cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový protokol WHO o "bezpecném a dustojném" pohrebisti Ebola

Svetová zdravotnická organizace vydala nový protokol pro "bezpecné a dustojné pohrbení" lidí, kterí zemreli na podezrení nebo potvrzenou onemocnení viru Ebola.
Kdyz clovek umre infikovaný Ebola, muze být jeho telo stále nákazlivé na onemocnení.

Zdravotní agentura OSN uvádí, ze nové postupy zduraznují zarazení rodinných príslusníku zemrelých a povzbuzují nábozenské obrady jako nezbytnou soucást bezpecného pohrbu.

Kdyz clovek umre infikovaný Ebola, jejich telo obsahuje vysoké hladiny viru a je potenciálne stále nákazlivé na onemocnení.

Clenové rodiny nebo komunity zesnulého pacienta se mohou nakazit Ebola, kdyz se z duvodu místních zvyku nebo nábozenských obradu dotýkají nebo umyjí telo zemrelého. Mohou se také infikovat z osobního majetku nebo listu, odevu a obvazu kontaminovaných telními tekutinami obsahujícími virus.

Expert Svetové zdravotnické organizace (WHO) na spolecnosti Ebola, Dr. Pierre Formenty, uvádí, ze behem pohrby osob, které zemrely na virové onemocnení Ebola, dochází k nejméne 20% nových infekcí a:

"Vytvárením duvery a úcty mezi pohrebními týmy, pozustalými rodinami a nábozenskými skupinami budujeme duveru a bezpecnost pri samotné reakci. Predstavujeme takové komponenty, jako je pozvání rodiny zapojit se do vykopávání hrobu a nabízet moznosti suchého zklidnení a zakrytí významný rozdíl v potlacení prenosu Ebola. "

Nový protokol WHO není urcen jen pro zdravotnický personál, ale pro kazdého, kdo se zabývá rízením mrtvých tel a pohrbením pacientu, u kterých je podezrení na infekci nebo potvrzeno jako infikovaná Ebola, kdyz zemreli.

Skládá se z 12 kroku, které by mely hrbitovní týmy dodrzovat, aby zajistily bezpecné zakopávání, pocínaje okamzikem, kdy dorazí do vesnice nebo do vesnice mrtvého pacienta Ebola a dokoncí se jejich príchod zpet do nemocnice nebo do ústredí po pohrbu a dezinfekci.

Nový protokol byl vytvoren interdisciplinárním týmem odborníku z WHO, Mezinárodní federace spolecností Cerveného kríze a Cerveného pulmesíce a nábozenských organizací, vcetne Svetové rady církví, islámské pomoci, Caritas Internationalis a World Vision.

Konzultují s nábozenskými vudci v postizených zemích, aby pomohli identifikovat a definovat, co znamená "dustojný pohreb" v muslimské a krestanské víre.

Ebola pohrební protokol popisuje suché ablutions a jiné bezpecné a smysluplné alternativy

Lékarstí antropologové, kterí zkoumali kulturní význam a hodnoty pohrebních postupu v postizených zemích, také prispeli. Vyvinuli smysluplné a bezpecné alternativy k dotyku a koupání zemrelého.

Postupy krok za krokem popisují, jak provádet bezpecné a dustojné pohrby - s konkrétními pokyny pro muslimské a krestanské pohrby - a podporuje zaclenení clenu rodiny a duchovních do plánování a prípravy pohrbu, jakoz i samotného pohrbu.

Rehanah Sadiq, muslimský kaplan s univerzitními nemocnicemi Birmingham NHS Foundation Trust ve Velké Británii, byl konzultantem pri príprave nového protokolu. Ríká, ze dává rodinám bezpecnou alternativu k tomu, aby zachovala praktiky, které jsou drahé, "pomáhá jim být soucástí rozhodovacího procesu, coz je dulezité zejména v dobe, kdy se mohou cítit bezmocní."

"Je z islámského právního rozhodnutí jasné, ze nutnost nábozenského mytí tela pred pohrbem pacientu, kterí zemrou z Ebola, je nadmerne ovládána," poznamenává a dodává: "Je vsak dulezité pomáhat rodinám, uzavrení tím, ze je zajisteno, ze v muslimských pohrbech jsou zastoupeny posvátné obrady, jako je napríklad suché omývání, oblékání tela a modlení nad zemrelým. "

Zdravotní expert spolecnosti Caritas Internationalis Monsignor Robert J. Vitillo, který pomáhá místní církvi v Monrovii v Libérii ve své odezve Ebola a je také vedoucím delegace v OSN v Zeneve, ríká:

"Poskytnout rodine prílezitost podívat se na telo zesnulého, zajistit, aby byl hrob vhodne oznacen, a umoznit nábozenským vudcum nabízet modlitby a rodinné príslusníky moznost házet první pudu - to jsou dulezité pobídky pro povzbuzení rodin pokracovat nalézt sílu ve své víre a udrzet ostatní cleny rodiny v bezpecí pred infekcí. "

Ochranná pomucka není nutná, kdyz se setkáváme s rodinami zesnulých pacientu s Ebola

Protokol obsahuje zpusoby, jak mohou pohrební týmy Ebola bezpecne pracovat pri respektování potreb rodin a komunit. Napríklad nevyzaduje, aby nosili osobní ochranné pomucky (OOP), kdyz se poprvé setkají s rodinou, a navrhuje, aby pozádali rodinu, pokud mají nejaké konkrétní pozadavky ohledne správy pohrbu a osobních efektu zemrelého.

Kdo ríká, ze budou hledat a pouzívat zpetnou vazbu od nábozenských vudcu a komunitních vudcu, stejne jako samotných pohrebních týmu, aktualizovat a zdokonalit protokol.

Zdravotní agentura OSN ve svém nejnovejsím hodnocení stavu uvádí, ze do 2. listopadu 2014 bylo potvrzeno 13 042 prípadu pravdepodobných a podezrelých prípadu virové nemoci Ebola a 4 818 hlásených úmrtí. Sest zemí - Guinea, Libérie, Mali, Sierra Leone, Spanelsko a USA - jsou v soucasné dobe postizeny vypuknutím a dva - Nigérie a Senegal - jiz nejsou postizeny.

Ve trech zemích s rozsáhlým a intenzivním prenosem se zdá, ze míry výskytu v Guineji jsou stabilní, v Sierra Leone stále rostou a v Libérii klesají.

Mezitím, Zdravotní novinky dnes nedávno zjistila, jak experimentální inhalovatelná anti-Ebola vakcína slibuje následující pokusy na zvíratech, které ji srovnávají s injektovanými formami.

Prekonání leptinové rezistence v bitve proti obezite

Prekonání leptinové rezistence v bitve proti obezite

Jak leptin, hormon, který reguluje metabolismus a telesnou hmotnost, interaguje s dulezitým mozkovým receptorem, dal vedcum z University of Michigan prehled o mozných zpusobech boje proti obezite, poruchám metabolismu a nekterým zánetlivým onemocnením, uvádí zpráva publikovaná v publikaci Molecular Cell in Ríjen 2012.

(Health)

Antigeny specifické Treg bunky pro lécbu Crohnovy nemoci - pokus

Antigeny specifické Treg bunky pro lécbu Crohnovy nemoci - pokus

TxCell predstavuje konecné pozitivní výsledky klinické studie fáze I / II s antigenem specifickými Treg bunkami pri Crohnove nemoci. V týdnu United European Gastroenterology Week (UEGW) ve Stockholmu predstavil spolecnost TxCell SA konecné pozitivní výsledky studie fáze I / II OvaSave® vyvinuté pro lécbu pacientu se závaznou chronickou aktivní Crohnovou chorobou (CATS-1).

(Health)