cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová lécba pro pacienty s rakovinou prsu zkracuje dobu radioterapie v polovine

Nekolik pacientu s karcinomem prsu by mohlo být léceno v polovine doby poté, co výzkum ukázal, ze zrychleným celkovým ozarováním prsu po lumpektomii je úcinná lécba duktálního karcinomu in situ (DCIS).
Studie je publikována v Mezinárodní zurnál radiacní onkologie-biologie-fyzika.

DCIS je jednou z nejbeznejsích forem ranné a neinvazivní formy rakoviny prsu. V soucasné dobe je po lumpectomii následováno 5-6 týdnu radiacního zákroku v celém tele a rada studií ukázala, ze tato lécba významne snizuje riziko recidivy u neinvazivních i invazních karcinomu prsu a u DCIS.
Ackoli se ukázalo, ze urychlené zárení je úcinné u invazivních nádoru, nebyl zjisten vliv na invazivní rakovinu.
V dusledku toho tým vysetroval 145 pacientu s DCIS. Pacienti byli bud léceni lumpektomií krome zrychleného celého ozarování prsu, nebo lumpektomie s akcelerovaným celkovým ozarováním prsu - plus dalsí denní podporu.
Tým zjistil, ze pouze pet let po lécbe doslo k opakování pouze u 4,1% úcastníku. Tento údaj je podobný rychlosti recidivy 5-10%, které byly zjisteny ve studiích u pacientu, kterí dostávali standardní zárení.
Starsí autorka studie Silvie Formenti, MD, radiacní onkologka na Lékarské fakulte New York University, vysvetlila:

"Výsledky nasí studie naznacují, ze pacienti DCIS mohou být bezpecne léceni kratsím rezimem radioterapie.
To je dobrá zpráva pro mnoho pacientu s karcinomem prsu, kterí dávají prednost lécbe v kratsím casovém období, ale také chtejí mít na pameti, ze dostávají co nejúcinnejsí lécbu. "

Napsal Grace Rattue

Vitamin D muze zabránit kognitivnímu poskození u pacientu s Parkinsonovou chorobou

Vitamin D muze zabránit kognitivnímu poskození u pacientu s Parkinsonovou chorobou

Vitamin D je prospesný pro nase zdraví regulováním mnozství vápníku a fosfátu v tele - coz pomáhá udrzet nase kosti a zuby zdravé. Nový výzkum vsak naznacuje, ze u lidí s Parkinsonovou chorobou muze vitamín pomáhat predcházet nebo zpomalovat vznik kognitivních poruch a depresivních symptomu.

(Health)

112 milionu nápoju v roce 2010

112 milionu nápoju v roce 2010

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí zverejnila zjistení studie CDC Vital Signs, která odhalila, ze v roce 2010 priblizne 112 milionu lidí jel pod svým vlivem alkoholu; to je témer 300 000 drinku denne. CDC reditel Thomas R. Frieden, M.D., M.P.H. deklaroval: "Ctyri miliony dospelých, kterí pijí a rídí kazdý rok, ohrozují kazdého na ceste.

(Health)