cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová lécba pomáhá snízit exacerbace astmatu behem tehotenství

Aby pomohla snízit exacerbace astmatu behem tehotenství, vyvinul nový lécebný algoritmus vysetrovatelé v Austrálii. Tento clánek napsal profesor Peter Gibson a Heather Powell, Centrum astmatu a respiracních onemocnení, Newcastleská univerzita a Institut lékarského výzkumu Hunter, Newcastle, NSW, Austrálie a kolegové, a objevuje se ve zpráve v tomto týdnu Evropská respiracní otázka Lancet.
Nejcastejsím lékarským onemocnením, které komplikuje tehotenství, je astma a jak matky, tak zdravotní pracovníci ocekávají, ze bude podléhat co nejmensí expozici léku rozvojovému plodu. Drívejsí studie ukázaly, ze kortikosteroidní lécba astmatu muze být úspesnejsí, pokud se opírá o skutecná merení zánetu dýchacích cest a jedním potenciálním opatrením je zlomek vydechovaného oxidu dusnatého (FENO - prímý marker zánetu). V tomto novém výzkumu, který se zabývá výzkumem rízené astmatu v tehotenství (MAP), vyvinuli vedci rozsírený lécebný algoritmus zalozený na FENO a testovali jeho pouzitelnost pro úpravu terapie astmatu behem tehotenství.
Studie vyhodnotila 220 tehotných zen, které nebyly kuráci s astmatem, a pred 22. týdnem tehotenství byli randomizováni k úprave lécby pri mesícních návstevách bud pomocí algoritmu s pouzitím klinických príznaku (kontrolní skupina) nebo koncentrací FENO (aktivní intervencní skupina). Skupina FENO zacala s 111 zenami, z nichz 100 dokoncilo studii a kontrolní skupina zacala s 109 zenami (103 dokoncených). Míra exacerbace byla v porovnání s kontrolní skupinou v polovine nizsí (0-29 vs. 0-62 exacerbace na tehotenství).
Snízení frekvence exacerbací bylo doprovázeno významnými zmenami farmakoterapie pri udrzování astmatu, které zahrnovaly snízenou denní dávku, castejsí uzívání inhalacních kortikosteroidu a také drívejsí zavedení léku druhé rady, jako jsou agonisté ?2 s dlouhodobým úcinkem. Farmakoterapie s astmatickou lécbou zalozenou pouze na príznacích muze vést k nadmerné lécbe (prílis vysoká dávka inhalacních kortikosteroidu) u nekterých jedincu, zatímco u jiných muze dojít k nedostatecné lécbe (nedostatek osob s pouzitím inhalacních kortikosteroidu). Pouzití prípravku FENO detekuje u zen s asymptomatickým zánetem dýchacích cest riziko výskytu exacerbace astmatu a umoznuje lepsí sití terapie astmatu. Vedci dospeli k záveru:

"Lécba astmatu behem tehotenství muze být zlepsena pomocí merení koncentrace FENO a príznaku k úprave lécby. Tento algoritmický prístup by mohl být prospesný i tehotným zenám s astmatem."

V související poznámce doktor Stanley J Szefler, Department of Pediatrics, National Jewish Health, Denver, CO, a University of Colorado School of Medicine, Denver, CO, USA, uzavírá:
"Tyto výsledky podporují hypotézu, ze FENO-vedená lécba astmatu v tehotenství by mohla vést k prospesným výsledkum plodu, nicméne tato predstava musí být potvrzena dalsím studiem. dalsí nastavení."

Napsal Grace Rattue

Mohou testy ocí a vune nabídnout casnou diagnózu Alzheimerovy choroby?

Mohou testy ocí a vune nabídnout casnou diagnózu Alzheimerovy choroby?

V USA je nekdo diagnostikován Alzheimerovou chorobou kazdých 67 sekund. Soucasné klinické diagnostické testy znamenají, ze onemocnení lze zjistit pouze v pozdních stádiích. Ale ctyri nové studie, které byly nedávno predstaveny na konferenci Mezinárodní asociace Alzheimerovy choroby v Dánsku v Kodani v roce 2014, naznacují, ze testy ocí a vune mohou být pouzity k vcasnému zjistení Alzheimerovy choroby.

(Health)

97% lékaru predepisuje Placebos, Velká Británie

97% lékaru predepisuje Placebos, Velká Británie

Devadesát sedm procent lékaru predepsalo lécbu placebem alespon jednou, podle britského pruzkumu. Výzkum byl publikován v PLOS ONE a byl veden týmem odborníku na univerzitách v Oxfordu a Southamptonu. Výsledky ukázaly, ze 97% lékaru uzívalo necisté placebo a 12% uzívalo cisté placebo.

(Health)