cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová lécba infekce stredního ucha se objevila u léku proti mrtvici

Infekce stredního ucha nebo otitis media jsou nejcastejsí detskou bakteriální infekcí a hlavní prícinou vodivé ztráty sluchu - která se muze objevit behem kritických fází vývoje reci a jazyka detí. Nyní nová studie na zvíratech naznacuje, ze dochází k premene stávající drogy - vinpocetin, který se jiz dlouho pouzívá k lécbe mozkové mrtvice a dalsích neurologických poruch - muze poskytnout velmi potrebnou, neantibiotickou lécbu.
Infekce stredního ucha se muze vyskytnout v kritických fázích detského projevu a jazykového vývoje

Lék - který pusobí tím, ze omezuje nadprodukci hlenu na rozdíl od cílení na bakterie zpusobující infekci ucha - muze také resit naléhavou potrebu neantibiotických léceb, které snizují zánet bez vedlejsích úcinku.

Vinpocetin je syntetický ethylester apovincaminu, alkaloidu získaného z listu mensí periwinkle (Vinca minor) a objevil se v pozdních sedesátých letech. Také známý pod obchodním názvem Cavington, vinpocetin je ve vetsine zemí pouzíván jako protistoková droga a jako doplnková výziva po celém svete.

V nové studii, publikované v Journal of Immunology, vedci z Gruzínské státní univerzity a University of Rochester ukázali, ze vinpocetin muze být úcinnou lécbou infekce stredního ucha.

Popisují, jak lék potlacoval nadmernou tvorbu hlenu, zlepsil bakteriální clearance a snízil ztrátu sluchu u mysí zpusobený Streptococcus pneumonia bakterie, nejcastejsí prícinou infekce stredního ucha.

Tým naznacuje, ze lék muze být znovu pouzit jako nová antiantibiotická lécba zánetu stredního ucha, prípadne topickým podáním (který se aplikuje na postizenou oblast na rozdíl od injekce nebo tabletové formy).

Senior autor Dr. Jian-Dong Li, reditel Ústavu pro biomedicínské vedy státu Georgia, navrhuje:

"Navrhované studie mohou vést k vývoji nových, neantibiotových lécebných strategií pro kontrolu imunopatologie, snízení nadprodukce hlenu, zlepsení ztráty sluchu a zlepsení obrany hostitele pri zánetu stredního ucha."

Existuje naléhavá potreba, aby neantibiotické léky potlacily nadmerne aktivní zánet bez významných vedlejsích úcinku - zejména proto, ze nevhodné pouzití antibiotik vedlo ke zvýsení rezistence. A ockování proti S. pneumonia mají omezený úcinek na otitis media, ríká Dr. Li.

Nicméne, protoze o tom moc nevíme S. pneumonia zpusobuje infekci ve stredním uchu, nejsou k dispozici zádná antiantibitická lécba.

Vinpocetin inhibuje produkci mucínu

Víme, ze mucín, hlavní slozka hlenu, hraje dulezitou roli pri odstranování nezádoucích bakterií. Ale co se muze stát, je to, ze telo produkuje prílis mnoho hlenu, coz vede k vodivé ztráte sluchu a méne úcinnému vylucování bakterií.

Ve své studii výzkumníci zjistili, ze v kultivovaných epiteliálních bunkách stredního ucha a ve stredním uchu mysí s infekcí stredního ucha inhibuje vinpocetin S. pneumoniaeje upregulace genu, který produkuje mucin.

Prehodnocení existující drogy má mnoho výhod oproti navrzení nové experimentální drogy. Setrí cas a náklady a snízí také bezpecnostní rizika - autori poznamenávají, ze v terapeutických dávkách u dospelých a detí nebyly hláseny zádné významné nezádoucí úcinky nebo toxicita vinpocetinu.

V USA pediatrické usní infekce stojí zdravotnický systém miliardy dolaru rocne.

Studie z roku 2014, kterou provedli vedci na Harvardské univerzite a University of California v Los Angeles, zjistila, ze deti s usními infekcemi mely v prumeru dve dalsí ambulantní návstevy, 0,2 návstevy v ambulancích a 1,6 naplnených predpisu ve srovnání s temi, které nemely usní infekce.

V této studii odhadoval, ze usní infekce jsou spojeny se zvýsenou cenou 314 dolaru za díte za rok pro ambulantní péci a v prumeru o 17 dolaru za léky. Po celých Spojených státech se to kazdorocne zvýsilo o 2,88 miliardy dolaru prímých nákladu na zdravotní péci o infekce usí detí. Tato cástka nezahrnuje náklady spojené s nedokoncenou prací a skolními dny a náklady na cestu do az nemocnic a klinik.

Infikovaná tezká pankreatitida - méne invazivní endoskopie spojená s lepsími výsledky

Infikovaná tezká pankreatitida - méne invazivní endoskopie spojená s lepsími výsledky

Podle studie publikované v publikaci JAMA z 14. brezna bylo u jedincu s nekrotizující pankreatitidou, kterí podstoupili endoskopickou transgastrickou nekrosektomii - méne invazivní proceduru, která zahrnuje odstranení pankreatické tkáne - méne pravdepodobné, ze by se vyvinuly velké komplikace nebo zemrely ve srovnání s temi, kterí dostali chirurgickou nekrosektomii.

(Health)

Déjà vu: Znovu se setkáte s nezkusenými

Déjà vu: Znovu se setkáte s nezkusenými

Je to zvlástní, ze? Ten smyslný pocit, ze byl nekde predtím, presto dobre vedel, ze je to tvoje první návsteva. Déjà vu je prakticky vsichni znám, ale co presne to je? Mnoho z nás bude mít déjà vu, ale nikdo z nás neví, proc. Dokonce i nekdo s pevne zakotvenými nohama ve sférách logiky a vedy se nemuze cítit trochu esoterický, kdyz déjà vu uderí, jako náladový nával nostalgie z hlubin éteru.

(Health)