cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Byla identifikována nová strategie lécby agresivních nádoru

Skupina výzkumníku identifikovala novou potenciální metodu lécby, která by mohla zabránit rustu nekolika druhu agresivních nádoru.
Telomery jsou umísteny na konci chromozomu a chrání genetické informace nalezené uvnitr.

Studie, publikovaná v Veda, podrobnosti o tom, jak by narusení cesty, kterou pouzívají rakovinové bunky k proliferaci, mohlo být klícem k potlacení rustu a prezití nádoru.

"Identifikace genetických markeru, které predpovídají zranitelnosti rakovinných bunek a nové léky k vykoristování techto zranitelných míst, je dnes ústredním bodem výzkumu rakoviny," ríká hlavní autor Lee Zou, vedecký reditel Massachusetts General Hospital (MGH).

Rakovinové bunky prezívají tím, ze se vyhýbají prirozeným procesum stárnutí a smrti, které normální bunky prodelávají.

V normálních bunkách regulují tyto procesy opakující se sekvence DNA nazývané telomery. Telomery se nacházejí na konci chromozomu, chrání je a zajistují, aby bunky pri rozdelení neztrácely genetické informace.

Behem casu se telomery erodují a zkracují. Jakmile jsou telomery erodovány do kriticky krátké délky, vysílá se signál, který informuje bunku, aby prestala delat, chrání genetické informace a zároven zkrátila zivotnost bunky.

Rakovinové bunky se pokousí podporit bunecnou úmrtnost prodlouzením telomer. Existují dve hlavní cesty prodlouzení telomer a ve vetsine prípadu enzym nazývaný telomerasa rozsiruje telomere.

Druhá cesta je oznacována jako alternativní prodlouzení dráhy telomer (ALT). V této ceste se telomery prodluzují rekombinací s DNA sekvencemi z jiných chromozomu.

Tato nová studie predstavuje poprvé, kdy byla lécba identifikována speciálne pro lécbu ALT cesty.

"Rakovinové bunky musí spoléhat bud na enzym telomerázy, nebo na dráhu ALT, aby obcházeli normální procesy stárnutí bunek a smrti," vysvetluje Zou. "Nase nálezy mohou poskytnout nový smer pro lécbu ALT pozitivních nádoru - které zahrnují osteosarkom, glioblastom a nekteré nádory pankreatu."

Závery mohou predstavovat "novou a dulezitou" lécebnou strategii

Pro studium byl tým veden Rachel Flynn, odborný asistent farmakologie a experimentální terapie a medicíny na Bostonské univerzitní lékarské fakulte (BUSM).

Tým se rozhodl prozkoumat, jak nekteré klícové proteiny pusobí a jsou exprimovány v rakovinových bunkách pomocí cesty ALT. Zjistili, ze protein, nazvaný ATR, který se specializuje na regulaci oprav a DNA rekombinace, je rozhodující pro regulaci dráhy ALT.

Známá ATR inhibitory, VE-821 a AZ20, pak nasli tým selektivní znicení urcitých nádorových bunek z panelu rakovinných bunecných linií. Odstranení techto nádorových bunek potlacilo jejich schopnost prodlouzit jejich telomere pomocí rekombinace a nakonec vedlo ke smrti rakovinných bunek.

"Tato studie naznacuje, ze inhibice ATR muze být novou a dulezitou strategií lécby rakoviny, která se spoléhá na dráhu ALT, vcetne az 60% osteosarkomu a 40-60% glioblastomu," ríká Flynn.

Být schopen konkrétne zamerit na jediný protein s rezimy terapie muze být mimorádne prínosný, jak Flynn pokracuje vysvetlovat:

"Taková cílené lécba by ovlivnila jen rakovinové bunky a mela jen malý vliv na okolní zdravou tkán, coz by mohlo minimalizovat drsné a oslabující vedlejsí úcinky, které se vyskytovaly pri tradicních rakovinových terapiích."

Klinické studie inhibitoru telomerázy probíhají, avsak az 10% nádoru nereaguje na tento typ léku z duvodu pouzití dráhy ALT. Flynn vsak vysvetluje, ze testování nádoru k urcení toho, které cesty uzívají, není rutinní praxí.

"Pokud jsou VE-821 nebo jiné inhibitory ATR klinicky úspesné, podporí takové testování a mohou vést k personalizovanejsím a cílenejsím terapeutickým rezimum pro nekolik rakovin, které jsou odolné vuci tradicním chemoterapeutickým prípravkum."

Autori dospejí k záveru, ze jejich nálezy nabízejí neprehlédnutelný smer pro budoucí predklinické a klinické studie.

Minulý rok, Zdravotní novinky dnes uvádí, ze geny za delsími telomery jsou spojeny se zvýseným rizikem rakoviny mozku.

Teenageri by meli spát sedm hodin pro nejlepsí výsledky testu

Teenageri by meli spát sedm hodin pro nejlepsí výsledky testu

Co je lepsí pro deti ve veku 16-18 let - sedm nebo devet hodin spánku? Zdá se, ze sedmhodinové prazce delají lépe akademicky nez jejich 9hodinové protejsky, prestoze pokyny doporucují devet, rekli vedci z Brigham Young University v The Eastern Economics Journal. Spoluautor Eric Eide rekl: "Nemluvíme o deprivaci spánku.

(Health)

Stav svetového zdraví: Globální zátez nemocí 2015

Stav svetového zdraví: Globální zátez nemocí 2015

Tento týden vydává The Lancet rozsáhlou zprávu, která hodnotí stav svetového zdraví. Celkove 1870 odborníku z 127 zemí spojilo své úsilí o vytvorení studijní spolupráce v oblasti globálního zatízení nemocí, zranení a rizikových faktoru v roce 2015. Globální zdraví prichází pod nebývalou kontrolu.

(Health)