme, ale mnozí z nich mají záchvaty."

Kdyz Picard a její tým prehodnotili údaje z jejich studií o autismu, zjistili, ze obrovské spicky v kozní vodivosti nekdy predcházely záchvaty. To vedlo k záveru, ze senzory mohou skutecne predpovedet pocátek záchvatu.
Mnoho studentu MIT v laboratori Picard pracovalo ve své laboratori prostrednictvím Programu prílezitostí v oblasti výzkumu MIT (UROP), mezi nimi i dcery Josepha Madsena, reditele epilepsie Surgery Program v detské nemocnici. Picard poznamenává: "Rozhodl jsem se, ze je cas se setkat s tátou UROP."
Madsen souhlasil, ze umozní týmu testovat snímace u pacientu s tezkou epilepsií, kterí byli hospitalizováni az do jednoho týdne pro neustálé sledování EEG. Picard a její tým diskutovali o tom, ze pro tento projekt budou vyuzívány nekolik "off-the-shelf" senzoru, ale ríká: "V té dobe nebylo nic, co bychom mohli koupit, co delalo to, co jsme potrebovali.
Podle studenta Picarda Ming-Zhera Poh:
"Je velkou výzvou, abychom zarízení vyrobili dostatecne robustní, aby vydrzel dlouhé hodiny nahrávání. Byli jsme zaznamenávat dny nebo týdny po sobe."

Nekteré ze svých prvních verzí senzoru ukázaly, ze nekteré pomerne casté gesty mohou zpusobit falesné signály a Picard ríká, ze odstranení náchylnosti senzoru k takovým zdrojum hluku se ukázalo být procesem pokusu a omylu.

Poh pridává:
"Hodne jsem premýslel o tom, jak to udelat opravdu pohodlne a co nejdál navzájem, a tak jsem je zabalil do typických potahu."

Vzhledem k tomu, ze jeho úcastníci studia byli deti, Poh ríká:
"Dovolil jsem jim, aby si vybrali svou oblíbenou postavu na jejich náramku - napríklad Superman nebo Dora Explorer, at uz se jim líbí cokoli, a meli na sobe náramek, ale v náramku se objevilo spousta komplikovaných snímku. "

Picard pokracuje ve zkoumání potenciálu zarízení predpovídat záchvaty, zatímco její spolupracovníci v detské nemocnici provádejí následnou studii, která byla popsána v Neurologie. Podobná studie se chystá zacít v nemocnici Brigham a Women's Hospital, která bude vyuzívat prizpusobené senzory vyrábené firmou Picard spolecnosti Affectiva.
Napsal Petra Rattue

OCD spojená se zánetem v mozku

OCD spojená se zánetem v mozku

Obsessivne-kompulzivní porucha je intruzivní stav, který se stále tezko lécí. Je to cástecne zpusobeno prícinou poruchy, která zustává skrytá. Nedávný výzkum vsak ukazuje prst na zánet mozku. Obvyklým príznakem OCD je posedlost cistotou. Obsedantne kompulzivní porucha (OCD) je charakterizována nekontrolovatelnými posedlostí a nutkováním.

(Health)

První transplantace lidské hlavy: "bude to úspech"

První transplantace lidské hlavy: "bude to úspech"

Muze to znít jako neco z Frankensteina Mary Shelleyové, ale moznost první transplantace lidské hlavy na svete je velmi reálná. V prosinci 2017 se plánuje provést tento postup spolu s týmem cínských chirurgu vedeným Dr. Xiaopingem Renem, který do dnesního dne provedl priblizne tisíc transplantací hlavy na mysích.

(Health)