cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová lécba tinitu slibuje

Az 21% dospelých bude v urcitém bode behem svého zivota postizeno tinnitusem. Ackoli existuje nekolik lécby tinnitus, popisované jako trvalé zvonení v usích, existuje jen málo dukazu o tom, které z nich jsou efektivnejsí.
Nyní holandstí vedci zjistili, ze terapie kognitivní chování krome lécby rektifikace tinitu pomocí zvuku je mnohem úcinnejsí pri snizování príznaku poruchy nez stávající lécba.
Studie je zverejnena v roce 2006 Lancet.
Podle výzkumníku by tento nový specializovaný program péce mohl být siroce rozsíren, nebot je prínosný jak pro mírný, tak pro tezký tinnitus.
Rilana Cima a Johan Vlaeyen z Maastrichtské univerzity v Holandsku, kterí provedli studii, uvedli: "Výsledky jsou velmi dulezité pro klinickou praxi, protoze nejlepsí postupy pro tinnitus nebyly definovány a soucasné lécebné strategie jsou roztrístené a nákladné."
Vedci se zúcastnili studie 492 dospelých jedincu s tinnitu. 245 úcastníku bylo náhodne prideleno na stupnovanou specializovanou péci a 247 úcastníku bylo prideleno obvyklé péci.
Úcastníci byli rovnez povinni vyplnit dotazníky, aby vedci mohli merit závaznost tinitu, poskození tinnitusu a kvalitu zivota spojenou se zdravím.
Po 1 roce vedci zjistili, ze osoby zarazené do skupiny specializované péce uvádely snízené snízení telesné hmotnosti (0,45), snízení závaznosti (0,43) a zlepsení kvality zivota (0,24) nez úcastníci, kterí byli zarazeni do standardní lécby.
Vedci rekli:

"Ukázali jsme úcinnost specializované péce ve srovnání s obvyklou pécí nejen po prvních 3 mesících lécby v prvním kroku, ale i po intenzivnejsím druhém kroku lécby skoncila a 4 mesíce bez lécby.
Nase nálezy by mohly vést ke shode v politice týkající se osvedcených postupu pri lécbe tinnitu, standardních volbách v trasách doporucení a provádení standardizovaného hodnocení tinnitu a tím snadneji srovnatelných výsledku "

Berthold Langguth z univerzity v Rezne v Nemecku vysvetlil:
"Výsledky této studie jsou obzvláste presvedcivé a relevantní pro klinickou praxi ... Prestoze prístup s pasivní pécí zahrnoval pouze krátký zásah pro vetsinu pacientu, byla specializovaná péce výrazne lepsí nez obvykle, pokud jde o celý vzorek.
Pro budoucí výzkum by nemelo být zapomenuto, ze vetsina pacientu s tinnitusem chce lék, coz by melo být konecným cílem výzkumného úsilí. "

Napsal Grace Rattue

Zpracování pameti "muze ovlivnit riziko PTSD"

Zpracování pameti "muze ovlivnit riziko PTSD"

Posttraumatická stresová porucha a pamet jsou zkoumány v nové studii letounu v blízkosti letadla v roce 2001, kterou provedl jeden z tech, kterí prezili tento let. Studie identifikuje potenciální rizikový faktor, který muze pomoci predpovedet, kterí jedinci jsou nejzranitelnejsí posttraumatickou stresovou poruchou.

(Health)

Studie genové terapie s cystickou fibrózou nabízí nadeji na lécbu

Studie genové terapie s cystickou fibrózou nabízí nadeji na lécbu

Výsledky studie poskytují první dukaz o koncepci, ze nevirová genová terapie je bezpecná a muze mít prospech pro funkci plic u pacientu s cystickou fibrózou, ríkají výzkumní pracovníci v The Lancet Respiratory Medicine. Úcastníci studie obdrzí genovou terapii pomocí inhalace tukových kulicek obsahujících korekcní DNA.

(Health)