cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový test moci muze snízit potrebu cerpání krve

Vedci navrhli zpusob testování moci pro markery onemocnení, které by mohly snízit potrebu krevních vzorku.
Jejich nový zpusob cistení bílkovin ve vzorcích moci by mohl snízit potrebu cerpat krev pro testy, ríkají vedci.

Nový test slibuje, ze bude rychlejsí a levnejsí nez soucasné testy moci, tvrdí výzkumníci z Clemsonovy univerzity v Jizní Karolíne, kterí o tom písu v casopise Proteomika - klinické aplikace.

Proteinové vedlejsí produkty onemocnení a drog mohou skoncit v stopových mnozstvích v moci. Mohou napríklad odhalit casné známky onemocnení srdce, zda má clovek poruchu spánku a zda telo príjemce transplantátu odmítá novou ledvinu.

V soucasné dobe není snadné najít tyto bílkoviny kvuli vysokému mnozství soli v moci, jako hlavní autor Kenneth Marcus, profesor analytické chemie, vysvetluje:

"Od tebe más témer morskou vodu a snazím se najít neco mnohem mensího nez jehla v sena. Koncentrace techto bílkovin by byla jedna cást miliardy."

Jádrem nového testu je materiál nazývaný "kapilární kanálová polymerní vlákna" nebo vlákno C-CP, které pomáhá úcinne extrahovat proteiny pred vysetrením.

Proteiny prilepí na vlákna, kdyz je sul odmyta

Ve svém studijním materiálu popisuje tým, jak zabalili vlákna C-CP do plastových trubicek a poté prosly vzorky moci skrze ne v odstredivce, která se otácela po dobu 30 sekund.

Následne opláchly zkumavky deionizovanou vodou, aby se umyli sul a dalsí necistoty. Protoze se bílkoviny nerozpoustejí ve vode, zustávají na vláknech prilepené.

Vedci pak provedli rozpoustedlo skrz zkumavky v odstredivce po dobu 30 sekund, aby extrahovaly vycistené proteiny z C-CP vláken.

Na konci tohoto procesu mohou být purifikované proteiny ulozeny v plastových lahvickách a uchovávány studené, dokud není cas, aby byly analyzovány hmotnostním spektrometrem.

Vedci byli schopni získat asi 12 vzorku behem 5 minut. Bylo by mozné získat více vzorku v té dobe s vetsí kapacitou odstredivky, ríkají.

Metoda vláken je "mensí, rychlejsí, levnejsí" nez pouzití polymerových perlicek

Soucasné metody cistení proteinu pred screeningem hmotnostního spektrometru pouzívají polymerní perlicky. Profesor Marcus vsak ríká, ze pouzívání vláken C-CP zpusobuje, ze jejich metoda je "mensí, rychlejsí a levnejsí".

V prehledu studie Youhe Gao, profesor biochemie a molekulární biologie na Pekingské normální univerzite, tvrdí, ze dusledky nálezu mohou jít dál, nez predpokládají výzkumní pracovníci, "jednoduse proto, ze moc je dulezitejsí nez vetsina badatelu biomarkeru."

Vysvetluje, ze moc "hromadí vsechny druhy zmen a má být lepsím zdrojem biomarkeru nez krve," protoze ruzné procesy v tele omezují zmeny v krvi. Také mocí je nejsnadnejsí telní tekutina, aby se mohla odebrat.

Profesor Markus ríká, ze dalsí výhodou jejich metody je, ze by bylo snadnejsí pouzívat vzorky moci od kojencu. Soucasné metody vyzadují velké vzorky moci, ale jejich pouzívá pouze nekolik mikrolitru.

Mezitím, Zdravotní novinky dnes nedávno uvedla, jak muze objev genetického biomarkeru vést k krevní zkousce, která predem predpovídá rakovinu.

Psaní v casopise EBioMedicine, výzkumníci z severozápadní a Harvardské univerzity popisují, jak zjistili, ze telomery v krvi - ochranné konce retezcu DNA, které jim zabranují rozpadnout - stárnou rychleji a pak prestanou stárnout nekolik let v období pred diagnózou rakoviny.

Zdravá strava, cvicení "nestací k lécbe obezity," ríkají odborníci

Zdravá strava, cvicení "nestací k lécbe obezity," ríkají odborníci

Lidé, kterí jsou obézní, jsou casto informováni, aby jíst zdravejsí a cvicení více, aby zhubnout. Ale v clánku nedávno zverejneném v The Lancet Diabetes & Endocrinology odborníci na obezitu tvrdí, ze tento stav je chronickým onemocnením, které muze být zpusobeno biologickými faktory, coz znamená, ze mnoho prípadu nemusí být vyléceno zdravou výzivou a fyzickou aktivitou samotnou.

(Health)

Rozptýlení rakoviny muze být zastaveno blokováním vývojového proteinu

Rozptýlení rakoviny muze být zastaveno blokováním vývojového proteinu

Protein, který je aktivní v pestování embryí, ale není normální dospelá tkán, byl také nalezen v ruzných typech rakoviny. Nyní nová americká studie naznacuje, ze muze zapnout metastázu, schopnost rakovinných bunek se sírit a vytváret nové nádory v jiných cástech tela. Vedci tvrdí, ze nabízejí nový cíl pro lécbu proti rakovine, která blokuje protein bez poskození zdravých bunek.

(Health)