cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová ockovací látka pro Ebola prokázala dlouhodobou imunitu u zvírat

Vedci vyvinuli novou vakcínu, která muze poskytnout dlouhodobou imunitu proti viru Ebola a mohla by být potenciálne pouzita ke snízení infekce zpusobené virem u populací divokých afrických opic.
Africké velrybí opice jsou jedním z hlavních zdroju prenosu viru Ebola do lidské populace.

Stejne jako ochrana lidoopu, studie, publikoval v Vakcína, má také dusledky pro budoucí ockování u lidí proti viru Ebola.

"Vzhledem k dopadu viru Ebola na pocet afrických opic ve volné prírode a úlohu lidoopu jako cesty prenosu viru Ebola na cloveka prostrednictvím obchodování s masem z keru by taková ockovací látka byla výhodná pro lidi a divoké lidoopy stejne , "ríká odpovídající autor Dr. Michael Jarvis.

Africká opice jsou jedním z hlavních zdroju prenosu viru Ebola na cloveka. Prevence infekce mezi populacemi lidoopu by mohla snízit pravdepodobnost výskytu budoucích vzplanutí mezi lidmi. Krome toho je virus Ebola povazován za hlavní hrozbu pro prezití divoké opice a úspesná vakcína by mohla pomoci stabilizovat ohrozené populace.

V multiinstitucionální studii vyvinuli vedci vakcínu zalozenou na cytomegaloviru (CMV) - bezném viru schopném infikovat témer kazdého cloveka, který zrídka zpusobuje príznaky. CMV se obvykle týká pouze tehotných nebo lidí s oslabeným imunitním systémem.

Výhody zalození vakcíny na CMV spocívají v tom, ze je úcinná pri vyvolání imunitní odpovedi, je specifická pro druh a muze se také snadno sírit od jednotlivce k jednotlivci.

Jedním z nejvetsích prekázek pro dosazení vysokého pokrytí ockováním mezi divokými africkými lidoopy je skutecnost, ze mnoho z nich zije ve vzdálených a neprístupných oblastech, takze praktická ockování je témer nemozné. Ockovací látka proti viru Ebola na bázi CMV by se mohla sírit populacími divokých lidských ptáku, coz by znamenalo vysokou úroven imunity bez nutnosti prímého kontaktu.

"Musíme jít, nez budeme moci bezet, ale tato studie nám poskytla trochu skok," ríká doktor Jarvis. "Tento prístup rozsirování vsak potenciálne predstavuje praktické resení aktuálne neresitelného problému dosazení vysokého pokrytí ockováním u neprístupných populací lidských opic."

Imunita poskytovaná vakcínou chránenou proti viru Ebola po dobu nejméne 119 dnu

Práce výzkumných pracovníku vychází z drívejsí studie provedené v roce 2011, ve které demonstrovalo schopnost vakcíny zalozené na CMV poskytovat ochranu pred virem Ebola v modelu mysí.

Stejne jako vetsina studií mysí, které se týkaly viru Ebola, studie z roku 2011 hodnotila pouze ochranu pred virem Ebola krátkodobe po ockování. Pozorovaná doba je obvykle 6 týdnu po podání vakcíny.

Pro tuto studii vedci vyhodnotili imunitu proti viru Ebola po delsí dobu. Tým prokázal, ze vakcína zalozená na CMV poskytla dlouhodobou imunitu, pricemz reakce specifické pro virus viru Ebola byly udrzovány po dobu více nez 14 mesícu po jediné dávce. Imunita poskytovaná ockovací látkou trvala priblizne 4 mesíce (119 dní).

Dalsím krokem pro výzkumné pracovníky bude vyzkousení vakcíny v modelu makaku Ebola, který je povazován za "zlatý standard" pri testování vakcín v modelu srovnatelném s prenosem viru mezi lidmi lidmi a lidmi.

Zustanou jeste otázky, které budou potrebovat odpoved pred tím, nez bude vakcína vyvinutá pro prímé pouzití u lidí. Vedci musí prozkoumat, jakou úroven imunity prinásí rozsírené vakcíny zalozené na CMV, protoze az dosud byla vakcína podána pouze prímo.

Prozatím vsak výzkum nabízí slib. Dlouhodobá imunita poskytovaná vakcínou v její soucasné podobe je rozhodující pro konecný úspech rozsirující se vakcíny a atraktivní charakteristiku pro kazdou vakcínu urcenou k pouzití u lidí.

Nedávno, Zdravotní novinky dnes hlásil príbeh lékare z USA, který byl po ockování z experimentální nouzové vakcíny zjisten jako cistý z viru Ebola. Lékar predtím utrpel poranení jehlou pri práci v jednotce Ebola, címz je vystavil vysokému riziku infekce.

Jak inzulín a glukagon pusobí na regulaci hladiny cukru v krvi

Jak inzulín a glukagon pusobí na regulaci hladiny cukru v krvi

Obsah cukru v krvi a zdravotní predpisy Problémy s cukrem v krvi zpusobené cukrovkou Jak hladiny cukru v krvi ovlivnují telo Pankreas vylucuje inzulín a glukagon, které hrají zásadní roli pri regulaci hladiny cukru v krvi. Tyto dva hormony fungují v rovnováze. Pokud je hladina jednoho hormonu mimo ideální rozmezí, hladina cukru v krvi muze klesnout nebo klesat.

(Health)

Medené povrchy "rychle znicí norovirus"

Medené povrchy "rychle znicí norovirus"

Vedci ríkají, ze zjistili, ze povrchy medi a slitin medi jsou schopné znicit velmi nákazlivou chorobu, norovirus, podle studie zverejnené v casopise PLOS ONE. Norovirus je nejcastejsí spoustec gastroenteritidy, coz zpusobuje, ze jednotlivci mají bolest zaludku, zvracení, nevolnost a prujem.

(Health)