cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nové pokyny WHO snizují príjem volných cukru

Dospelí a deti by mely podle nového pokynu Svetové zdravotnické organizace snízit svuj denní volný príjem cukru na méne nez 10% svého celkového energetického príjmu.
"Máme pevné dukazy, ze udrzování príjmu volných cukru na méne nez 10% celkového príjmu energie snizuje riziko nadváhy, obezity a zubního kazu," ríká Dr. Francesco Branca.

Glukóza, fruktóza, sacharóza a stolní cukr jsou príklady volných cukru. Tyto cukry se nacházejí prirozene v medu, sirupech a ovocných stávch, ale mohou být také pridávány do potravin a nápoju výrobci.

Svetová zdravotnická organizace (WHO) vysvetluje, ze vetsina cukru spotrebovaného v techto dnech je ukrytá v rámci zpracovaných potravin, které nemusí být nutne vnímány jako "sladkosti". Kdo poskytne príklad 1 polévkové lzíce kecupu obsahujících asi 4 g volných cukru, zatímco plechovka obsahuje az 40 g volných cukru.

Kdo také zjistí, ze volný príjem cukru se v jednotlivých regionech lisí. Napríklad, zatímco volný príjem cukru predstavuje asi 7 - 8% celkového príjmu energie v Madarsku a Norsku, predstavuje v Portugalsku témer 25% celkového energetického príjmu.

Také v rámci zemí se volná dávka cukru lisí mezi mestskými a venkovskými populacemi. V Jizní Africe zpráva WHO konstatuje, ze volný príjem cukru predstavuje 7,5% celkového príjmu energie mezi venkovskými komunitami, ale je vyssí v mestské populaci na 10,3%

"Máme pevné dukazy, ze udrzování príjmu volných cukru na méne nez 10% celkového príjmu energie snizuje riziko nadváhy, obezity a zubního kazu," ríká Dr. Francesco Branca, reditel odboru výzivy pro zdraví a rozvoj Dr.

"Provedení zmen politiky na podporu této skutecnosti bude klícové, pokud budou zeme splnovat své závazky ke snízení záteze nekomunikovatelných onemocnení," dodává Dr. Branca.

Nové pokyny se vsak netýkají cukru nacházejících se v cerstvém ovoci, zelenine a mléce, protoze neexistují zádné dukazy, které by odhalily souvislost mezi nezádoucími úcinky a konzumací techto cukru.

Nové pokyny WHO jsou "zalozeny na analýze nejnovejsích vedeckých poznatku", uvádí organizace.

Tento dukaz - který organizace oznacuje za "silný" a proto je vhodný pro prijetí politiky - ukazuje, ze dospelí, kterí konzumují nizsí mnozství volných cukru, mají nizsí telesnou hmotnost a ze zvysování mnozství cukru ve strave je spojené s nárustem hmotnosti.

Krome toho deti s nejvyssím príjmem sladkých nápoju jsou více ohrozeny obezitou nez deti s nízkým príjmem techto nápoju. Pokud je více nez 10% celkového príjmu energie odvozeno z volných cukru, existuje také zvýsené riziko zubního kazu.

Navrhované dalsí snízení na 5% príjmu energie je "podmíneným doporucením"

Existuje vsak jen málo studií o této problematice u populací s nízkým príjmem cukru. Byly provedeny pouze tri studie na celostátní úrovni, které srovnávaly dusledky celkového príjmu energie, který se skládal z 5% volných cukru s 10% príjmem.

Jako takový je v rámci poradenského systému zalozeného na dukazech WHO dalsí snízení na méne nez 5% celkového energetického príjmu povazováno za "podmínené doporucení". Podmínená doporucení pro otázky verejného zdraví vydává organizace, pokud kvalita dukazu nemusí být dostatecne silná.

WHO popisuje podmínené doporucení jako "ten, kde by zádoucí úcinky dodrzování doporucení pravdepodobne prevazovaly nad nezádoucími úcinky, ale je treba objasnit tyto kompromisy".

Cukr je naléhavý problém ve zdravotnictví práve ted. V únoru, BMJ publikoval výsledky setrení, které tvrdilo, ze vystavuje "rozsáhlé vazby" mezi cukrovarnickým prumyslem a vedci v oblasti verejného zdraví.

Nedávno, Zdravotní novinky dnes také provozovala funkci Spotlight, která zkoumala prínosy bez cukru.

Výzkumníci vytvárejí metodu zamerování a zabíjení skodlivých bakterií

Výzkumníci vytvárejí metodu zamerování a zabíjení skodlivých bakterií

Vedci ríkají, ze vyvinuli zpusob, jak zabíjet pouze skodlivé bakterie prítomné v Escherichia coli, opoustejí "dobré" bakterie, které pomáhají posilovat a chránit nás imunitní systém, aby vykonávali svou práci. To je podle studie zverejnené v casopise Applied Catalysis B: Environmental. Je dobre známo, ze infekce a onemocnení mohou být zpusobeny expozicí virem, bakteriím a plísním.

(Health)

Viry mohou sanitizovat vodní rostliny a bojovat proti smrtícím superbugs

Viry mohou sanitizovat vodní rostliny a bojovat proti smrtícím superbugs

Vedci, kterí vyvinuli zpusob pouzití viru k zabíjení kolonií bezných choroboplodných bakterií Pseudomonas aeruginosa, ríkají, ze mohou být prizpusobeny k dezinfekci cistíren vody a pomáhají bojovat proti smrtelným antibiotikum rezistentním bakteriím nebo takzvaným "superbugum". V dokumentu, který byl nedávno publikován v casopise Biotechnology and Bioengineering, Zhiqiang Hu, docent na oddelení civilního a environmentálního inzenýrství na univerzite Missouri a Yanyan Zhang, nedávný absolvent oddelení, popisují, jak pouzívali skupinu viru známých jako bakteriofágy, aby resili výzvu k nicení bakteriálních biofilmu.

(Health)