cs.3b-international.com
Informace O Zdraví, Nemoci A Léčby.Nová lécba by mohla pomoci poranení pátere u pacientu,

Vedci ríkají, ze zjistili, ze dýchání s nízkou hladinou kyslíku v krátkých výstrizcích muze pomoci zlepsit mobilitu lidí s poranením míchy. To je podle studie publikované v casopise Neurologie.

Poranení míchy (SCI) je definováno jako narusení nervu pripojených k míchu v zádech. Kdyz jsou nervy poskozené, muze to mít za následek snízený pocit v tele a ztrátu mobility, napríklad neschopnost chodit.

Podle údaju Národního statistického centra pro zranení míchy (NSCISC) je kazdý rok v USA priblizne 12 000 nových prípadu zranení míchy.

Randy D. Trumbower z univerzity Emory v Atlante, GA a studie autor tohoto nejnovejsího výzkumu, ríká, ze asi 59% vsech poranení pátere je neúplné. To znamená, ze poskození míchy není absolutní, takze existuje potenciál pro obnovení míchy.

"Bohuzel, obvykle osoba postizená tímto typem poranení pátere zrídka zotavuje schopnost chodit normálne," dodává Trumbower.

Vedci vsak verí, ze jejich nový výzkum muze slibovat tem, kterí ztratili mobilitu v dusledku poranení míchy.

Pacienti vystavení lécbe hypoxií

K jejich zjistení dospeli výzkumníci k analýze 19 jedincu, kterí utrpeli poranení pátere mezi úrovnemi C2 (v krku) a T12 (v hrudních obratlích) pátere.

Úcastníci nemeli zádné spolecné zkrácení, nekteré rízené kotníky, kolena a kycle a meli moznost jít minimálne o krok bez pomoci cloveka.

Subjekty byly rozdeleny do dvou skupin. V první skupine bylo devet lidí vystaveno bud hypoxii - krátkodobému dýchání s nízkou hladinou kyslíku, nebo lécbe falesným (kontrolní lécba), pri které dostávaly pouze normální hladiny kyslíku. Po 2 týdnech dostali druhou lécbu.

Lécba hypoxií zahrnovala osoby, které dýchaly nízkou hladinu kyslíku maskou po dobu 90 sekund, po níz následovaly 60 sekund normálních hladin kyslíku, a museli je podávat 40 minut denne po dobu 5 dnu.

Druhá skupina obdrzela bud hypoxii nebo falesnou lécbu, poté byli pozádáni, aby sli nejdríve po 30 minutách do 1 hodiny od lécby. O dva týdny pozdeji byli také prepojeni na druhou lécbu.

Vedci sledovali rychlost a vytrvalost úcastníku pred zahájením studie v prvním a pátém dni lécby a 1 a 2 týdny po ukoncení lécby.

Vytrvalost se zvýsila o 250%

Zjistení ukázala, ze pri 10 metrovém chuzi se úcastníci, kterí dostali lécbu hypoxií, dostali v prumeru o 3,8 sekundy rychleji, ve srovnání s tím, kdyz dýchali pouze normální hladiny kyslíku.

Pri zkousce, jak mohly lidé chodit za 6 minut, ti, kterí dostali lécbu hypoxií a chuzi, zvýsili svou vytrvalost v prumeru o 100 metru - coz je o 250% nárust oproti tem, kterí dostávali falesnou lécbu a chuzi.

Celkove bylo zjisteno, ze vsichni úcastníci prokázali zlepsení chuze. Presneji, více nez 30% zvýsilo rychlost chuze o minimálne 1/10 metru za sekundu a 70% zvýsilo jejich vytrvalost alespon o 50 metru.

V redakci spojeném se studií Michael G. Fehlings z kanadské univerzity v Torontu predpokládá, jak muze lécba hypoxií fungovat:

"Jedna otázka, kterou tento výzkum prinásí na svedomí, je, jak lécba, která vyzaduje, aby lidé uzívali nízkou hladinu kyslíku, muze pomoci pohybum, natoz pak tem, kterí mají ohrozenou funkci plic a motorické schopnosti.

Mozná odpoved spocívá v tom, ze spinální serotonin, neurotransmiter, vyvolá kaskádu zmen v proteinech, které pomáhají obnovit spojení v páteri. "

Vysetrovatelé varují, ze chronická nebo trvalá hypoxie by mela být provádena pouze vyskolenými osobami v kontrolovaném lékarském prostredí nebo by mohla zpusobit vázná zranení.

Zdravotní novinky dnes nedávno uvedeno na studii, která podrobne popisuje vytvorení protetického mocového mechýre, které by mohlo pomoci kontrolovat moc u jedincu s poranením míchy.

Stali jsme prílis závislí na lécbe?

Stali jsme prílis závislí na lécbe?

Bolí te hlava. Pijete nejaké tekutiny a odpocinte si? Nebo se dostanete k lékum proti bolesti? Pro vetsinu z nás je pravdepodobne první prístav. Díky nasemu stále více rusnému zivotnímu stylu máme tendenci se rozhodnout pro rychlou fixaci nasich onemocnení a casto se jedná o pilulku nejakého druhu. Ale uz jsme prílis závislí na moderních lécích?

(Health)

HPV vakcína "nevede k rizikovému sexuálnímu chování u dospívajících"

HPV vakcína "nevede k rizikovému sexuálnímu chování u dospívajících"

Nekterí rodice by se mohli obávat, ze vakcína proti lidskému papilomaviru by mohla vést k sexu nebo k nebezpecnejsímu sexu u mladistvých a mladých lidí. Nicméne nová studie provedená Cincinnati Children's Hospital Medical Center v Ohiu a zverejnená v casopise Pediatrics zjistila, ze tyto obavy jsou neoprávnené.

(Health)