cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová lécba tinitu v procesu tvorby

Clánek publikovaný v tomto týdnu Lanceta poskytuje multidisciplinární prístup k lécbe tinnitu. Program specializované péce se zdá být pro mírné i závazné tinitius obtízné a vedci doufají, ze jejich strategie budou provádeny siroce a budou mít velkou pomoc pri trpení.
Kanadský lidový rockový zpevák Neil Young skvele trpel tinitusem a musel nekolik let zastavit nahrávání, ale problém je velmi castý a ríká se, ze postihuje témer ctvrtinu vsech lidí behem svého zivota. Vsichni byli jsme v nocních klubech nebo koncertech a probudili jsme se prístí den s tím drázdivým tupým nebo vysokým krouzkem v nasich usích, ale predstavte si, jestli to proste nezmizelo den za dnem. Je to zpusobeno nejakým vezením.

Výzkumní pracovníci kombinovali kognitivní behaviorální terapii s rekurentní terapií zalozenou na zvuku zalozenou na zvuku a produkovali výsledky, které lépe lécí soucasnou lécbu. Cima a Johan Vlaeyen z Maastrichtské univerzity v Holandsku, kterí vedli výzkum, vysvetlují:

"Výsledky jsou velmi dulezité pro klinickou praxi, nebot nejlépe se pro tinnitus nestanoví a soucasné strategie lécby jsou roztrístené a nákladné."

Pro jejich vysetrování, výzkumníci prijali témer 500 dospelých s tinnitem; polovina byla náhodne zarazena do stupnovité specializované péce a druhá polovina na obvyklou péci stratifikovanou intenzitou tinitu a sluchovou schopností v bloku ctyri. Overené dotazníky byly pouzity k merení kvality zivota ve vztahu ke zdraví, závaznosti tinnitusu a poruchy tinitu.
Program probíhal po dobu 12 mesícu a pacienti ve skupine specializované péce uvádeli zlepsení kvality zivota (velikost úcinku 0,24%) a snízenou závaznost tinitu (0,43) a poskození (0,45) ve srovnání s pacienty, kterí dostávali standardní lécbu .
Autori dospeli k záveru, ze:

"Ukázali jsme úcinnost specializované péce ve srovnání s obvyklou pécí nejen po prvních trech mesících lécby v prvním kroku, ale i po skoncení intenzivnejsího druhého kroku lécby a 4 mesících bez lécby ... Nase zjistení by mohly vést ke konsenzu v politice týkající se osvedcených postupu pri lécbe tinnitu, standardních volbách v trajektorích doporucení a pri zavádení standardizovaného hodnocení tinnitu a tím snadneji srovnatelných výsledku ".

Vedci, kterí se s touto prací nezajímali, ucinili pozitivní pripomínky, ale poznamenali, ze postup s postupnou pécí byl jen relativne krátký.
Napsal Rupert Shepherd

Letní cas spojený se zvýseným rizikem mrtvice

Letní cas spojený se zvýseným rizikem mrtvice

Nový výzkum, který se uskutecnil na univerzite v Turku ve Finsku, odhalil spíse prekvapující asociaci. Tým zjistil, ze zmena hodin dopredu nebo dozadu o hodinu zvysuje riziko mrtvice. Premístení hodin o hodinu zvysuje výskyt zdvihu. Mrtvice zabije priblizne 130 000 Americanu rocne; coz odpovídá 1 z 20 úmrtí.

(Health)

Brainové léze mohou predpovedet Alzheimerovu diagnózu

Brainové léze mohou predpovedet Alzheimerovu diagnózu

Poskození malých krevních cév v mozku by mohlo být druhotným rizikovým faktorem vedoucím k Alzheimerove chorobe, tvrdí nová studie v JAMA Neurology. Cást poskození krevních cév je známá jako hyperintenzity bílé hmoty, pozorovaná v mozku pacientu s Alzheimerovou chorobou a která zrejme zvysuje riziko onemocnení, coz je sekundární faktor.

(Health)