cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nové varování pred odchodem kojencu spící v autosedacích

Vedci na Novém Zélandu nedávno vyzkouseli vlozku bezpecnostního bezpecnostního sedadla, která byla navrzena tak, aby se snízilo riziko udusení drobných detí. Zatímco to prokázalo jistý prínos, vedci varují, ze je stále dulezité, aby rodice nikdy nezanechali malé deti spící v autosedacce.

Profesor Alistair Gunn a kolegové z katedry fyziologie na univerzite v Aucklandu napsali clánek publikovaný online Pediatrie tento týden. Zjistili, ze zatímco plastová vlozka z penového materiálu snizuje pocet detí, které prestaly dýchat, nezmensila celkovou rychlost epizod s nízkým obsahem kyslíku.

V roce 2006, Gunn tým hlásil v a BMJ papír, ze predcasne narozené kojence a plnoleté deti s urcitými zdravotními podmínkami jsou vystaveny riziku docasného prerusení dýchání (apnoe), zatímco jsou zadrzovány v polokontinuálních bezpecnostních sedadlech. Uvedli také, ze studie ukazují, ze dokonce i nekteré plnohodnotné deti mohou zazívat období nízké saturace kyslíkem.

Zatímco malé detské bezpecnostní sedacky jsou nezbytné pro ochranu mladých detí pred úrazem a smrtí pri dopravních nehodách, nemely by být ponechány bez dozoru spát v nich, ríkali.

Ted se v tomto posledním príspevku zabývá tým, ze navázal na svuj drívejsí výzkum, aby zjistil úcinnost pridané bezpecnostní vlozky, která je jiz komercne dostupná, ríká hlavní vedoucí Dr. Christine McIntosh ve svém prohlásení:

"Kdyz se usnuly na sedadlech, hlavy detí se zpomalily." Chteli jsme zjistit, zda by vlozka, která dovoluje kojencové hlave odpocívat ve vzprímené poloze, mohla zlepsit bezpecnost tím, ze snízí dobu nízkého kyslíku. "

V rámci randomizované kontrolované studie sledovalo telo telo 78 detí, které byly v prumeru osmdnové, kdyz spali v autosedackách s vlozkou (39 kojencu) a bez ní (39 kojencu). Funkce tela byly mereny vcetne dýchání a hladiny kyslíku v krvi (saturace hemoglobinu kyslíkem).

Výzkumníci zjistili, ze ve srovnání s detmi, kterí nemeli vlozku, deti, které prodelaly méne epizod, kde prestaly dýchat kvuli obstrukci dýchacích cest, spolu s poklesem hladiny kyslíku behem techto epizod. Vlozka vsak významne nezmensila celkovou rychlost mírne nízkých kyslíkových príhod.

Výsledky ukázaly, ze vlozka do autosedacky byla spojena s významným snízením ve trech opatreních: rychlosti obstruktivní apnoe, závaznosti událostí desaturace kyslíku a casu, kdy saturace kyslíku klesla pod 85%.

"Obe skupiny vykazovaly behem prvé hodiny spánku malý pokles prumerné koncentrace hemoglobinu kyslíkem (SpO2)," písí autori a dodává, ze "neexistuje zádný rozdíl mezi vlozkou a zádnou vlozkou v míre stredních desaturací".

Stanovily mírné desaturace jako pokles SpO2 o 4% nebo více, trvající 10 sekund nebo více.

McIntosh ríká:

"Dokonce i snizování závaznosti poklesu hladiny kyslíku je dulezité a je dobrým indikátorem, ze vlozka pomáhá detem delat bezpecnejsí."

Dodává vsak, ze zjistení také zduraznují "dulezitost nepouzívání autosedacek jako místa spánku pro kojence".

"Náhlé neocekávané úmrtí u kojencu (SUDI) se mohou obcas vyskytnout v sedadlech / kapslích," ríká McIntosh.

Jiní výzkumní pracovníci také vyzvali k tomu, aby bezpecnostní sedadla pro velmi malé deti byly pouzívány pouze pro ochranu pri cestování, a nikoliv jako náhrada jeslí.

Napsal Catharine Paddock PhD

Srdecní selhání: terapie kmenovými bunkami muze zhorsit poskození srdce

Srdecní selhání: terapie kmenovými bunkami muze zhorsit poskození srdce

Terapie kmenových bunek je casto "poslední mozností" lécby u pacientu s end-stage srdecním selháním. Nová studie vsak zjistila, ze lécba by mohla být více skodlivá nez uzitecná, pokud se jedná o srdecní kmenové bunky. Autologní lécba kmenovými bunkami pomocí kardiálních kmenových bunek by mohla být skodlivá pro pacienty se srdecním selháním.

(Health)

Typ 1, typ 2 a gestacní diabetes rizikové faktory

Typ 1, typ 2 a gestacní diabetes rizikové faktory

Obsah Typ 1 Typ 2 Gestacní diabetes Rízení rizikových faktoru Tento clánek je o rizikových faktorech pro diabetes mellitus. Obvykle jen nazývaný diabetes, je to onemocnení, ke kterému dochází, kdyz telo nevytvárí inzulín a nevyuzívá ho tak, jak by mel. Cukrovka vede k tomu, ze osoba, která má prílis mnoho cukru, nazývaného glukóza, je v krvi a nedostatecne v bunkách.

(Health)