cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová lécba poskytuje okamzitou úlevu detem s migrénou

Prestoze jsou casté, migrény casto oslabují a mohou narusit kazdodenní aktivity. Nový výzkum naznacuje, ze typ lécby intervencní radiologie, který se obvykle pouzívá k lécbe dospelých, muze být také úcinný pri lécbe migrény u detí.
Nový výzkum ukazuje, ze inovativní lécba bolesti hlavy muze bezpecne a úcinne zmírnit bolesti s migrénou u detí.

Bolesti hlavy jsou nekteré z nejcastejsích onemocnení centrálního nervového systému. Témer polovina dospelé populace v celosvetovém merítku mela alespon jednou za poslední rok bolesti hlavy.

Ve Spojených státech se v soucasné dobe odhaduje, ze priblizne 12% jedincu ve veku 12 let a starsích trpí recidivujícími migrénami.

Migrény mohou také mít závazné negativní úcinky na deti, protoze mohou mít vliv na vývoj mozku behem skolních let. Tezká bolest hlavy muze zasahovat do skolní výkonnosti a pohody detí a studie ukazují, ze deti ve veku od 5 do 12 let s migrénou ztrácejí z duvodu bolesti hlavy podstatne více dní ve skole nez deti s jinými poruchami hlavy.

Nový výzkum, který byl predstaven ve výrocní vedecké schuzce spolecnosti Interventional Radiology (2017) ve Washingtonu, DC, naznacuje, ze intervencní metoda radiologické lécby, nazývaná blokáda sphenopalatinových ganglií (SPG), je úcinná a bezpecná pri lécbe migrény u detí a dospívajících.

Lécba zahrnuje podávání anestetika malému seskupení nervu, o nichz se predpokládá, ze jsou spojeny s migrénami. Tyto nervy se nacházejí v zadní cásti nosu. Behem bloku SPG je do kazdé nosní dírky vlozen malý flexibilní katétr, který slouzí k krátkodobému vypnutí SPG.

Blok SPG je bezpecný, funguje okamzite a má dlouhodobé výhody

Výzkumníci uskutecnili 310 takových lécby u 200 detí ve veku od 7 do 18 let ve Phoenixove detské nemocnici ve Phoenixu v AZ od února do listopadu 2015.

Lékari pouzívali lidokainový sprej a gel k dosazení anestézie a celý postup trval priblizne 10 minut.

Pred aplikací lécby vedci zaznamenali úroven bolesti u pacientu na stupnici od 1 do 10. Deti byly poté pozádány, aby prehodnotily úroven bolesti po zákroku, ve stejné míre. Celkove prumerný bod bolesti klesl o více nez dva body na 10-ti stupnové stupnici, coz je podle výzkumníku statisticky velmi významné.

Toto krátké narusení SPG obnoví obvod hlavy a rozbíjí cyklus silných bolestí hlavy. Vedci tvrdí, ze tato minimálne invazivní terapie funguje témer okamzite a úleva muze trvat mesíce.

"Tato lécba, provádená ambulantním zákrokem intervencním radiologem, muze bezpecne zmírnit detskou migrénu rychle," ríká Dr. Robin Kaye, vedoucí oddelení intervencní radiologie na oddelení lékarské imagingu v detské nemocnici Phoenix a spoluautorkou studie. "Snízením potreby léku, které pricházejí s váznými vedlejsími úcinky nebo intravenózními terapiemi, které mohou vyzadovat pobyt v nemocnici, deti nemusejí chybet tolik skoly a mohou se vrátit k tomu, ze jsou kluci drív."

Blok SPG vsak bude podáván pouze detem, kterí formálne dostali diagnózu tezké migrény a kterí nereagovali na první radu lécby.

"I kdyz to není lék na migrény, tato lécba má potenciál skutecne zlepsit kvalitu zivota mnoha detí. Muze být provedena snadno, bez komplikací a poskytuje rychlou úlevu od bolesti, coz je dulezité pro rodice, kterí chtejí videt jejich deti jsou stastné, zdravé a znovu bez bolesti. V prípade potreby muzeme opakovat lécbu, pokud nebo kdy se migrace vrátí. "

Dr. Robin Kaye

Zjistete, jak by migrény mohly být léceny elektrickou stimulacní náplastí.

Dávky s vysokým obsahem vitamínu D snizují riziko infekce dýchacích cest

Dávky s vysokým obsahem vitamínu D snizují riziko infekce dýchacích cest

Pacienti, kterí jsou náchylní k infekcím a dostávají dávky vysoké dávky vitaminu D po dobu jednoho roku, mají významne nizsí riziko vzniku infekce dýchacích cest ve srovnání s jejich protejsky, kterí neobdrzí extra denní vitamin, výzkumníci Karolínského institutu a Karolínské univerzitní nemocnice tento mesíc v BMJ Open.

(Health)

Artritida - Úzkost dvakrát tak bezná jako deprese

Artritida - Úzkost dvakrát tak bezná jako deprese

Priblizne jedna tretina dospelých s artritidou v USA ve veku 45 let trpí úzkostí nebo depresí, uvedli výzkumníci z CDC v casopise Arthritis Care & Research. Autori dodali, ze prevalence úzkosti u dospelých s artritidou je témer dvakrát vyssí nez deprese, a to navzdory dalsím studiím zamereným na vazbu na artritidu.

(Health)