cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nový mocový katétr muze snízit komplikace spojené se soucasnými zarízeními

Nový mocový katétr lze ocekávat, ze snizuje komplikace, které se bezne vyskytují, kdyz jsou k dispozici katetry, které jsou v soucasnosti k dispozici, nesprávne, uvedli výzkumní pracovníci na setkání americké urologické asociace (AUA).
"Významné komplikace mohou vyplynout z traumatu uretry zpusobené nevhodným infuzním katétrem uvnitr mocové trubice, vcetne silné bolesti, krvácení a infekce, které prodluzují hospitalizaci a zvysují náklady," uvedl David Aaronson, MD, urolog se spolecností Safe Medical Devices, LLC, v San Franciscu. Behem posledních dvou let trpelo 111 353 pacientu neinfekcní komplikace související s katétrem.
Dr. Aaronson a kolegové pridali k standardnímu modelu katétru bezpecnostní balón, který má snízit výskyt poranení souvisejícího s katétrem.

Výsledky jejich studie srovnávající nový bezpecnostní katétr oproti standardnímu katetru ukázaly, ze pri nesprávném nafukování uvnitr mocové trubice se "bezpecný balón" nového prototypu viditelne rozsíril ihned po naplnení, coz upozornovalo praktického lékare na nesprávné umístení katétru a tím se zabránilo moznému zranení.
Krome toho ve srovnání se standardním katétrem byl prumerný balonový tlak o 50% nizsí v prototypu katétru ve srovnání se standardním katétrem pri intraurethrálním nafukovacím balónu, coz vedlo k mensímu zranení pacienta.
Dr. Aaronson poznamenal, ze zhruba 20 az 30 procent vsech pacientu hospitalizovaných v USA absolvuje umístování mocových katétru. Komplikace jsou casto nehlásené, protoze jsou casto povazovány za nevyhnutelné.
Napsal Jill Stein
Jill Stein je parízský nezávislý lékarský spisovatel.

Lécba epilepsie projevuje nadeji na snízení poskození mozku vyvolaného mozkovou príhodou

Lécba epilepsie projevuje nadeji na snízení poskození mozku vyvolaného mozkovou príhodou

Cévní mozková príhoda je v USA nejcastejsí prícinou dlouhodobé invalidity, která kazdorocne postihuje více nez 795 000 Americanu. Ale podle nové studie muze být droga jiz schválená k lécbe epilepsie úcinná pri snizování poskození mozku u jedincu s ischemickou mrtvicí - nejcastejsí formou mrtvice.

(Health)

Mohla by pasivní expozice belení zvýsit míru infekce u detí?

Mohla by pasivní expozice belení zvýsit míru infekce u detí?

Tým evropských výzkumníku naznacil, ze pasivní expozice belidla v domácnosti muze zvýsit frekvenci respiracních a jiných infekcí u detí ve skolním veku. Bleach je siroce pouzíván v domácnostech, skolách a dalsích verejných budovách po celém svete jako cistící prostredek. Studie, publikovaná v odborném a environmentálním lékarství, zkoumala úcinky expozice belidla v domácnosti u detí ze skol ve Finsku, Spanelsku a Nizozemsku.

(Health)