cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová lécba tinitu slibuje

Az 21% dospelých bude v urcitém bode behem svého zivota postizeno tinnitusem. Ackoli existuje nekolik lécby tinnitus, popisované jako trvalé zvonení v usích, existuje jen málo dukazu o tom, které z nich jsou efektivnejsí.
Nyní holandstí vedci zjistili, ze terapie kognitivní chování krome lécby rektifikace tinitu pomocí zvuku je mnohem úcinnejsí pri snizování príznaku poruchy nez stávající lécba.
Studie je zverejnena v roce 2006 Lancet.
Podle výzkumníku by tento nový specializovaný program péce mohl být siroce rozsíren, nebot je prínosný jak pro mírný, tak pro tezký tinnitus.
Rilana Cima a Johan Vlaeyen z Maastrichtské univerzity v Holandsku, kterí provedli studii, uvedli: "Výsledky jsou velmi dulezité pro klinickou praxi, protoze nejlepsí postupy pro tinnitus nebyly definovány a soucasné lécebné strategie jsou roztrístené a nákladné."
Vedci se zúcastnili studie 492 dospelých jedincu s tinnitu. 245 úcastníku bylo náhodne prideleno na stupnovanou specializovanou péci a 247 úcastníku bylo prideleno obvyklé péci.
Úcastníci byli rovnez povinni vyplnit dotazníky, aby vedci mohli merit závaznost tinitu, poskození tinnitusu a kvalitu zivota spojenou se zdravím.
Po 1 roce vedci zjistili, ze osoby zarazené do skupiny specializované péce uvádely snízené snízení telesné hmotnosti (0,45), snízení závaznosti (0,43) a zlepsení kvality zivota (0,24) nez úcastníci, kterí byli zarazeni do standardní lécby.
Vedci rekli:

"Ukázali jsme úcinnost specializované péce ve srovnání s obvyklou pécí nejen po prvních 3 mesících lécby v prvním kroku, ale i po intenzivnejsím druhém kroku lécby skoncila a 4 mesíce bez lécby.
Nase nálezy by mohly vést ke shode v politice týkající se osvedcených postupu pri lécbe tinnitu, standardních volbách v trasách doporucení a provádení standardizovaného hodnocení tinnitu a tím snadneji srovnatelných výsledku "

Berthold Langguth z univerzity v Rezne v Nemecku vysvetlil:
"Výsledky této studie jsou obzvláste presvedcivé a relevantní pro klinickou praxi ... Prestoze prístup s pasivní pécí zahrnoval pouze krátký zásah pro vetsinu pacientu, byla specializovaná péce výrazne lepsí nez obvykle, pokud jde o celý vzorek.
Pro budoucí výzkum by nemelo být zapomenuto, ze vetsina pacientu s tinnitusem chce lék, coz by melo být konecným cílem výzkumného úsilí. "

Napsal Grace Rattue

Brusinky pomáhají bojovat s infekcemi mocových cest

Brusinky pomáhají bojovat s infekcemi mocových cest

Konzumace produktu, které obsahují brusinky, se zdá být spojena s prevencí infekcí mocových cest (UTI), beznou bakteriální infekcí u nekterých lidí. To jsou výsledky studie publikované v Archivu interního lékarství JAMA. Zeny jsou obzvláste náchylné na infekce mocových cest a výrobky obsahující brusinky jsou jiz dlouho známé jako "prírodní lék" pro prevenci infekcí mocových cest.

(Health)

Diagnostické chyby zpusobují az 160 000 úmrtí rocne, USA

Diagnostické chyby zpusobují az 160 000 úmrtí rocne, USA

Nesprávné diagnostikování pacientu nebo diagnostika chyb je jednou z nejdrazsích a nejnebezpecnejsích omylu u lékaru v USA, coz zpusobilo az 160 000 úmrtí rocne. Výzkumní pracovníci spolecnosti Johns Hopkins prezkoumali více nez 350 000 výpadku z nedbalosti v USA za posledních 25 let. Zjistili, ze vetsina tvrzení byla zpusobena diagnostickými chybami a ze tyto chyby byly casto prícinou vázného poskození pacienta a predstavovaly nejvyssí celkové výplaty.

(Health)