cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Byla vyvinuta nová ultratenká nerozpustná elektronika

Miniaturní, zcela biokompatibilní, elektronické prístroje, které se mohou po urcitou dobu bezproblémove rozlozit do svého okolí, byly postaveny biomedicínskými inzenýry z Tufts University.
Tento objev "prechodné elektroniky", nové skupiny zarízení hedvábného kremíku, které fungují po urcitou dobu, po níz následuje dezintegrace, pripravují cestu pro lékarské implantáty, které nikdy nemusí být chirurgicky odstraneny. Mohlo by to být také potenciálním mezníkem pro kompostovatelnou spotrební elektroniku a zarízení pro monitorování zivotního prostredí.
Fiorenzo Omenetto, profesor biomedicínského inzenýrství na Tufts School of Engineering, a senior a odpovídající autor techto zjistení publikoval Veda ríká:

"Tato zarízení jsou polárním opakem konvencní elektroniky, jejíz integrované obvody jsou urceny pro dlouhodobou fyzickou a elektronickou stabilitu. Prechodná elektronika nabízí robustní výkon srovnatelný se soucasnými zarízeními, ale plne se resorbují do svého prostredí v predepsaném case, roky v závislosti na aplikaci. "

Vysoce moderní zarízení integrují tradicní asimilované obvody, horcík a kremík, ale v extrémne tenké forme, která je pozdeji uzavrena v hedvábném proteinu. Zatímco nejprve kremík vypadá jako vodotesný, nakonec se rozpustí ve vode, nicméne získání elektronických cástí se okamzite rozpustí, spíse nez po dlouhou dobu muze být výzva.
Prakticky nepatrný, tyto drobné obvody se rozpoustejí v malém mnozství vody nebo telesné tekutiny a jsou pak bezpecne reabsorbovány. Schopnost rídit materiály v tomto stupni umoznuje stanovit presne dobu trvání dezintegrace.

Suspenze zarízení je rovnez rízena vrstvami hedvábného bílkoviny, v nichz jsou elektronika podeprena a uzavrena. Silk bílkovina je z kokosu morusového a je silná, plne biologicky rozlozitelná a biologická. Výzkumníci úcinne ukázali novou platformu testováním tepelného zarízení u krys, zamereného na sledování a prevenci pooperacních infekcí.
Ve svém budoucím výzkumu výzkumníci predpokládají slozitejsí zarízení, která usilují o adaptabilitu v reálném case nebo reagují na zmeny zivotního prostredí, vcetne svetla, tlaku nebo chemie.
Napsal Kelly Fitzgerald

Velká deprese v USA: antidepresivní tabletka Popping císla nahoru

Velká deprese v USA: antidepresivní tabletka Popping císla nahoru

Antidepresiva, jako je Prozac, Paxil a Lexapro, jsou nyní tretí nejcasteji predepisovanou skupinou léku ve Spojených státech a Americané odhalují více antidepresiv nez kdykoli predtím. Zvýsení nemusí nutne znamenat, ze drogy jsou pouzívány nevhodne, ale je treba pochopit, proc se uzívání antidepresiva zvysuje.

(Health)

Zpozdení lécby ztencování krve muze zvýsit riziko demence

Zpozdení lécby ztencování krve muze zvýsit riziko demence

Fibrilace síní je castou formou srdecní abnormality a u pacientu, kterí ji mají, se casto predepisují antikoagulancia nebo redidla krevního reciste. Nový výzkum naznacuje, ze výskyt demencí se zvysuje u pacientu s fibrilací síní, jejichz antikoagulacní lécba je zpozdena. Nový výzkum naznacuje, ze v prípade fibrilace síní - typu arytmie - by mela být co nejdríve podávána redidla krev, aby se zabránilo riziku demence.

(Health)