cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová lécba pomáhá snízit exacerbace astmatu behem tehotenství

Aby pomohla snízit exacerbace astmatu behem tehotenství, vyvinul nový lécebný algoritmus vysetrovatelé v Austrálii. Tento clánek napsal profesor Peter Gibson a Heather Powell, Centrum astmatu a respiracních onemocnení, Newcastleská univerzita a Institut lékarského výzkumu Hunter, Newcastle, NSW, Austrálie a kolegové, a objevuje se ve zpráve v tomto týdnu Evropská respiracní otázka Lancet.
Nejcastejsím lékarským onemocnením, které komplikuje tehotenství, je astma a jak matky, tak zdravotní pracovníci ocekávají, ze bude podléhat co nejmensí expozici léku rozvojovému plodu. Drívejsí studie ukázaly, ze kortikosteroidní lécba astmatu muze být úspesnejsí, pokud se opírá o skutecná merení zánetu dýchacích cest a jedním potenciálním opatrením je zlomek vydechovaného oxidu dusnatého (FENO - prímý marker zánetu). V tomto novém výzkumu, který se zabývá výzkumem rízené astmatu v tehotenství (MAP), vyvinuli vedci rozsírený lécebný algoritmus zalozený na FENO a testovali jeho pouzitelnost pro úpravu terapie astmatu behem tehotenství.
Studie vyhodnotila 220 tehotných zen, které nebyly kuráci s astmatem, a pred 22. týdnem tehotenství byli randomizováni k úprave lécby pri mesícních návstevách bud pomocí algoritmu s pouzitím klinických príznaku (kontrolní skupina) nebo koncentrací FENO (aktivní intervencní skupina). Skupina FENO zacala s 111 zenami, z nichz 100 dokoncilo studii a kontrolní skupina zacala s 109 zenami (103 dokoncených). Míra exacerbace byla v porovnání s kontrolní skupinou v polovine nizsí (0-29 vs. 0-62 exacerbace na tehotenství).
Snízení frekvence exacerbací bylo doprovázeno významnými zmenami farmakoterapie pri udrzování astmatu, které zahrnovaly snízenou denní dávku, castejsí uzívání inhalacních kortikosteroidu a také drívejsí zavedení léku druhé rady, jako jsou agonisté ?2 s dlouhodobým úcinkem. Farmakoterapie s astmatickou lécbou zalozenou pouze na príznacích muze vést k nadmerné lécbe (prílis vysoká dávka inhalacních kortikosteroidu) u nekterých jedincu, zatímco u jiných muze dojít k nedostatecné lécbe (nedostatek osob s pouzitím inhalacních kortikosteroidu). Pouzití prípravku FENO detekuje u zen s asymptomatickým zánetem dýchacích cest riziko výskytu exacerbace astmatu a umoznuje lepsí sití terapie astmatu. Vedci dospeli k záveru:

"Lécba astmatu behem tehotenství muze být zlepsena pomocí merení koncentrace FENO a príznaku k úprave lécby. Tento algoritmický prístup by mohl být prospesný i tehotným zenám s astmatem."

V související poznámce doktor Stanley J Szefler, Department of Pediatrics, National Jewish Health, Denver, CO, a University of Colorado School of Medicine, Denver, CO, USA, uzavírá:
"Tyto výsledky podporují hypotézu, ze FENO-vedená lécba astmatu v tehotenství by mohla vést k prospesným výsledkum plodu, nicméne tato predstava musí být potvrzena dalsím studiem. dalsí nastavení."

Napsal Grace Rattue

Sedení zvysuje riziko onemocnení ... a cvicení nesmí snízit riziko

Sedení zvysuje riziko onemocnení ... a cvicení nesmí snízit riziko

Dobre, takze pracujete v kancelári a strávíte 8 hodin sedet u stolu - a pár hodin vecer vecer - ale tohle je jen to, co se deje v posilovne, to je vsechno sedavá akce, ze? Podle nové studie zverejnené v Annals of Internal Medicine: nesprávné. Výzkumní pracovníci uvádejí, ze doba, kterou clovek tráví denne, je spojena s vyssím rizikem onemocnení srdce, diabetu, rakoviny a smrti.

(Health)

Test dýchání identifikuje srdecní selhání u pacientu

Test dýchání identifikuje srdecní selhání u pacientu

Analýzou "dýchání" pacienta, tzn. Jednoho výdechu vydechovaného vzduchu, se vedci Clevelandské kliniky podarilo rychle zjistit, zda mají selhání srdce. Publikují své poznatky ve Journal of the American College of Cardiology. Autori poukázali na to, ze jejich prospektivní studie byla zalozena na malé skupine úcastníku (61 pacientu).

(Health)