cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový mocový test muze predpovedet predcasný porod a spatný rust plodu

Nový, neinvazivní test by mohl být pouzit v pocátcích tehotenství, aby se predpovedi predcasného porodu a spatného vývoje plodu.

Porucha rustu, zrychlený prírustek hmotnosti, kardiovaskulární poruchy a dalsí zdravotní problémy v detství jsou spojeny s predcasným porodem a omezením rustu plodu.

Predcasné porodení je definováno jako stav, kdy se díte narodilo pred 37. týdnem tehotenství. Omezení rustu plodu je, kdyz narozená váha novorozence klesne pod desátý percentil jejich predpokládané porodní hmotnosti.


Porucha rustu, zrychlený prírustek hmotnosti, kardiovaskulární poruchy a dalsí zdravotní problémy v detství jsou spojeny s predcasným porodem a omezením rustu plodu.

Predcasné porod je stále castejsí - za posledních 10 let se zvýsilo v rozvinutých regionech o 19,4%, pricemz USA predstavovaly 42% vsech predcasných porodu v roce 2010.

Nedávná zpráva také zjistila, ze Recko zaznamenalo prudký nárust predcasného porodu za posledních 20 let. Nová studie proto zkoumala kohortu matek a detí z Kréty ve snaze najít molekulární biomarkery, které by mohly tvorit základ screeningového testu pro predpovedi predcasného porodu nebo omezení rustu plodu.

Nová studie vychází z predchozího výzkumu v této oblasti a je nejvetsí studií u lidí, která zatím zkoumala metabolomiku moci pro predpovedi rizika predcasného porodu a omezení rustu plodu.

Vedci vedeli, zda abnormality v skladování lipidu a nekteré metabolické cesty v prvním trimestru by mohly predvídat poskození rustu plodu. Je to proto, ze v prvním trimestru jsou nezbytné rozsáhlé zmeny techto faktoru, aby se usnadnil vývoj plodu.

Tým analyzoval metabolity nalezené v moci 438 tehotných zen a zjistil, ze zvýsené hladiny aminokyselinového lyzinu byly spojeny se spontánním predcasným porodem. Zjistili také, ze u zen, které musely být indukovány dríve, byly zjisteny zvýsené hladiny N-acetylovaného glykoproteinu.

Metabolické biomarkery byly také zjisteny pri spatném vývoji plodu. Snízené hladiny molekul acetátu, formiátu, tyrosinu a trimethylaminu byly spojeny s omezením rustu plodu. Navíc bylo zjisteno, ze zeny se snízenou hladinou techto metabolitu mají vyssí riziko vzniku cukrovky, protoze mohou mít vyssí hladinu inzulinu v krvi.

Hector Keun, vedoucí výzkumný pracovník katedry chirurgie a rakoviny na Imperial College v Londýne, popisuje zjistení:

"Zatímco víme, ze metabolismus u matky se podstatne mení behem tehotenství, aby pomohl dodat rostoucímu plodu zivinami, byli jsme prekvapeni, ze jsme videli tak brzy v tehotenství vazbu mezi metabolity, kterou bychom mohli snadno detekovat ve vzorku moci a nízké porodní hmotnosti.

Nase zjistení naznacují, ze by bylo mozné zlepsit identifikaci zen s vyssím rizikem privádení mensích detí nebo predcasného porodu pomocí neinvazivní technologie metabolického profilování na pocátku tehotenství. "

Keun ríká, ze dalsí vysetrování faktoru, které produkují molekuly spojené s predcasným porodem a chudým vývojem plodu, pomuze snízit pravdepodobnost techto skodlivých výsledku tehotenství.

"Budeme také zkouset, zda expozice temto metabolitum behem tehotenství má trvalý vliv na vývoj dítete po narození," dodává. Tým bude opakovat studii v nekolika dalsích zemích, aby pochopil prícinné faktory, které vedly k pozorování.

Pokud jde o duvody, proc predcasné porodení je v zemích prvního sveta, jako je Recko a USA, mnohem castejsí, rekl Keun Zdravotní novinky dnes ze odpoved jeste není jasná, "ale míra vzestupu naznacuje ekologickou a nikoli genetickou prícinu a práve tyto faktory zivotního prostredí aktivne zkoumáme."

Nedávno, Zdravotní novinky dnes hlásena studie zalozená ve Velké Británii, která zjistila, ze predcasne narozené novorozence mají o 30-50% vyssí pravdepodobnost, ze budou prezít v rusných novorozeneckých centrech ve srovnání s méne rusnými stredisky.

Samovrazedná doporucení vedou k pádu v sebevrazdách po celé Anglii a Walesu

Samovrazedná doporucení vedou k pádu v sebevrazdách po celé Anglii a Walesu

Podle nového výzkumu, který publikoval The Lancet, doslo k výraznému snízení míry sebevrazdy u zdravotních úradu v Anglii a Walesu, které prijaly novou radu sebevrazedných doporucení. Doporucení byla provedena Národní duverné setrení (NCI) na sebevrazdu a vrazdu lidí s dusevním onemocnením v 90. letech, coz je projekt, který se snazí sledovat sebevrazdu a zvysovat kvalitu zdravotní péce ve Velké Británii.

(Health)

Antibiotická rezistence se pri nových testech mnohem rychleji diagnostikovala

Antibiotická rezistence se pri nových testech mnohem rychleji diagnostikovala

Vedci, kterí vyvinuli dva ultra rychlé nové testy navrzené pro pouzití na celém svete, ríkají, ze dramaticky urychlují diagnostiku infekcí rezistentních vuci antibiotikum a zlepsí nasi schopnost kontrolovat rezistenci na antibiotika, která se objevuje globálne alarmujícím mnozstvím u rady bakteriálních druhu .

(Health)